Spotkanie 8: Przyprowadź!

 pobierz: doc  pdf 

 
Spotkanie 8
 
Przyprowadź!
 
 

 „Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,40-42).

Modlitwa na rozpoczęcie

Zapalenie świecy stojącej na środku sali lub stołu – wyznaczona osoba zapala świecę, podnosi ją do góry i mówi:

Światło Chrystusa.

Pozostali odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Wprowadzenie w krótką modlitwę spontaniczną prośby: o siłę świadczenia o Bogu ukrytym w Najświętszym Sakramencie oraz o umiejętność pociągania innych ku Niemu. Modlitwę rozpoczyna prowadzący, każde wezwanie zakończone jest słowami:

Prosimy Cię, Panie.

Wezwanie to po każdej prośbie powtarzają wszyscy uczestnicy.

Śpiew: Pokój Wam

Wprowadzenie

Uczestnicy spotkania dobierają się w pary. Zadaniem każdej osoby w parze będzie wytłumaczenie rozmówcy, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu, i przekonanie go do przyjścia na dzisiejszą adorację. Osoba przekonywana ma dopytywać, dopóki nie otrzyma argumentu, który ją przekona. Po ćwiczeniu następuje omówienie: czy łatwo jest świadczyć i przekonywać, zachęcać do adoracji? Co sprawia trudność? Co sprawiałoby ją, gdybyśmy mówili do naszych kolegów z klasy, szkoły, podwórka, do naszych rodziców czy rodzeństwa, (a może jeszcze do kogoś innego)? Czy łatwo jest nam mówić o Bogu innym ludziom? W jaki sposób świadczymy o Nim: słowem, uczynkami czy może jeszcze inaczej?

Spotkanie ze Słowem Bożym

Następuje rozdanie Pisma Świętego. Prowadzący wskazuje uczestnikom cytat: J 1,40-42. Po odnalezieniu fragmentu jedna osoba odczytuje Słowo Boże na stojąco.

„Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,40-42).

Następuje chwila ciszy, w której uczestnicy jeszcze raz zapoznają się z fragmentem.

Co oznacza „znaleźć Mesjasza”? Co oznaczało dla apostołów, a co oznacza dla nas? Co i dlaczego uczynił wobec brata apostoł Andrzej? Przez co my znajdujemy Jezusa? Czy przyprowadzamy Go do innych – i innych do Niego? 

Śpiew: Barka

Praca grupowa (potrzebny będzie arkusz szarego papieru i flamastry): jakie konkretne działania moglibyśmy podjąć, by zaprosić do Jezusa adorowanego w Najświętszym Sakramencie innych ludzi? Spisanie pomysłów w formie plakatu. Każdy uczestnik przepisuje pomysły do zeszytu, zadaniem najbliższego tygodnia będzie wymyślenie przynajmniej jeszcze jednego pomysłu na zachęcenie ludzi z różnych środowisk do włączenia się w adorację.

Po zadaniu prowadzący prosi uczestników o powstanie i zachęca do wyciszenia się (przez ok. 2 minuty) przed modlitwą na zakończenie spotkania.

Chwila ciszy

Modlitwa na zakończenie

Prowadzący: Panie, prosimy Cię o to, byśmy, obdarzeni Twoim Duchem, zanosili Ciebie innym i przyciągali innych do Ciebie, czyniąc to wszystko według Twojej woli i na Twoją, a nie naszą, chwałę.

Chwała Ojcu…

Śpiew: Nie bój się, wypłyń na głębię

Zgaszenie świecy:

Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają:

Niech pozostanie z nami na zawsze.

Przygotowanie do adoracji i wprowadzenie do znaku

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o Jego działanie uzdalniające nas do przyprowadzania innych do Niego. Będziemy prosić o odwagę i męstwo, a także o inne duchowe dary potrzebne do bycia uczniem i apostołem. Znakiem naszej misji będzie sieć rybacka, do której każdy z uczestników wrzuci karteczkę z imieniem osoby, którą chciałby przyprowadzić/z którą chciałby pójść na adorację w najbliższym czasie: adorację grupy lub w parafii. Zadaniem każdego uczestnika będzie również modlitwa w intencji tej osoby podczas adoracji. Do tego gestu można zaprosić pozostałych wiernych przybyłych na adorację.