Trudny dar

 

Trudny dar

 

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia
(Syr 2, 1–6).

 

CZY CIERPIENIE JEST JEDYNĄ DROGĄ DOJRZEWANIA?

„Cierpienie stanowi istotny element ludzkiego życia, bez którego nigdy nie bylibyśmy w stanie niczego dokonać” 10. A przyjęte w miłości, „upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności” 11. Cierpienie oczyszcza duszę i kieruje ku Bogu (por. Dz, 109). Choroba i cierpienie stwarzają w człowieku przestrzeń samotności, taki stan całkowitego ubóstwa 12, co pozwala głębiej spojrzeć na życie, jakby z perspektywy wieczności, otwierając człowieka na tajemnicę Bożego Królestwa. A godni tego Królestwa stają  się ci, którzy uczestniczą w cierpieniach Zbawiciela (por. SD, 21). Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8, 17–18).

Pomimo tego, iż często z oburzeniem reagujemy na twierdzenie, że poprzez cierpienie możemy dojrzewać – to jednak może ono stać się szansą przemiany i wewnętrznego doskonalenia się, bo coraz bardziej otwiera nas na przyjęcie przygotowanej dla nas chwały 13. Uciekając od cierpienia jako wyzwania, dzięki któremu możemy dojrzewać, uciekamy tak naprawdę przed Bogiem. A przyjmując cierpienia, akceptujemy, otwieramy się na niepojętego Boga i Jego mądrość.

Cierpienie jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi (G. Bernanos)

 

10  Jung. Za: Anselm Grün, Dlaczego…
11  Jan Paweł II, papież, Audiencja generalna, 27.04.1994.
12  M. Sokołowski SJ, Żyć nie byle jak, Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 2013.
13  Por. Anselm Grün, Dlaczego…