Z miłosiernym Jezusem krzyżową drogą

 

Z Miłosiernym Jezusem krzyżową drogą

 

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 34-36)
Jezus Miłosierny
zaprasza, by wyruszyć z Nim w drogę,
On zna nasze słabości i daje radę, jak je pokonywać...

Stacja 1. JEZUS NA ŚMIERĆ OSĄDZONY
„Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod (…)” (Łk 23, 8-11)
Jezus Miłosierny
milczy
i uczy nas, jak być wolnym, jak trwać, nie dając się zakrzyczeć...

Stacja 2. JEZUS KRZYŻEM OBCIĄŻONY
 „A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”  (Łk 14, 25-27. 33)
Jezus Miłosierny
na siebie przyjmuje nasze słabości, lęki, przywiązania
i uczy, jak nie bać się, że nie damy rady –
przecież nasz krzyż jest na naszą miarę...

Stacja 3. JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA
„Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»” (Mt 4, 5-7)
Jezus Miłosierny,
choć aniołowie mogli Go strzec, nie omija potknięć
i uczy, jak się nie zniechęcać i nie bać upadków,
ale wstawać i iść dalej...

Stacja 4. JEZUS SPOTYKA SWĄ MATKĘ
„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 1, 3-4)
Jezus Miłosierny
pociesza Matkę i przyjmuje Jej pocieszenie,
i uczy, jak być blisko tych, którzy cierpią, jak im służyć...

Stacja 5. CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI
„Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»” (Łk 17, 9-10)
Jezus Miłosierny
przyjmuje pomoc,
ucząc, jak jej udzielać, nie spodziewając się w zamian niczego...

Stacja 6. WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI
„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,42 )
Jezus Miłosierny
przyjmuje małe gesty współczucia,
by pokazać nam ich wartość...

Stacja 7. JEZUS DRUGI RAZ UPADA
„On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?» Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło»”  (J 4, 32-34)
Jezus Miłosierny
przyjmuje pomoc od ludzi, ale na nią nie liczy,
wie, że w sobie, w relacji z Ojcem musi znaleźć siłę
i tego nas uczy...

Stacja 8. JEZUS POCIESZA NIEWIASTY
„Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»” (J 8, 10-11)
Jezus Miłosierny
upomina tych, którzy tego potrzebują,
ucząc, jak to robić z miłością...

Stacja 9. JEZUS TRZECI RAZ UPADA
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” ( J 10, 30. 37-38)
Jezus Miłosierny
cały oddaje się Ojcu,
ucząc nas zaufania bez jakiegokolwiek lęku i wątpliwości…

Stacja 10. JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
„Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?» Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” (Łk 12, 20-21)
Jezus Miłosierny
oddaje wszystko, co ma na tym świecie,
byśmy dostrzegli i docenili godność dziecka Bożego…

Stacja 11. JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30)
Jezus Miłosierny
przyjmuje ból,
byśmy mogli łączyć z Nim wszystko, co dla nas nieznośne i trudne,
On wie, co z tym zrobić…

Stacja 12. JEZUS NA KRZYŻU UMIERA
„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10, 17-18)
Jezus Miłosierny
oddaje swoje życie,
byśmy mogli je wziąć,
On chce żyć w nas i kochać przez nas…

Stacja 13. JEZUS Z KRZYŻA ZDJĘTY
„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»” (Mt 26, 26-28)
Jezus Miłosierny
oddaje nam swoje Ciało,
by dodać nam sił,
byśmy nie zwątpili, że jest z nami…

Stacja 14. JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY
„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»” (J 20, 26-29)
Jezus Miłosierny
znika nam z oczu,
byśmy nauczyli się cierpliwie na Niego czekać…

Stacja 15. JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
„A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2, 4-5)
Jezus Miłosierny
zmartwychwstał, żyje
i chce każdego obdarować swoim Miłosierdziem i życiem...

Małgorzata OV