Szpital polowy

 

Kościół szpitalem polowym

 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego, które kieruje do chorych na duszy i ciele oraz do tych, którzy im służą, wpisuje się w przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Oto już niedługo nasza Archidiecezja będzie miała wspaniałą Orędowniczkę – Pielęgniarkę, w niebie.

Tematem tegorocznego Dnia Chorego są słowa, które Jezus, z krzyża, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

Maryja i Jan pod krzyżem… jakże często  i my stajemy wobec cierpienia kogoś nieuleczalnie chorego, jego najbliższych i nie wiemy co powiedzieć. Ale czy potrzebne są słowa? Może bardziej przemawiają wtedy gesty… Tylko Jezus mówi, Maryja i Jan milczą.

„Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspekty ich wychowania (…). Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół (…). Zatem macierzyńskie powołanie Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona w macierzyńskie powołanie Maryi (…). Gdziekolwiek się znajduje, stara się on leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego dla wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności” pisze Franciszek.

Dalej, zauważa Ojciec Święty potrzebę „aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii”,co też czyniła Hanna Chrzanowska, prekursorka wolontariatu.

Bardzo ucieszyły mnie słowa Papieża: „Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej”. Dla mnie osobiście taka postawa, o której słyszę czy którą widzę np. na ulicy, w autobusie jest prawdziwym świadectwem  żywej wiary.

„Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują”- tymi słowami  kończy Franciszek swe Orędzie.

Nina

 

Całość Orędzia Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r.:

https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.html