Dzień skupienia

 

Dzień skupienia

Podsumowanie rocznej pracy

Po zakończeniu cyklu spotkań w Parafialnej Szkole Modlitwy zaleca się przeżycie dnia skupienia. Jest kilka celów, które trzeba tu wyróżnić:

Pierwszym jest przypomnienie głównych myśli, rozważanych w ciągu roku. Choć przy kolejnych spotkaniach było nawiązanie do wcześniejszych tematów, to jednak mimo wszystko wiele treści umyka z pamięci, a warte są tego, aby ich nie zapomnieć. W czasie dnia skupienia dokonuje się pewnej syntezy, wyróżniając główne myśli rocznej drogi formacyjnej. W ten sposób „Lekcja z Kazania na Górze” może przynieść większe owoce.

Drugim celem dnia skupienia jest dokonanie pewnego rodzaju weryfikacji. Wyraża się ona w pytaniu, czy słowa Pana Jezusa zapadły w serce uczestnikom niedzielnej Eucharystii? Treść Jezusowych słów jest niezwykła. Zawiera bardzo konkretne wskazania i każdy, kto pragnie rozwoju swojego życia modlitewnego, powinien do nich często wracać. Uzasadnione są więc pytania: Czy wzrosło we mnie pragnienie uczenia się modlitwy, tej codziennej i tej świątecznej? Czy czasem nie zadawalam się modlitwą powierzchowną i rzadko przeżywaną?

Podsumowując roczną pracę warto postawić sobie jeszcze jeden cel. Jest nim poszerzenie grona parafialnej diakonii modlitwy, a więc osób, które czynnie uczestniczą w przygotowaniu i przeżyciu miesięcznych spotkań w czasie Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli grono współpracowników duszpasterzy się poszerzy, większa będzie również owocność wspólnej troski o modlitwę członków parafii, szczególnie tej osobistej i rodzinnej, przeżywanej na rozpoczęcie i zakończenie dnia.