Adoracja 8: Przyprowadź!

 pobierz: doc pdf 

 

Adoracja 8

Przyprowadź!

Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,40-42).

Przed ołtarzem rozwieszona na kamieniach sieć rybacka. Obok stoliczek z kartkami i długopisami. Na ławkach również kartki i długopisy oraz teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz.

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o Jego działanie uzdalniające nas do przyprowadzania innych do Niego. Będziemy prosić o odwagę i męstwo, a także o inne duchowe dary potrzebne do bycia uczniem i apostołem. Znakiem naszej misji będzie sieć rybacka, do której każdy z nas może wrzucić karteczkę z imieniem osoby, którą chciałby przyprowadzić/z którą chciałby pójść na adorację w najbliższym czasie: adorację grupy lub w parafii. Zadaniem każdego z nas będzie również modlitwa w intencji tej osoby podczas dzisiejszej adoracji. Na ławkach oraz obok sieci rybackiej rozłożonej przed ołtarzem leżą kartki i długopisy.

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: Przyjdź i zajmij miejsce Swe

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Bądź uwielbiony, Panie nasz i Zbawicielu, który także dziś dajesz nam łaskę spotkania z Tobą i adorowania Ciebie. Uczyłeś nas przyjmować Twoje błogosławieństwo i w mocy Ducha Świętego powracać z adoracji do świata. Dziś prosimy Cię, abyś udoskonalił w nas umiejętność przyprowadzania do Ciebie innych ludzi. Wiemy, że nie uczynimy tego swoją mocą, lecz mocą Twego Ducha. Chcesz działać przez nas, abyśmy zaangażowali całych siebie do wskazywania innym drogi do Ciebie. Prosimy Cię zatem, abyśmy dobrze rozeznali i wypełnili Twoją wolę.

L1: Otwórz nasze serca na Twoje wołanie. Prosimy Cię, Panie.

Rozpal w nas apostolskiego ducha, byśmy nieśli Ciebie tym, którym chcesz.

Przyprowadzaj przez nas do siebie ludzi, których stawiasz na naszej drodze.

Pomóż, byśmy byli prawdziwymi świadkami Ewangelii.

Chwila ciszy

Śpiew: Ty tylko mnie poprowadź (refren)

Modlitwa, świadectwo, rozmowa

L2: Panie Jezu, powierzyłeś nam trudne zadanie, byśmy szli na cały świat, głosili Ewangelię i przyprowadzali innych do Ciebie. Chcemy uczynić to najpierw przez modlitwę za tych, do których nas posyłasz.

L3: Kolejnymi etapami naszej misji są świadectwo i rozmowa. Wpatrujemy się dziś szczególnie w przykład Andrzeja Apostoła, który przyprowadził do Ciebie swego brata, Szymona: „Andrzej, brat Szymona Piotra spotkał swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,40-42).Andrzej poznał w Tobie prawdziwego Mesjasza. My również widzimy w Tobie naszego Zbawiciela. Twoje słowa przynaglają nas, by wrócić do naszych bliskich i oznajmić im wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś. Chcemy dać świadectwo o Twojej obecności pośród nas i o hojności darów, jakimi nas napełniasz.

Chwila ciszy

Śpiew: Nie bój się, wypłyń na głębię

Adoracja indywidualna w ciszy

L2: W dzisiejszej modlitwie i w każdej adoracji, jaką będziemy przeżywać, chcemy Ci przyprowadzać tych, których Ty także miłujesz, choć może są od Ciebie daleko. Pragniemy być otwarci na Twoje pouczenie, przez jakie znaki mamy działać, jak mamy mówić, by do Ciebie innych przyprowadzać. Panie Jezu, pragniemy teraz pozostać w ciszy przed Tobą. Chcemy uwielbiać Cię w tej misji, do której nas powołujesz. Uwielbiamy Cię także we wszystkich ludziach, do których nas posyłasz.

Adoracja w ciszy.

Modlitwa na zakończenie

P: Jezu Chryste, posługuj się nami, byśmy swoim życiem i przykładem, modlitwą, słowami i czynami prowadzili innych do Ciebie. Pomóż nam dobrze odczytywać znaki, które stawiasz na naszej drodze tak, byśmy spełniali wolę Twojego Ojca. Niech będzie chwała Tobie, Jezu, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo

Śpiew: Oto ja, poślij mnie