adoracja 4: Uwierz!


 

pobierz: pdf doc


Adoracja 4


Uwierz!


„Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: «Przesuń się stąd tam!», a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 17,20)Po prawej stronie ołtarza leży koszyk z ziarnami gorczycy i dołączonymi do nich zasuszonymi kwiatami oraz fragmentem Mt 17,20. Jeśli jest odpowiednia pora roku – zamiast zasuszonego kwiatu gorczycy kwiaty żywe, cięte, wstawione do wazonu. Na ławkach rozłożone są teksty z fragmentem ewangelii i teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, słuchając Słowa Bożego o żywej wierze w Boże cuda. Będziemy prosić Boga o wiarę prawdziwą, choćby miała być małą jak gorczycy ziarno. Każdy uczestnik otrzyma ziarnko i kwiat gorczycy. Znak ten każdy będzie mógł wziąć sprzed ołtarza, na którym będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Do ziarna i kwiatu są dołączone słowa: „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 17,20). Na kartkach rozłożonych na ławkach znajdują się fragment rozważanej podczas adoracji ewangelii oraz teksty śpiewów.

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Ja wierzę, że to Jezus

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, przebyliśmy pierwszą część drogi w naszej nowennie adoracyjnej. Dzięki Twej łasce szerzej teraz otwieramy nasze oczy wiary, by pomimo zasłony dostrzegać Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wyostrzamy nasz słuch, by wyraźniej słyszeć Twoje słowo. Wyciszamy nasze wnętrza, by jak najwięcej miejsca zrobić w nich dla Ciebie.

W kolejnych spotkaniach pragniemy Cię prosić, abyś pomnożył naszą wiarę, umocnił nadzieję i rozpalił miłość oraz nauczył nas przeżywania każdej modlitwy z żywą świadomością Twojej obecności.

L1: Obdarzaj nas łaską bliskiego obcowania z Tobą. Prosimy Cię, Panie.

Pomóż nam godnie stawać przed Twoim Obliczem.

Przymnażaj nam wiary, byśmy nie ustali na drodze modlitwy.

Ożywiaj nadzieję, byśmy zawsze z wielką ufnością przychodzili do Ciebie.

Rozpalaj w naszych sercach prawdziwą miłość ku Tobie i bliźnim.

Chwila ciszy.

Śpiew: Mocni w wierze (refren)

Wiara

L2: Bez wiary nie możemy się Tobie podobać, Ciebie poznać, do Ciebie dążyć i z Tobą się jednoczyć. Gdy jej zabraknie, milknie modlitwa, kończy się udział w Eucharystii, tracą na znaczeniu Twoje przykazania. Gdy wiara rośnie, człowiek podejmuje najtrudniejsze zadania i odważnie kroczy ścieżką prowadzącą do zjednoczenia z Tobą. Wraz z rozwojem wiary dojrzewa także modlitwa, która staje się w większym stopniu adorowaniem Ciebie. Dlatego wołamy dziś z głębi serca jak apostołowie: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5). Niech wiara będzie zarówno naszą drogą do Ciebie, jak i Twoim dla nas błogosławieństwem.

Chwila ciszy.

Różaniec

L3: Panie Jezu, Ty wzbudziłeś w nas pragnienie adoracji. Przychodzimy więc do Ciebie w postawie uwielbienia sakramentu Eucharystii. Kiedy klękamy przed Tobą, wybieramy modlitwę, którą chcemy się do Ciebie zwracać. Czasem bierzemy do ręki różaniec lub odmawiamy koronkę, czasem modlimy się liturgią godzin odmawianą każdego dnia przez cały Kościół, innym razem zwracamy się do Ciebie własnymi, spontanicznymi słowami.

Jezu, w sakramencie Eucharystii nosisz tajemnicę Swojego bóstwa i człowieczeństwa. Chcemy rozważać dziś szczególnie tajemnicę jej ustanowienia. Uczynimy to, odmawiając na różańcu piątą tajemnicę światła: ustanowienie Eucharystii. Naucz nas poprzez tę modlitwę takiej kontemplacji, jaką przeżywała Maryja – ona nosiła wszystkie Twoje sprawy w sercu i je rozważała. W naszej modlitwie różańcowej pozwól nam także rozważać tajemnicę naszej wiary w Eucharystię i Twoje słowa, które do nas skierowałeś, aby ją rozpalać: „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 17,20).

Chwila ciszy.

Śpiew: Ja wiem, w kogo ja wierzę

Adoracja indywidualna w ciszy

P: Panie Jezu, pragniemy wziąć teraz do ręki różaniec i odmówić tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Każdy z nas będzie ją odmawiał w ciszy.

Adoracja w ciszy, a w niej dziesiątek różańca

Modlitwa na zakończenie

P: Bądź uwielbiony, Jezu, w dzisiejszym spotkaniu z Tobą w tej świętej godzinie adoracji.

Bądź uwielbiony, Panie, za wiarę, którą złożyłeś w naszych sercach, a przez którą możemy spotkać Cię i z Tobą przebywać.

Bądź uwielbiony, Zbawicielu, we wszystkich tajemnicach Twego życia.

Bądź uwielbiony w modlitwie różańcowej.

Bądź uwielbiony we wszystkim, co spotka nas, gdy wrócimy sprzed Twego Oblicza swych do codziennych zajęć.

Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Zbudowani na Chrystusie

Błogosławieństwo

Śpiew: Nie lękajcie się (2 i 3 zwrotka)