Istotne cechy

 

Istotne cechy Parafialnej Szkoły Modlitwy

 

Modlitwa jest z jednej strony czymś tak prostym jak rozmowa dziecka z Ojcem, a z drugiej strony tak trudną sztuką, że tylko za cenę wielkiego wysiłku można wypłynąć na głębię życia modlitewnego. 

Również wychowanie do modlitwy we wspólnocie wierzących jest czymś tak naturalnym jak uczenie się mówienia i sposobu zachowania. Człowiek widzi ludzi, którzy się modlą, zapamiętuje modlitwy, które odmawiają, słucha pouczeń, które są przekazywane i w ten sposób poznaje jedną z najważniejszych umiejętności chrześcijanina, rozmowę z samym Bogiem. Coraz częściej okazuje się jednak, że taka ogólna formacja nie wystarcza. Tematowi modlitwy trzeba poświęcić więcej uwagi i więcej czasu. Właściwą formą działania może się okazać systematyczna, przemyślana i dostosowana do możliwości wiernych szkoła modlitwy.