Idziemy do domu Boga - adoracja

 
pobierz: pdf docIDZIEMY DO DOMU BOGA


Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Przed ołtarzem adoracji jest ustawione naczynie z wodą święconą. Są również – jako dekoracja – ułożone serduszka i cegiełki złożone przez dzieci w czasie  poprzedniej adoracji.

____

P: W czasie tej adoracji będziemy rozmawiać z Panem Jezusem o kościele, o budynku, który jest domem Boga i do którego przychodzimy, aby z Nim się spotykać, rozmawiać z Nim i adorować Go. Budowali go zapewne wielkim poświęceniem nasi przodkowie, abyśmy mogli uczestniczyć w Mszy św. i nabożeństwach oraz przyjmować sakramenty święte. Ten dom Boga stał się również naszym domem od dnia chrztu świętego.

Dlatego przed ołtarzem dzisiaj stoi naczynie z wodą święconą, taką samą, jak ta, której użył kapłan, gdy udzielał nam chrztu w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego. Każdy z nas – na znak dziękczynienia za dar tego sakramentu, za to, że w nim staliśmy się dziećmi Bożymi i mieszkańcami domu Boga - może podejść, w czasie śpiewu pieśni, do ołtarza, „wpatrzeć się” w Pana Jezusa obecnego w Najświętszej Hostii i przeżegnać się wodą święconą wypowiadając powoli, z uwagą tę najpiękniejszą modlitwę: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Śpiew i wystawienie Najświętszego Sakramentu (lub wspólne przywitanie Pana Jezusa).

Chwila ciszy

Dłuższy śpiew uwielbienia

L1: Z Ewangelii według św. Jana: W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie (J 2.14-17).
L2: Panie Jezu, dom Ojca jest dla Ciebie tak ważny, że gorliwość o niego pochłania Cię. A my tak często wchodzimy do niego niedbale. Nie pamiętamy, że Ty w nim jesteś, czekasz na nas i serdecznie nas witasz. Nie pozwalasz się wyprzedzić w tym najserdeczniejszym powitaniu każdego, kto staje w progu kościoła. Przepraszamy Cię za to Panie Jezu.
W: Przepraszamy Cię za to Panie Jezu.

Chwila ciszy

L3: Panie Jezu, każdy kościół jest znakiem Twojej obecności w świecie i tego, że Ty pragniesz być blisko nas, blisko każdego człowieka. Przepraszamy Cię, że tak rzadko o tym myślimy. Mijamy kościoły obojętnie, albo patrzymy  na nie jedynie, jako na piękne budowle. Przepraszamy Cię, Panie Jezu.
W: Przepraszamy Cię za to Panie Jezu.

Chwila ciszy

L4: Panie Jezu, Ty uczyniłeś kościół swoim domem, aby było nam łatwiej widzieć nasze miejsce w tym najpiękniejszym domu Ojca – w niebie. A my tak rzadko to zauważamy i tak mało o tym myślimy. Przepraszamy Cię za to, Panie Jezu.
W: Przepraszamy Cię za to Panie Jezu.

Chwila ciszy
Śpiew
Chwila ciszy
Śpiew

L5: Panie Jezu w świątyni wszystko nam mówi o Tobie.
L6: Tabernakulum - że jesteś z nami obecny, że kochasz nas tak bardzo, czekasz na nas, aby w każdej chwili nakarmić nas swoim Ciałem.
L5: Ołtarz - że do skończenia świata uobecniasz dla nas swoje dzieło Odkupienia.
L6: Ambona - że pragniesz karmić nas swoim Słowem i w nim jesteś dla nas obecny.
L5: Konfesjonał - że jesteś Bogiem, który pragnie przebaczyć nam każdy grzech.
L6: Chrzcielnica i kropielnica przy wejściu - że od chwili naszego chrztu mieszkasz w naszych sercach, a my mieszkamy w Twoim sercu.
L5: Krzyż mówi o twojej męce i śmierci, a obrazy i rzeźby, że mamy w niebie tak wielu przyjaciół, którzy się nami opiekują.
L6: Dziękujemy Ci za te znaki Bożej obecności, Panie Jezu.
W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Chwila ciszy
Śpiew
Chwila ciszy
Śpiew

L7: Panie Jezu, gdy wchodzimy do kościoła jesteśmy dla Ciebie najważniejsi. I Ty też jesteś dla nas najważniejszy. Pomóż nam o tym pamiętać.
W: Pomóż nam, Panie Jezu
L8: Panie Jezu gdy wchodzimy do kościoła, Ty witasz nas pierwszy. Bardzo chcemy coraz piękniej odpowiadać na Twoje powitanie. Pomóż nam w tym, Panie Jezu.
W: Pomóż nam, Panie Jezu
L7: Pomóż nam pamiętać, Panie Jezu, że idąc do Twojego domu powinniśmy iść tak, jak należy iść do kogoś bardzo ważnego – zadbać o właściwy strój, o takie nastawienie naszych serc, aby myślały tylko o Tobie i o darze dla Ciebie, czyli ofiarowaniu Ci tego wszystkiego co dla nas ważne, wszystkiego co nas cieszy i smuci. Pomóż nam w tym, Panie Jezu.
W: Pomóż nam, Panie Jezu

Chwila ciszy
Śpiew

L9: Panie woda święcona przypomina nam nasz chrzest, gdy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego staliśmy się dziećmi Bożymi, Ty stałeś się naszym Bratem. Dzisiaj chcemy tą najkrótszą i najpiękniejszą modlitwą z naszego chrztu uwielbić Ciebie, Panie Jezu, Ojca w niebie i Ducha Świętego. Prosimy Cię, przyjmij Panie nasze uwielbienie.
W; Prosimy Cie , Panie Jezu.

Chwila ciszy
Śpiew (dzieci żegnają się wodą święconą)
Chwila ciszy
Śpiew
Ilość ciszy i śpiewu zależy od sytuacji – musi trwać tak długo, aby wszystkie dzieci wykonały znak. Jeśli jeszcze zostanie czas, można modlić się w ciszy lub śpiewać pieśni uwielbienia.

Śpiew
i modlitwa na zakończenie adoracji (lub – jeśli adoracja trwa dalej - zaproszenie dzieci, aby pozostały na adoracji w ciszy tak długo, jak chcą i mogą).