Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie - adoracja

 
pobierz: pdf doc

PANIE POMÓŻ PRZYJŚĆ DO CIEBIE

Adoracja

 

Przed adoracją trzeba zakupić róże. Gdy jest z nimi problem można je wykonać z papieru (np. orgiami) lub zastąpić innym kwiatem. Przed ołtarzem w łatwo dostępnym miejscu należy ustawić flakon z wodą (dla kwiatów z papieru, bez wody). Można włożyć do niego jedną różę – taką z jaką przychodzi na adorację każde z dzieci.

Pieśń np.: Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić…

Chwila ciszy

Pieśni są przeplatane chwilami ciszy. Ich ilość pozwala dzieciom wykonują znak.

P: Panie Jezu, Ty mówisz nam: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Prosisz każdego z nas: przyjdź! Oto jesteśmy nasz najdroższy Przyjacielu obecny w Najświętszej Hostii.

Chwila ciszy

D1: Chcemy cieszyć się Twoją obecnością, Panie Jezu, dawać Ci nasz czas, uczyć się być dla Ciebie, odpowiadać miłością na Twoją miłość, rozmawiać z Tobą, starać się usłyszeć co Ty chcesz nam powiedzieć.

Chwila ciszy

D2: Panie Jezu, chcemy trwać przed Tobą w ciszy naszych dziecięcych serc. Patrzeć na Ciebie tak, jak Ty patrzysz na każdego z nas, z ogromną miłością. Dla Ciebie jesteśmy najważniejsi na świecie. Chcemy otworzyć Ci nasze serca, zaprosić Cię, abyś w nich mieszkał.

Chwila ciszy

D3: Dzisiaj każdy z nas, nasz najlepszy Przyjacielu, ofiarował Ci dzisiaj różę. Jest ona znakiem naszej dziecięcej miłości, wdzięczności i radości ze spotkania z Tobą, i z tego, że każde z nas jest dla Ciebie najważniejsze.

Pieśń np.: Kocham Ciebie, Jezu…

Chwila ciszy

P: Prosimy Cię Panie Jezu, aby wszyscy ludzie usłyszeli Twoje zaproszenie: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Aby we wszystkich kościołach na świecie dorośli i dzieci trwali na adoracji. By nie było kościołów, w których będziesz sam, zamknięty w zimnym tabernakulum. Prosimy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Pieśń np.: Kocham Ciebie, Jezu…

D4: Bardzo kochamy Cię Panie Jezu. Ty mówisz, że pokrzepisz wszystkich, którzy są obciążeni i utrudzeni. Ty wiesz, że bardzo nam czasami trudno i smutno.  Jak bardzo, mimo, że mamy tak mało lat, bywamy „obciążeni”.

D5: Prosimy Cię za wszystkie dzieci chore, samotne, głodne, żyjące w miejscach ogarniętych wojnami lub kataklizmami, wykorzystywane do ciężkiej pracy, pozbawione możliwości nauki i zabawy, cierpiące z jakiegokolwiek innego powodu. Prosimy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 7: Prosimy Cię za nas samych. Powierzamy Ci wszystkie nasze trudności, kłopoty, porażki i wszelkie „obciążenia”…

Chwila ciszy  (prowadzący zachęca, aby dzieci porozmawiały z Panem Jezusem o swoich problemach)

Prowadzący: W tych wszystkich trudnościach, które przynieśliśmy w naszych sercach: Pomóż nam Panie Jezu.

Wszyscy: Pomóż nam Panie Jezu.

Pieśń np.: Nie bój się, nie lękaj się…

Chwila ciszy

Pieśń np.: Nie bój się, nie lękaj się…

P (jeśli jest taka możliwość): Tak długo, jak potrafimy, pozostańmy z Panem Jezusem na takiej rozmowie, jak przyjaciel z Przyjacielem, bez słów.

Modlitwa w ciszy