Radość krzyża

 

Radość krzyża

 

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały (1 P 4, 13).

Przez udział w cierpieniu Jezusa „człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, a nawet duchową radość” (SD, 26). Jeśli wyrzekam się cierpienia, to wyrzekam się też i radości, bo tylko akceptacja cierpienia staje się lekarstwem na cierpienia duszy 30. „Ból ofiarowany Jezusowi staje się pełen światła, łaski i siły. Sprawia, że jest się zadowolonym nawet podczas największej próby” (Sługa Boży prał. Luigi Novarese).

Łaska Boża może sprawić w duszach czystych, że cierpienie zamieni się w rozkosz (por. Dz, 303). „Od chwili, w której ukochałam cierpienie, przestało mi być cierpieniem” (Dz, 276).

„O, gdyby dusza cierpiąca wiedziała, jak ją Bóg miłuje,
To skonałaby z radości i nadmiaru szczęścia;
Poznamy kiedyś, czym jest cierpienie, ale już będziemy w niemożności cierpienia. Chwila obecna jest nasza” (Dz, 963).

 

30  Por. Anselm Grün, Dlaczego…

autorka: Barbara Pietrzak OV

Skróty

Dzienniczek – Dz
Jan Paweł II – JP II
List apostolski Salvifici doloris – SD

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia, Pallotinum 1971.

Grün Anselm, Dlaczego mnie to spotkało?, Wydawnictwo św. Wojciecha 2008; http://www.katolik.pl/dlaczego-mnie-to-spotkalo-,23989,812,cz.html?idr=111975

Jan Paweł II, papież, Audiencja generalna z dn. 27.04.1994; http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=165

Jan Paweł II, papież, Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia, 11 II 2000.

Jan Paweł II, papież, List apostolski Salvifici doloris do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Rzym 1984.

Jaworski Romuald, ks., Cierpienie – tragedia czy szansa?, http://www.niedziela.pl/wydruk/71384/nd

Kotlewski Tadeusz SJ, Wykład: Rozwój duchowy człowieka dorosłego, Bobolanum, PSD, 10.01.2015 i 28.02.2015.

Kowalska Faustyna, Dzienniczek, wyd. Księży Marianów, Warszawa 1993.

Sokołowski Marek SJ, Żyć nie byle jak, Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 2013.

Teresa Benedykta od Krzyża, (Edyta Stein), Odkrywanie Boga, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1988, s. 72.

Tomasz More, List do Małgorzaty, LG, tom III, s. 1251–1252.