Adoracja 7: Idź!

 pobierz: doc  pdf 

 
 
Adoracja 7
 
Idź!
 
 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15)

Po prawej stronie ołtarza ustawione plecak, sandały i trzos, z plecaka wystaje Pismo Święte. Na ławkach egzemplarze Pisma Świętego i teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz.

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o siłę do świadczenia o Nim na co dzień – w naszych rodzinach, domach, wśród przyjaciół, w środowiskach rozwoju, nauki i pracy. Znakiem naszej gotowości na wezwanie Jezusa: „Idźcie i głoście” będą plecak, sandały, trzos (symbolizujące skromność apostołów i nas, uczniów Jezusa), a także Pismo Święte (każdy będzie miał podczas adoracji swój egzemplarz do indywidualnej modlitwy).

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Pokój wam

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, stajemy przed Tobą w kolejnym tygodniu naszej nowenny. Także dziś prosimy: „Panie, naucz nas modlić się!” Do tej umiejętności należy również przeżycie zakończenia adoracji. Mamy po niej wyjść z kościoła i powrócić do świata. Ty chcesz nas na tę drogę pobłogosławić i napełnić swoim Duchem. Pomóż nam, Panie, głębiej zrozumieć znaczenie tego błogosławieństwa i związanego z nim posłania do świata.

L1: Obdarzaj nas wytrwałością na drodze doskonalenia naszej modlitwy. Prosimy Cię, Panie.

Rozpal w nas apostolski płomień, który pozwoli nieść Twoje światło wszystkim ludziom.

Daj nam swojego Ducha, by prowadził nas Twoją drogą ku innym.

Udziel nam błogosławieństwa, byśmy dobrze wypełniali powierzoną nam misję.

Chwila ciszy.

Śpiew: Wiele jest serc

„Idźcie i głoście”

L2: Panie Jezu, Ty nakazałeś uczniom, by poszli na cały świat i głosili Twoje dzieła każdemu, kogo spotkają. Twoje wezwanie jest wciąż aktualne. Ty pragniesz posyłać nas do ludzi, z którymi przebywamy każdego dnia. Jeżeli mamy o Tobie świadczyć, mocno prosimy Cię, abyś napełniał nas swoim świętym Duchem. Prosimy, przede wszystkim o to, byś był z nami w naszych codziennych zajęciach, abyśmy poprzez rzetelne wypełnianie naszych obowiązków żyli na Twoją chwałę. Chcemy odnajdywać Cię w naszej codzienności, która jest naszą drogą do świętości. Pragniemy także nieść Ciebie tym, wszystkim, do których Ty za naszym pośrednictwem chcesz dotrzeć, a o których my sami byśmy nawet nie pomyśleli. Wiemy, że Twoja hojność i dobroć nie zna granic, posyłaj nas więc do tych, których chcesz i w sposób, jaki chcesz.

Chwila ciszy.

Śpiew: Idźcie na cały świat

Adoracja indywidualna w ciszy

P: Daj nam, Panie Jezu, łaskę trwania w ciszy przed Tobą i rozważania Twojego wezwania. Napełnij nas Twoim Duchem, aby nas prowadził i uzdalniał do bycia Twoimi świadkami w spełnianiu codziennych obowiązków.

Adoracja w ciszy.

Modlitwa na zakończenie

L1: Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, prosimy Cię ześlij nam Ducha Świętego, aby umacniał nas na drodze powrotu do naszej codzienności. Udziel nam Swojego błogosławieństwa, aby ono towarzyszyło nam we wszystkich naszych działaniach.

L2: Pozostań z nami, abyśmy mogli nieść Cię wszystkim ludziom, do których nas posyłasz.

Pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali nasze uczynki tak, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ciebie. Niech będzie chwała Tobie, Jezu, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo

Śpiew: Wy jesteście na ziemi światłem mym