Panie, naucz nas kochać - adoracja

 
pobierz: pdf doc

Panie ucz nas kochać!
adoracja


Przed wejściem do kaplicy adoracji prowadzący zapala każdemu dziecku świecę. Przypomina o zachowaniu wszelkiej ostrożności, aby nie dotknąć świecą włosów koleżanki, nie rozlewać wosku, nie bawić się świecą. Jest ona przecież znakiem nas samych i darem dla Pana Jezusa. Przypomina jak należy się zachować po wejściu do kaplicy.

Pieśń np.: Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz…

Chwila ciszy 

P: Panie Jezu, kiedyś nad Jeziorem Genezaret pytałeś Piotra: Czy miłujesz Mnie? Dzisiaj nam zadajesz to pytanie. I chcemy, kochany nasz Przyjacielu, powiedzieć Ci, że bardzo Cie kochamy i chcemy kochać Cię każdego dnia bardziej. Jesteśmy jednak bardzo słabi. Potrzebujemy Twojej miłości, abyśmy nią mogli kochać Ciebie w Eucharystii i w drugim człowieku.

Chwila ciszy

P: Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie Jezu z płonącą świecą. Ona jest znakiem naszej miłości, naszego dawania siebie Tobie i tym, którzy są wokół nas. Postawimy je przed ołtarzem, aby Ci tym gestem powiedzieć tak jak Piotr: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

Pieśń np.: Kocham Ciebie, Jezu…

Chwila ciszy 

Pieśń np.: Bóg jest miłością…

Chwila ciszy 

 (Ilość pieśni i chwil ciszy powinna pozwolić wszystkim chętnym dzieciom na podejście do ołtarza ze swoją świecą.)

P: Panie Jezu, pragniemy Ci także dzisiaj podziękować za ludzi, którzy nas kochają i pomagają nam kochać Ciebie.

D1: Dziękujemy Ci Panie Jezu za naszych rodziców, za ich troskę o nas, za ich starania, żebyśmy w przyszłości byli dobrymi ludźmi, za ich świadectwo wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D2: Dziękujemy Ci, Panie Jezu za nasze rodzeństwo, za babcie i dziadków, którzy nas tak bardzo kochają. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D3: Dziękujemy Ci Panie Jezu za kapłanów, którzy podają nam Ciebie w komunii świętej i starają się, abyśmy mogli Cię adorować. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D4: Dziękujemy Ci za naszych nauczycieli i katechetów, którzy troszczą się, abyśmy stawali się mądrymi ludźmi, abyśmy coraz lepiej poznawali świat i Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Pieśń np.: Sercem Kocham Jezusa…

P: Panie Jezu, Ty tak nas kochasz, że umarłeś za nas na krzyżu i pozostałeś z nami w Eucharystii. Dlatego wraz z Maryją chcemy wielbić Cię w tajemnicy różańca, rozważając Twoją mękę i śmierć krzyżową.

P.  Ojcze nasz…

Dzieci (według ustalonej kolejności): Zdrowaś Maryjo…

P.  Chwała Ojcu…

Pieśń np.: Ty wskazałeś drogę do miłości…

P. Pozostańmy w ciszy, na modlitwie sercem tak długo, jak możemy i potrafimy