Adoracja 9: Trwaj!

 pobierz: doc  pdf

 

Adoracja 9

Trwaj!

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę (J 15,4).

Przed ołtarzem stoliczek z obrazkami dla wszystkich wiernych zgromadzonych na adoracji. Na ławkach teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz.

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o umocnienie w nas owoców dziewięciotygodniowej nowenny adoracyjnej i o podjęcie decyzji uczynienia adoracji modlitwą naszego życia. Znakiem naszego zawierzenia życia Bogu ukrytemu w hostii będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu, którego dokona kapłan (każdy, po adoracji w ciszy, będzie mógł podejść pod ołtarz i je otrzymać). Po indywidualnych błogosławieństwach nastąpi wspólne odczytanie modlitwy św. Wincentego Pallottiego (obrazki z modlitwą zostaną rozdane za chwilę, będzie również można podejść pod ołtarz i je stamtąd zabrać), a następnie kapłan udzieli błogosławieństwa ogólnego.

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Pan Jezus już się zbliża                                  

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, stajemy przed Tobą dziś, w ostatnim tygodniu naszej nowenny, w której prosimy Cię o dar wyboru adoracji jako modlitwy naszego życia. Niech droga, którą dziś kończymy, owocuje w naszym wewnętrznym życiu dojrzalszą modlitwą i pragnieniem nieustannego zbliżania się do Ciebie.

Przez dziewięć tygodni przeszliśmy poszczególne etapy spotkania z Tobą w adoracji, zaczynając od odpowiedzi na Twoje zaproszenie. Uświadamialiśmy sobie, przed kim stoimy, wpatrywaliśmy się w Ciebie oczyma wiary i słuchaliśmy Twojego Słowa. Ożywialiśmy w sobie pragnienie wiary i ufności, rozpalaliśmy naszą miłość wobec Ciebie. Rozważaliśmy też Twoją misję posyłania nas do innych oraz przyprowadzania ich do Ciebie. Dzisiaj podejmujemy decyzję trwania w tym wszystkim, przez co nas przeprowadziłeś, trwania w adorowaniu Ciebie. Pragniemy, aby łaski, które otrzymaliśmy na drodze nowenny, owocowały w naszym życiu i pomagały coraz głębiej jednoczyć się z Tobą.

L1: Jezu, daj nam trwać w Tobie. Prosimy Cię, Panie.

Pozwól pielęgnować i rozwijać w nas owoce nowenny, którą dziś kończymy.

Nie dozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie.

Spraw, aby coraz więcej osób poznało piękno modlitwy adoracyjnej.

Niech uczestniczenie w Eucharystii i trwanie na adoracji będzie centrum naszego życia w wierze.

Chwila ciszy.

Śpiew: Panie, dobry jak chleb

Trwanie na adoracji

L2: Panie Jezu, nasza nowenna kończy się dzisiaj, lecz nasze postanowienie doskonalenia się w modlitwie i adoracji Ciebie się nie kończy. Pragniemy wchodzić głębiej w tę rzeczywistość, którą przed nami uchyliłeś w ostatnich tygodniach. Nasze pragnienie adorowania Ciebie wzrasta, porządkuje nasze myśli i nasze życie, prowadzi nas ku Tobie. Spotykaliśmy się w naszej małej grupie przez dziewięć tygodni, by wejść w ściślejszą relację z Tobą. Dziś dziękujemy Ci za wszystkie otrzymane dary i zawierzamy Tobie dalszą drogę naszego duchowego wzrastania. Kieruj nami, abyśmy wiernie wypełniali Twoją wolę.

Chwila ciszy.

Śpiew: Wielbić Pana chcę

Adoracja indywidualna w ciszy

P: Jezu najdroższy, pragniemy teraz trwać w dziękczynieniu za wszystkie Twoje dary, którymi nas obdarzyłeś w trakcie nowenny. Chcemy zostać z Tobą i rozeznać to, w jaki sposób mamy pielęgnować owoce naszych spotkań w naszym życiu. Chcemy trwać w Tobie i prosić Cię, byś Ty trwał w nas.  

Adoracja w ciszy.

Modlitwa na zakończenie

L1: Boże, ukryty w Najświętszym Sakramencie, pragniemy uwielbiać Cię za wszystkie Twoje dzieła. Ofiarujemy Tobie wszystkie owoce naszej nowenny, którą dziś kończymy. Prosimy, niech one przemieniają nasze życie i uzdalniają do pełnienia Twojej woli. Niech będzie chwała Tobie, Jezu, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo indywidualne

Podczas błogosławieństwa śpiew: Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew

Wspólne odczytanie modlitwy św. Wincentego Pallottiego

Błogosławieństwo ogólne

Śpiew: Nie lękajcie się