Poznajemy Gospodarza - adoracja

 
pobierz: pdf docPOZNAJEMY GOSPODARZA

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Przed ołtarzem adoracji stoi dekoracja z poprzedniego spotkania (serduszka z imionami dzieci i mur zrobiony z cegiełek z ich imionami).

____

P: W tej adoracji będziemy prosić Pana Jezusa, aby pomagał nam coraz lepiej poznawać Gospodarza domu Boga, coraz lepiej rozumieć zasady, które w domu Boga obowiązują i nimi żyć. Wiemy, że tymi zasadami są Boże przykazania i – najważniejsze – przykazanie miłości, które pozostawił nam Pan Jezus w Wieczerniku.

Dlatego modlitwą – znakiem w czasie tej adoracji będzie „gest miłości”. Każdy, kto chce się tak pomodlić, podejdzie do drugiej osoby, poda jej rękę i poprosi ja o wspólną modlitwę przed ołtarzem. Może to być prośba: pomódl się za mnie, a ja pomodlę się za ciebie. Można wymienić się bardziej szczegółowymi intencjami. Można podejść do osoby, z którą trudno nam się pogodzić… Starajmy się, aby nie podchodzić ciągle do tych samych osób, aby każdy został wybrany. Abyśmy mieli dużo czasu na tę modlitwę znakiem – gestem miłości, po krótkiej modlitwie wspólnej na początku adoracji, będziemy trwać na modlitwie w ciszy i wielbić Pana Jezusa śpiewem pieśni.

Śpiew i wystawienie Najświętszego Sakramentu (jeśli adoracja trwa – wspólne powitanie Pana Jezusa)
Chwila ciszy
Dłuższy śpiew uwielbienia

L1: Z Ewangelii według św. Jana: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14,2-3.21).

L2: Własnymi słowami, w ciszy, podziękujmy dobremu Bogu, że w niebie mamy przygotowane dla siebie najpiękniejsze mieszkanie – dar na miarę Boga.

L3: Uwielbiajmy Boga za jego miłość do nas.

L2: Prośmy, abyśmy umieli pięknie żyć. Abyśmy nie zmarnowali  otrzymanego daru Bożego dziecięctwa.

Chwila ciszy
Śpiew

L4: Z Ewangelii według św. Jana: [Pan Jezus] wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13,4-5;14,12-15).

L5: Podziękujmy w sercu, w ciszy, dobremu Bogu za życie Pana Jezusa na ziemi, za to, że On pierwszy pokazał, co to znaczy kochać, służyć, pełnić wolę Ojca.

L6: Uwielbiajmy Go w darze Jego nieskończonej miłości do nas.

L5: Prośmy dobrego Boga, aby pomagał nam tak żyć, aby przykazanie miłości, które jest najważniejszą zasadą w Jego domu, było w naszym życiu na pierwszym miejscu.

Chwila ciszy
Śpiew

Śpiew i dłuższe chwile ciszy trwają do końca adoracji. W tym czasie uczestnicy adoracji podchodzą do ołtarza i modlą się nawzajem za siebie lub w podanych intencjach.

Śpiew
i zakończenie adoracji (lub zachęta, aby dzieci pozostały na niej, adorując Pana Jezusa w ciszy tak długo, jak mogą i chcą).