Wydrukuj tę stronę

Św. Jan Paweł II


Minął już pewien czas od beatyfikacji Jana Pawła II. Rozwija się jego kult. Poświęcane są mu nowe kościoły, a jeszcze częściej boczne kaplice w istniejących kościołach. Jego wizerunek znajduje się niemal w każdej świątyni. Powstają modlitewniki z bogataymi zbiorami tekstów. Nie słabną pielgrzymki do jego grobu, a także do miejsc, w których przechowywane są jego relikwie. Wierni składają wiele próśb, skierowanych do Boga za jego wstawiennictwem, także w tych kościołach, w których są nabożeństwa ku jego czci. Trudno zliczyć strony internetowe, na których ważne miejsce zajmuje jego postać lub które niemal w całości poświęcone są dziedzictwu duchowemu, które nam zostawił.

Do takich stron internetowych należy również niniejszy portal dla adorujących. Przykład życia, a także nauczanie bł. Jana Pawła II, stanowią wielką inspirację do zamieszczanych tutaj tekstów modlitewnych i medytacyjnych. Są to głównie teksty, które uczą adoracji, pogamagają ją przeżywać i zawierają wskazania do przygotowywania wspólnych nabożeństw przed Najświętszym Sakramentem. Znajdują się tu również teksty, które stanowią szersze wprowadzenie w duchowość bł. Jana Pawła II, a szczególnie w jego świat modlitwy.

Takie właśnie teksty będą zamieszczane w niniejszym dziale zatytułowanym: "Bł. Jan Paweł II". Szczególną uwagę trzeba zwrócić na Szkołę Modlitwy Jana Pawła II. Jest to jedna z najbardziej rozwiniętych propozycji formacji modlitewnej inspirowanej głównie duchowością tego Błogosławionego.

Życzymy wszystkim, którzy z tych pomocy korzystają, aby Duch Święty prowadził ich swoją mocą tak, jak prowadził bł. Jana Pawła II i wszystkich świętych.