Adoracja 2: Patrz!

 

pobierz:  pdf  docAdoracja 2

Patrz!

„«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»”
(J 20,29)


Po prawej stronie ołtarza obraz Oka Opatrzności Bożej. Na ławkach rozłożone są teksty z fragmentem ewangelii J 20,24–29 oraz teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament. Ważne, abyśmy pamiętali, że nie tylko my patrzymy, ale patrzy na nas również Bóg. Znakiem Jego patrzenia będzie ustawiony po prawej stronie ołtarza obraz Oka Opatrzności Bożej. Obraz ukazuje oko Boga wpisane w trójkąt opromieniony blaskiem chwały. Trójkąt symbolizuje Trójcę Świętą: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Na kartkach rozłożonych na ławkach znajduje się cytat z ewangelii św. Jana do osobistej refleksji i modlitwy podczas adoracji oraz teksty śpiewów.

Chwila ciszy

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Dotknij, Panie, moich oczu

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, dziś stajemy przed Tobą po raz drugi na drodze naszego błagania o dar modlitwy i adoracji Ciebie. Rozpoczynając tę nowennę poprzednim razem, rozmyślaliśmy o tym, że to Ty nas wezwałeś do siebie słowami: „Przyjdź!”. Odpowiadamy na Twoje wołanie. Pragniemy przybywać do Ciebie z naszymi codziennymi sprawami, ale chcemy przede wszystkim po prostu być z Tobą i uczyć się od Ciebie świętości i miłowania.

Dziś pragniemy uczynić kolejny krok na tej drodze poprzez rozważanie Twojego wezwania: „Patrz!”. Chcemy otworzyć nasze oczy wiary, by widzieć to, co niewidzialne, by dostrzegać to, co Ty zechcesz nam objawić. Wznosimy do Ciebie nasze wołanie o pomoc.

L1: Obdarzaj nas, miłosierny Jezu, łaską głębszej modlitwy. Ciebie prosimy…

Rozpal w nas jeszcze większe pragnienie przebywania z Tobą.

Otwieraj nasze oczy, byśmy dostrzegali Twoje Oblicze.

Uwolnij nas od wszystkiego, co nie pozwala Cię dobrze widzieć.

Pomóż byśmy umieli prawdziwie oddać Ci pokłon.

Objaw nam, Panie, wszystko, co pragniesz.

Spraw, byśmy wytrwale kroczyli drogą jeszcze głębszej kontemplacji.

Chwila ciszy

Śpiew: Niech Oblicze Twe, Panie mój

Oczy wiary

L2: „Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»”.

L3: Panie Jezu, gdy przyszedłeś po zmartwychwstaniu do swoich uczniów, nie było z nimi Tomasza – i nie uwierzył on, że zwyciężyłeś śmierć. Musiałeś przyjść po raz drugi i ukazać się mu osobiście – wtedy uwierzył. My dzisiaj stajemy przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie, by prosić Cię o oczy wiary, które zwyciężą w nas domaganie się dowodów Twojego istnienia. Pomóż nam mocniej uwierzyć, że w tej oto świętej Hostii nie ma już chleba, który widać, ale jesteś Ty sam w całej pełni swego bóstwa i człowieczeństwa.

L4: Wsłuchani w Twoje Słowo, pragniemy tak jak Tomasz powiedzieć: „Pan mój i Bóg mój!” Pragniemy zobaczyć Cię w Eucharystii, którą zostawiłeś jako widzialny znak Twej niewidzialnej łaski. Dlatego, oprócz patrzenia na monstrancję, chcemy dziś oczyma wiary patrzeć na Hostię i ujrzeć Ciebie, jedynego i prawdziwego Syna Bożego.

Śpiew: Otwórz me oczy, o Panie

Sam na sam z Chrystusem

P: Przyjmij, Panie, teraz chwilę ciszy, którą pragniemy spędzić razem z Tobą w tej adoracji. Chcemy umocnić naszą więź z Tobą. Pragniemy zbliżyć się do Ciebie i uwierzyć głębiej w Twoją obecność w Eucharystii. Pomóż oczom naszej wiary ujrzeć Ciebie, o Chryste. Spójrz też prosimy łaskawym okiem na wszystkie sprawy, które dziś kładziemy przed Twym Obliczem i przemieniaj je.

Adoracja w ciszy

Modlitwa na zakończenie

P: Jezu Chryste, obecny pośród nas tu i teraz, zerwij z naszych oczu zasłony i pozwól nam ujrzeć się!

Błagamy Cię na zakończenie tego drugiego spotkania naszej nowenny o mocną wiarę, która widzi to, co niewidzialne. Niech oczy naszej wiary otworzą się i ujrzą Ciebie, prawdziwego Boga, tak, jak ujrzał Cię Tomasz apostoł. Wtedy, podobnie jak on, wrócimy z radością do swojej rzeczywistości, napełnieni Twoim Duchem.

Prosimy, przemieniaj nasze życie i ucz nas patrzeć Twoimi oczami na wszystkich ludzi, których spotykamy, zarówno naszych bliskich, których darzymy miłością, ale także na tych, w których trudniej dostrzec nam Twoje Oblicze.

Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Zbliżam się w pokorze (zwrotki 1, 2, 4, 7)

Błogosławieństwo

Śpiew: Gdy wpatruję się w Twą świętą Twarz