Adoracja w Kalwarii

 

Adoracja przy kościele parafialnym pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kolejny dar Bożej Opatrzności otrzymali mieszkańcy Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicy w postaci możliwości całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Tu 17. czerwca 2012r. bp Grzegorz Ryś poświęcił kaplicę adoracyjną w obecności młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania. W tym dniu przypadała też setna rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod świątynię.

Potrzeba wyodrębnienia szczególnego miejsca modlitwy w zaciszu otwartego w ciągu dnia kościoła pojawiła się podczas peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, która miała miejsce 21.-22. listopada 2011r. i miała związek z darowaniem parafii relikwii bł. Jana Pawła II.

Kaplica adoracyjna powstała w niewielkiej (4m2 ) absydzie, zamienionej na jasną „izdebkę” dla Najświętszego Sakramentu. Pełnia światła promieniuje w niej z całej ołtarzowej ściany z kunsztownie odnowionym i ozdobionym złoconymi ramami obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Konający między ziemią a niebem Syn Boży do głębi przejmuje swym pokornym i miłosiernym spojrzeniem. Na tle obrazu umieszczana jest Najświętsza Hostia w monstrancji otoczonej blaskiem świec z wizerunkiem bł. Jana Pawła II. Jego relikwie znajdują się pod portretem Ojca świętego, na bocznej ścianie kaplicy. Naprzeciw, po lewej stronie, znalazła swoje miejsce odnowiona figura Chrystusa Frasobliwego i związane z nią wota. Jasne, gładkie ściany wieńczy krzyżowe sklepienie z motywem gwiaździstego nieba.

Piękno i estetyka pomieszczenia nastraja do wielbienia Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jego bliskość przemawia i zachęca do otwierania serca. Modlitwy zaczynają księża celebrujący poranną mszę świętą oraz wierni obecni na Eucharystii. W ciągu dnia (codziennie, oprócz niedziel i świąt w godz. 730 – 1800) nie brakuje tu adorujących. Swój czas ofiarują Panu miejscowe siostry nazaretanki, członkinie róż różańcowych, Akcji Katolickiej, Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi, młodzież szkolna, matki z małymi dziećmi, osoby niepełnosprawne, pielgrzymujący do kalwaryjskiego sanktuarium…

Osoby indywidualne modlą się w ciszy, natomiast przedstawiciele grup, przychodzący w określonym czasie, witają Chrystusa uwielbieniem, dziękują za otrzymane łaski, proszą zwykle w jednej intencji, najczęściej o pogłębienie życia duchowego, nawrócenie grzeszników, za kapłanów, rodziny, Ojczyznę, prześladowanych chrześcijan, dusze w czyśćcu cierpiące, chorych i samotnych, ginących w wypadkach i katastrofach. Codziennie odmawiana jest  koronka do Miłosierdzia Bożego, bardzo często – różaniec (w pierwsze soboty wynagradzający zniewagi czynione Niepokalanej), a 16. dnia każdego miesiąca przed mszą świętą wieczorną – Droga Światła. Nabożeństwa i modlitwy prowadzą do jednoczenia się z Chrystusem, który  pozostał z nami aż do skończenia świata jako Emanuel.

Maria Kurczych