Panie umacniaj naszą ufność - adoracja

 
pobierz: pdf doc

PANIE UMACNIAJ NASZĄ UFNOŚĆ
adoracja

Przed ołtarzem stoi (lub jest powieszona na odpowiednim stojaku) rozpalona kadzielnica. Obok w pojemniczku (np., na talerzyku, chodzi o to, aby łatwo było wziąć maleńką porcję – „ziarenko” – palcami) stoi kadzidło. Można też ustawić w widocznym miejscu obraz Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie!

Pieśń (dłuższy śpiew uwielbienia): Jak łania pragnie wody ze strumienia…

Chwila ciszy

P: Panie Jezu, dzisiaj przyszliśmy do Ciebie, aby uczyć się ufać Tobie zawsze, w każdej sytuacji, wtedy, gdy jest nam dobrze, osiągamy sukcesy, cieszymy się i wtedy, gdy jest nam smutno i źle, gdy spotykają nas różne trudności. Zawsze chcemy mówić Ci: Jezu, ufam Tobie! Wierzymy, że wysłuchujesz wszystkich naszych próśb zgodnych z Twoją wolą. Wierzymy, że w każdej sytuacji i tej radosnej, i tej trudnej, jesteś z nami

Pieśń np.: Jezu ufam Tobie

P: Panie Jezu, Ty powiedziałeś do św. Faustyny: Czuję się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary (Dz. 1548).

Chwila ciszy

D1: Panie Jezu sprawiaj, abyśmy ufali Ci coraz bardziej. Daj nam zaufać Ci tak bardzo, jak zaufała wdowa, do której poszedł, w czasie głodu, prorok Eliasz. Daj nam zaufać Ci tak bardzo, jak ufał Ci Piotr, gdy szedł do Ciebie po wodzie.

Pieśń np.: Jezu ufam Tobie

P: Panie Jezu, Ty powiedziałeś do św. Faustyny: Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask (Dz. 1578).

Chwila ciszy

D2: Panie Jezu, Dziękujemy Ci za wszystkie skarby Twoich łask. Dziękujemy Ci, że tak bardzo nam ufasz, że pozostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie, karmisz nas swoim Ciałem, możemy przychodzić do Ciebie by Cię adorować.

Pieśń np.: Jezu ufam Tobie

P: Panie Jezu, Ty powiedziałeś do św. Faustyny: Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności (Dz.1076).

Chwila ciszy

D3: Panie Jezu, przepraszamy Cię za to, że tak mało Ci ufamy, tak często zapominamy o Tobie, chcemy radzić sobie bez Ciebie, wydaje nam się, że poradzimy sobie sami. Przepraszamy Cię, że tak mało Ci dziękujemy.

Pieśń np.: Jezu ufam Tobie

P: Panie Jezu, swoje wołanie o dar ufności chcemy wyrazić również poprzez znak. Każdy z nas ofiaruje Ci dzisiaj kilka ziarnek kadzidła, które jest symbolem modlitwy zanoszonej z całą ufnością, jest znakiem powierzania Ci siebie i swoich spraw z bezgraniczną ufnością. Wsypie je do kadzielnicy wypowiadając słowa: Jezu, ufam Tobie. Spraw, Panie Jezu, aby nasza ufność, w ogniu Twojej miłości, stawała się bezgraniczna, wypełniała nasze życie przyjaźnią z Tobą.

Pieśń np.: Będę śpiewał Tobie, mocy moja…

Chwila ciszy (dzieci zasypują kadzidło)

 (Ilość pieśni i chwil ciszy powinna pozwolić wszystkim chętnym dzieciom na zasypanie kadzidła.)