Adoracja 3: Słuchaj!

 
pobierz: pdf doc
pobierz  Słowo Boże - Słowo Życia: pdf doc


Adoracja 3

Słuchaj!

„Mów, Panie,
bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9)

Po prawej stronie ołtarza koszyk z cytatami z Pisma Świętego. Nad nim duża biała kartka z napisem „Słowo Boże – Słowo Życia”. Na ławkach rozłożone są teksty z fragmentem ewangelii Łk 10,38–42, 1Sm 3,9 oraz teksty pieśni. Prowadzący przed modlitwą podchodzi do mikrofonu i czyta krótki komentarz

Komentarz

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, słuchając Słowa Bożego. Chcemy słuchać tego Słowa nie tylko podczas modlitwy czy bycia w kościele. Chcemy, by towarzyszyło nam ono podczas każdego dnia. Takim słowem powinna być ewangelia z dnia, a jeśli jesteśmy na mszy świętej tylko w niedzielę – ewangelia niedzielna. Bardzo często nie przywiązujemy jednak do niej uwagi i zapominamy jej treść już podczas kazania. Dzisiaj każdy z nas, wychodząc po adoracji z kościoła/kaplicy, będzie mógł zabrać ze sobą z koszyka ustawionego po prawej stronie ołtarza małą karteczkę ze Słowem Bożym. Starajmy się w najbliższym tygodniu codziennie je czytać i modlić się nim, pogłębiać je i rozważać w różnych sytuacjach codzienności. To Słowo Boże będzie szczególnym znakiem obecności Boga w naszym życiu, a jeśli będziemy je przyjmować – stanie się Słowem Życia. Na kartkach rozłożonych na ławkach znajduje się cytat z ewangelii św. Jana do osobistej refleksji i modlitwy podczas adoracji oraz teksty śpiewów.

Modlitwa do Ducha Świętego

P: Przyjdź, Duchu Święty, i prowadź nas do Jezusa. Bądź naszym przewodnikiem i nauczycielem na ścieżce modlitwy. Bez Twojej pomocy nie potrafimy uznać w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w naszych sercach pragnienie bycia blisko Jezusa i trwania przed Nim w pokornej adoracji.

On jest godzien tego, aby trwać przed Nim w zachwycie i uwielbieniu. Wspomóż nasze pragnienie przychodzenia do Niego na adorację, bo jest ono słabe tak, jak i my jesteśmy słabi. Pomóż utkwić oczy w Tym, który na nas patrzy i skierować sercu ku Temu, który nas kocha. Amen.

Śpiew: O, usłysz mój głos

Podczas śpiewu – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie

P: Panie Jezu, przychodzimy dziś na trzecie spotkanie naszej nowenny o uproszenie daru głębokiej modlitwy i adoracji Ciebie. Poprzednio rozważaliśmy temat spojrzenia oczyma wiary na to, że w Najświętszym Sakramencie przebywasz z nami w całej pełni swego bóstwa i pozwalasz przychodzić nam do siebie.

Dziś chcemy wejść w głębię wezwania „Słuchaj!” i usiąść u Twoich stóp niczym Maria, siostra Marty, która „siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie” (Łk 10,39). Pragniemy jak ona również obrać z Twojej nauki tę najlepszą cząstkę – czyli Twoje Słowo. Prosimy, wspomóż nas na tej drodze.

L1: Otwórz, Panie, nasze serca, byśmy przyjęli dziś Twoje Słowo. Ciebie prosimy…

Ożyw naszą wiarę, byśmy prawdziwie mogli Cię dziś spotkać.

Naucz nas postawy zasłuchania w Twoje Słowo.

Wycisz nasze myśli, by Twój głos dotarł do naszego serca.

Daj nam usłyszeć Twój słodki głos.


Chwila ciszy

Śpiew: Twoje Słowo jest lampą

Najlepsza cząstka

L2: Drogi Jezu, mówiąc o modlitwie, najczęściej myśli się o monologu w formie prośby czy podziękowania do Ciebie. Przychodząc tu dzisiaj, pragniemy skupić się jednak na zupełnie innej postawie. Chcemy zakrzyknąć tak, jak Samuel: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9). Ileż to razy wprost zagadaliśmy Cię na modlitwie? Zupełnie tak, jakbyś nie wiedział, czego potrzebujemy, zanim Cię o to poprosimy (por. Mt 6,8). Pragniemy dziś przede wszystkim wsłuchać się w to, co Ty chcesz powiedzieć nam. Jesteśmy przekonani o nauce św. Pawła apostoła, że „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Chwila ciszy.

L3: Wiemy Panie, że wszelkie dobro w naszym życiu wypływa z Twojego Słowa skierowanego do nas. Choć nieraz trudne do przyjęcia, jest ono zawsze Słowem Miłości, które ma moc przemieniać nasze życie i stać się słowem naszego życia. Bardzo pragniemy dziś zrobić mu miejsce w naszych sercach. Chcemy od dziś słyszeć Je coraz wyraźniej. Pragniemy uwielbiać Cię za Nie:

Bądź uwielbiony, Panie, w całym dziele stworzenia, które stało się dzięki Twemu Słowu. Bądź uwielbiony, Panie.

Bądź uwielbiony, Panie, w Jezusie Chrystusie, Słowie Wcielonym.

Bądź uwielbiony w Najświętszej Maryi Pannie, w której Słowo stało się Ciałem.

Bądź uwielbiony w Kościele Świętym, który jest Twym Ciałem.

Bądź uwielbiony w Piśmie Świętym, Słowie Bożym, które nam pozostawiłeś.


Śpiew: Mów do mnie, Panie, bo sługa Twój słucha

Sam na sam z Chrystusem

P: Pragniemy teraz, Chryste, w sposób szczególny zanurzyć się w ciszy. Niech ona otoczy nas i pozwoli z czułością wsłuchać się w Twój głos. Chcemy wejść w adorowanie w taki sposób, aby jak najwięcej miejsca zostawić dziś Tobie, byś mówił i działał z mocą w naszych sercach. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha!”

Adoracja w ciszy

Modlitwa na zakończenie

P: Jezu najdroższy, uwielbiamy Cię za to dzisiejsze bliskie spotkanie z Tobą! Niech to doświadczenie milczenia i słuchania Ciebie pozwoli nam przemienić naszą modlitwę i adorację w jeszcze bardziej zażyłe spotkanie z Tobą. Ucz nas pozostawiać Ci jak najwięcej miejsca.

Uwielbiamy Ciebie, który sam jesteś Słowem Wcielonym, za Twoje Słowo, które kierujesz do nas. Ono nas nieustannie ożywia i uświęca.

Prosimy, niech bieg naszych dni nie zagłusza Twojego głosu w naszych sercach, a nasza codzienność niech będzie przepełniona słuchaniem Twojego Słowa. Pragniemy usłyszeć Cię także w wydarzeniach każdego dnia.

Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię

___________
Słowo Boże - Słowo Życia, które jest do pobrania, to propozycja, którą należy uzupełnić (zmienić) według potrzeb grupy.