Refleksje o cierpieniu

 

Refleksje o cierpieniu

Jezu chciałabym zobaczyć Twoimi oczami wartość cierpienia. Przecież Ty nie potrzebujesz nic, ale ze względu na nas, na nasze dobro, pozwalasz nam cierpieć… Co znaczą dla Ciebie nasze modlitwy i cierpienia? Cierpienie może być darem… Jak to możliwe…?

Jezu proszę Cię o łaskę poznania Twojej Miłości, poprzez dar cierpienia. Jak służyć Tobie poprzez cierpienie innych, poprzez służbę Tobie w chorych. Co to znaczy, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili.

Cierpienie to skarb na ziemi…  jak cierpienie może być skarbem?
Samo cierpienie jest złe, bo jest brakiem dobra, ale Bóg potrafi z największego zła wydobyć Dobro. To jest coś, czego diabeł nigdy nie będzie potrafił. Bóg nawet ze śmierci potrafi wydobyć Życie.
To miłość sprawia, że cierpienie staje się skarbem. To, co z natury nie jest dobre, poprzez MIŁOŚĆ może działać dla większego dobra. Większe dobro od cierpienia to życie wieczne.

Jezus cierpiał za nas i wzór nam zostawił, abyśmy szli Jego śladami.

Bóg pragnąc ratować swoje stworzenie poddaje mu lekarstwo… cierpienie i śmierć cielesną, aby obdarować nas o wiele większym dobrem… życiem wiecznym, w którym cierpienia już nie będzie.
W ten sposób cierpienie jest lekarstwem na śmierć wieczną. Pan Bóg mógł nas zbawić zupełnie za darmo, jedną kroplą swojej krwi, albo nawet i jedną myślą, ale z jakiegoś powodu, zapragnął, aby Syn Boży stał się jednym z nas i pokazał nam drogi miłowania Boga, aby pokazał nam jak okazać miłość Bogu… Jezus jest naszym lekarstwem.
Skarb to coś najbardziej cennego, posiadanie go czyni nas bogatymi…

- W jaki sposób cierpienie może nas uczynić bogatymi?
Cierpienie sprawia, że człowiek dostrzega swoją zależność od Boga, że odkrywa swoją ograniczoność, swoją stworzoność, niewystarczalność, zależność od innych; cierpienie daje człowiekowi szybki wzrost i dojrzewanie duchowe.

Cierpienie przybliża do Tego, który cierpiał dla nas… a jedność z Bogiem to największe szczęście człowieka.

- A jeśli ktoś nie chce cierpieć? Ale chce iść do nieba…
Do nieba wiedzie wiele dróg. Cierpienie to trochę droga na skróty. Cierpienie jest nieodłączne na ziemi. Jest lekarstwem na wieczne cierpienie. Ono najbardziej upodabnia nas do Jezusa.

Agnes OV