Panie naucz mnie słuchać - adoracja

 
pobierz: pdf doc

PANIE UCZ MNIE SŁUCHAĆ
adoracja

 

Przed ołtarzem stoi koszyczek a w nim złożone tak, aby nie było widać tekstu, kartki z cytatami z Pisma Świętego. Kartek jest więcej niż dzieci adorujących Pana Jezusa.

Pieśń (dłuższy śpiew uwielbienia): Otwórz me oczy…

Chwila ciszy

P: Panie Jezu, kolejny raz przychodzimy do Ciebie, abyś nas uczył coraz piękniej Cię adorować. Dzisiaj prosisz nas: Słuchaj! Nie byle jak. Mamy Cię słuchać uważnie, wytrwale i tak, aby Twoje słowa głęboko zapadały w nasze serca, aby nas zmieniały. Mamy Cię słuchać tak, jak to robiła Maria, która usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie (Łk 10,39).

Chwila ciszy

P: Ty mówisz do nas na różne sposoby. Możemy usłyszeć Cię w ciszy i w szumie morza, w gwarze, w rozmowie z dobrymi ludźmi i we własnym sumieniu. Swoje słowa pozostawiłeś dla nas w Piśmie Świętym.

Chwila ciszy

P: Dzisiaj chcemy usłyszeć Cię poprzez słowa Ewangelii i w ciszy naszych serc rozmawiać z Tobą o tym, co nam powiedziałeś. Pomóż nam naprawdę Cię usłyszeć.

Pieśń np.: Ukaż mi, Panie, swoją twarz…

Chwila ciszy (dzieci wyciągają i czytają teksty Ewangelii: po każdym przeczytanym tekście wszyscy śpiewają: Amen)

Pieśń np.: Ukaż mi, Panie, swoją twarz…

Chwila ciszy (dzieci wyciągają i czytają teksty Ewangelii; po każdym przeczytanym tekście wszyscy śpiewają: Amen)

Pieśń Ukaż mi, Panie, swoją twarz…

Chwila ciszy (dzieci wyciągają i czytają teksty Ewangelii);

Pieśń np.: Ukaż mi, Panie, swoją twarz…

 (ilość pieśni i chwil ciszy powinna pozwolić wszystkim chętnym dzieciom na wyciągnięcie i odczytanie swojego „słowa”).

P: W świętej Hostii, na którą patrzymy, obecne jest całe Twoje życie Panie Jezu. Również czas Twojej wędrówki po palestyńskiej ziemi, nauczania tych, którzy pragnęli Cię słuchać i wzywania do nawrócenia.

Rozważając w modlitwie różańcowej tę tajemnicę, chcemy sercem wędrować z Tobą, wsłuchiwać się w Twoje słowa i prosić Cię: naucz nas słuchać Cię nie tylko uszami, przede wszystkim sercem.

P: Ojcze nasz…

Dzieci (kolejno): Zdrowaś Maryjo…

P: Chwała Ojcu…

Pieśń np.: Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz…

P: Pozostańmy teraz na adoracji w ciszy. Słuchajmy Jezusa mówiącego do nas w ciszy naszych serc i sumień.