Panie przymnóż nam wiary - adoracja

 
pobierz: pdf doc

PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY
adoracja

Przed ołtarzem, tak aby był do niego swobodny dostęp stoi naczynie z wodą święconą.

Pieśń (dłuższy śpiew uwielbienia): Uwielbiajmy Jezusa….

Chwila ciszy

P: Panie Jezu, kolejny raz przychodzimy do Ciebie. Dzisiaj zadajemy Ci pytanie: Jak należy Cię adorować? Pierwsza odpowiedź, której nam udzielasz i kolejna Twoja prośba brzmi: uwierz! Wiara jest pierwszym kluczem do dobrej adoracji. Dlatego o dar wiary silnej, wytrwałej chcemy dzisiaj prosić dla siebie, dla naszych rodziców, rodzeństwa, koleżanek i kolegów, nauczycieli, dla wszystkich ludzi na świecie. Nikogo nie chcemy pominąć.

Pieśń np.: Duchu Święty, przyjdź….

D1:  Panie Jezu, Ty do Jaira, któremu umierała córeczka, powiedziałeś: «Nie bój się, wierz tylko!» (Mk 5,36). Uczysz nas, że wiara jest najważniejsza w naszych relacjach z Tobą. Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Wszyscy: Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Chwila ciszy

D2: Panie Jezu, Ty do kobiety cierpiące na krwotok powiedziałeś: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!» (Mk 5,34). Uczysz nas, ze wiara taką jest „przepustką” dla Ciebie, aby mógł w nas działać, wysłuchiwać próśb, czynić cuda. Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Wszyscy: Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Chwila ciszy

D3: Panie Jezu, nawet Apostołowie, którzy widzieli cuda i słuchali Ciebie prosili:  «Przymnóż nam wiary!» (Łk 17,5). Uczysz nas, że wystarczy Ci nawet nasza mała wiara. Gdy Cię prosimy, Ty pomagasz nam, aby nasza wiara rosła. Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Wszyscy: Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Chwila ciszy

D4: Panie Jezu Ty podziwiałeś wiarę rzymskiego setnika, gdy wyznał: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie (Mt 8,8). Uczysz nas, że nie da się wierzyć tak trochę. Wiara jest prawdziwa, gdy „idziemy na całość”, „wypływamy na głębię” jak rybacy, którzy chcą złowić najwspanialsze ryby, czyli wybieramy Ciebie jako swojego Pana i najlepszego Przyjaciela. Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Wszyscy: Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Chwila ciszy

D5: Panie Jezu, Ty przerażonym w czasie burzy na morzu apostołom powiedziałeś:  «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» (Mk 4,40). Uczysz nas, ze o wiarę trzeba dbać. Ciągle prosić Cię o nią.  Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Wszyscy: Panie Jezu przymnóż nam wiary.

Chwila ciszy

Pieśń np.: Nie bój się, nie lękaj się…

Prowadzący: Panie Jezu, swoje wołanie o dar wiary chcemy wyrazić również znakiem. Chcemy w myślach powrócić do chwili, gdy złożyłeś w naszych sercach ziarno wiary. Było to w chwili, gdy przyjmowaliśmy sakrament chrztu świętego. Nie pamiętamy tego, byliśmy wtedy bardzo mali. Nasi rodzice, nauczyciele, katecheci pomagają nam, aby to ziarno wiary w nas rosło. Dzisiaj chcemy Ci za ten dar podziękować. I prosić Cię, abyś Ty sam strzegł wiary w naszych sercach. Dlatego w podejdziemy tak bardzo blisko do ołtarza, popatrzymy na Ciebie tak, jak Ty patrzysz na nas, z największą miłością, i wodą święconą uczynimy na sobie znak krzyża, najpiękniej jak potrafimy, wymawiając cichutko w sercu, tak, abyś słyszał tylko Ty, słowa wypowiedziane nad nami w chwili chrztu świętego: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Pieśń np.: Ja wierzę, że to Jezus…

Chwila ciszy (dzieci podchodzą do ołtarza i czynią znak krzyża)

(ilość pieśni i chwil ciszy powinna pozwolić wszystkim chętnym dzieciom na uczynienie znaku krzyża)

P: Pozostańmy teraz na adoracji w ciszy. Słuchajmy Jezusa mówiącego do nas w ciszy naszych serc i sumień.