Adoracja_5:Zaufaj!

 pobierz: doc  pdf

 
 
Adoracja 5
 
Zaufaj!

 

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą (1J 5,14).

Po prawej stronie ołtarza obraz Jezusa miłosiernego „Jezu, ufam Tobie”. Pod nim koszyk z obrazkami z tym samym wizerunkiem. Na ławkach rozłożone są teksty z fragmentem 1J 5,14 oraz teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz.

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o zaufanie Jemu i Jego woli wobec nas. Znakiem naszej gotowości będzie również patrzenie w oczy Jezusa miłosiernego. Towarzyszyć nam będzie obraz ze słowami „Jezu, ufam Tobie” objawiony i podyktowany św. Faustynie. Każdy z obecnych na adoracji będzie mógł w dowolnej chwili podejść pod ołtarz i zabrać dla siebie obrazek z tymże wizerunkiem. Na kartkach rozłożonych na ławkach znajduje się cytat Pierwszego Listu św. Jana do osobistej refleksji i modlitwy podczas adoracji oraz teksty śpiewów.

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Boże, jesteś moim Bogiem

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, w dzisiejszej modlitwie chcemy wypraszać u Ciebie dar zaufania i nadziei, które rodzą się z wiary. Pragniemy, aby ta nadzieja rosła, aby wpływała na naszą modlitwę, abyśmy dzięki niej z jeszcze większą radością przychodzili do Ciebie. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę.

L1: Obdarzaj nas swoim Duchem, aby nas prowadził. Prosimy Cię, Panie.

Ukazuj nam Ojca, który jest w Tobie i który czuwa nad nami.

Umacniaj naszą nadzieję, by wiodła nas do Ciebie.

Naucz nas ufności i zawierzania naszego życia Twojej woli.

Pomóż nam zgłębiać tajemnicę Twego słowa, abyśmy mogli wiernie wypełnić wolę Ojca.

Chwila ciszy.

Śpiew: Będę śpiewał Tobie, mocy moja

Nadzieja

L2: Panie Jezu, Ty powiedziałeś siostrze Faustynie: „Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje” (Dz. 1059). „Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze” (Dz. 1074).

Przychodzimy dziś do Ciebie, ponieważ Ci ufamy. Podobnie jak ostatnio wyznaliśmy, że nasza wiara jest krucha i ułomna, również dziś przyznajemy, że nasza ufność nieraz nas zawodzi. Często wydaje nam się, że mamy lepszy, niż Ty, pomysły na życie i za wszelką cenę chcemy je zrealizować. Dziś jednak wyznajemy, że to Ty jesteś prawdziwie Panem naszego życia i pragniemy zaufać Ci bezgranicznie. Umocnij, Panie naszą nadzieję i pozwól nam być spolegliwymi wobec Twojej woli.

Chwila ciszy.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie

„Ufność, którą w Nim pokładamy…”

L1:  Św. Jan pozostawił nam w swoim liście słowa nadziei wypływające z żywej wiary w Ciebie. Powiedział o Tobie: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”. Pragniemy, Jezu, w chwili ciszy rozważać te słowa. Pragniemy zawierzać nasze życie Twojej woli. Chcemy poprzez to wyrazić nasze zaufanie wobec Ciebie oraz wyznać, że całą nadzieję pokładamy w Tobie.

Adoracja w ciszy

Modlitwa na zakończenie

P: Panie, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie, dzięki któremu możemy wołać: „Jezu, ufamy Tobie”. Niech to wołanie towarzyszy każdej chwili naszego życia. Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo

Śpiew: W Tobie jest światło