Spotkanie 7: Idź!

 pobierz: doc  pdf

 
 
 
 Spotkanie 7
 
Idź!
 

 „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

 

Modlitwa na rozpoczęcie

Zapalenie świecy stojącej na środku sali lub stołu – wyznaczona osoba zapala świecę, podnosi ją do góry i mówi:

Światło Chrystusa.

Pozostali odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Wprowadzenie w krótką modlitwę spontaniczną dziękczynienia za łaskę adoracji: za przychodzenie, patrzenie i słuchanie, a następnie za uczenie się wiary, nadziei i miłości od Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Modlitwę rozpoczyna prowadzący, każde wezwanie zakończone jest słowami:

Dziękujemy Ci, Panie.

Wezwanie to po każdej prośbie powtarzają wszyscy uczestnicy.

Śpiew: Pokój Wam

Wprowadzenie

Uczestnicy spotkania otrzymują karteczki z dwoma wypowiedzeniami, które mają dokończyć: 1. Powrót to… 2. Na co dzień powracam do… Następuje odczytanie wypowiedzi uczestników oraz refleksja na temat tego, że gdziekolwiek przebywamy, powracamy do domu, do mieszkania, do bliskich, z którymi spędzamy najwięcej czasu chociażby ze względu na fakt, że z nimi mieszkamy, jesteśmy rodziną. Powracamy zatem do codzienności: pracy, obowiązków, zabaw, drobnych czynności, które wypełniają nasze dni.

Spotkanie ze Słowem Bożym

Następuje rozdanie Pisma Świętego. Prowadzący wskazuje uczestnikom cytat: Mk 16,15. Po odnalezieniu fragmentu jedna osoba odczytuje Słowo Boże na stojąco.

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Następuje chwila ciszy, w której uczestnicy jeszcze raz zapoznają się z fragmentem.

Rozmowa kto i do kogo skierował powyższe słowa? W jakich okolicznościach Jezus wypowiedział ów nakaz? Na czym miała polegać misja apostołów? Czy była ona łatwa? Jakie trudności mogli napotkać (można odwołać się do wiedzy uczestników)? Czym jest Ewangelia, którą mieli głosić apostołowie?

Śpiew: Gdy uczniów swych posyłał Pan

Rozmowa: czy nakaz Jezusa jest aktualny również dziś? Kogo dotyczy? Jak my możemy głosić Ewangelię? Podzielenie się uczestników krótkimi świadectwami dotyczącymi „niesienia” innym Jezusa. Co jeszcze możemy zrobić, aby wiara przenikała środowiska naszej codziennej pracy, nauki, zabawy, odpoczynku? Odsłuchanie pieśni Posyłam was na pracę bez nagrody. Analiza tekstu, wspólne wskazanie tych nakazów, które dotyczyć mogły tylko apostołów, a także tych, które dotyczą wszystkich ludzi. Omówienie refrenu: co to znaczy, że jesteśmy posłani tak, jak Jezus został posłany przez Swojego Ojca?

Chwila ciszy

Modlitwa na zakończenie

Prowadzący: Panie, prosimy Cię o to, byśmy jak apostołowie stawali w gotowości odpowiedzenia na Twoje posłannictwo: „Idź!” Daj nam siłę do świadczenia o Tobie wszędzie tam, gdzie się znajdujemy i gdzie spotykamy drugiego człowieka. Umacniaj nas Swoim błogosławieństwem.

Chwała Ojcu…

Śpiew: Wy jesteście na ziemi światłem mym

Zgaszenie świecy:

Światło Chrystusa.

Wszyscy odpowiadają:

Niech pozostanie z nami na zawsze.

Przygotowanie do adoracji i wprowadzenie do znaku

Podczas dzisiejszej adoracji będziemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament, prosząc Boga o siłę do świadczenia o Nim na co dzień – w naszych rodzinach, domach, wśród przyjaciół, w środowiskach rozwoju, nauki i pracy. Znakiem naszej gotowości na wezwanie Jezusa: „Idźcie i głoście” będą plecak, sandały, trzos (symbolizujące skromność apostołów i nas, uczniów Jezusa), a także Pismo Święte (każdy będzie miał podczas adoracji swój egzemplarz, należy przygotować ich więcej dla pozostałych wiernych).