Panie poślij mnie - adoracja

 
pobierz: pdf doc

Panie, poślij mnie
adoracja

Przed ołtarzem na maleńkim stoliku lub na stopniu leżą koperty. Każda koperta jest opisana imieniem dziecka. W kopercie jest „posłanie”. Jeśli prowadzący dobrze zna „swoje dzieci” te „posłania” mogą być bardzo konkretne: „Zosiu, w tym tygodniu posyłam cię do twojej młodszej siostry. Jej jest trudno samej odrobić dobrze lekcje. Bądź wobec niej cierpliwa i pomagaj jej w tym. Jezus”. Kasiu, posyłam cię do twojego dzidziusia, który jest w szpitalu. On czeka na twoje odwiedziny. Jezus. Jeśli prowadzący nie zna „aż tak” dzieci, „posłania” powinny być ogólne: Franku, posyłam cię do tego kolegi w klasie, z którym nikt się nie chce przyjaźnić. Jezus. Antoś, posyłam cię do twojej pani wychowawczyni. Bądź wobec niej grzeczny. Jezus Itp.

Pieśń np.: Kocham Cię, Jezu…

Chwila ciszy

Pieśń np.: Sercem kocham Jezusa…

P: Panie Jezu, Ty tak bardzo czekałeś na nas w tej kaplicy (w tym naszym parafialnym kościele). Jesteśmy nasz najdroższy Przyjacielu. Przyszliśmy Ci opowiedzieć o tym co wydarzyło się w ciągu tego tygodnia, co było dla nas miłe, radosne, ale też o tym, co było trudne, smutne, a nawet z naszej strony niezbyt dobre.

Chwila ciszy

Pieśń np.: Idźcie na cały świat…

P: Panie Jezu w czasie naszego ostatniego spotkania uczyłeś nas w jaki sposób powinniśmy kończyć nasze spotkanie z Tobą. Powiedziałeś, że zależy Ci na tym, aby na drogę do naszych codziennych zajęć dać nam Twoje błogosławieństwo, dar pokoju, umocnić nas Duchem Świętym. Dziękujemy Ci za to Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D1: Za to, że mówisz nam, jak kiedyś uczniom, gdy przyszedłeś do nich do Wieczernika po twoim zmartwychwstaniu: «Weźmijcie Ducha Świętego! Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D2:Za Twoje słowa, które nieustannie powtarzasz: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D3: Za to, że nieustannie mówisz nam: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

D3: Za to, że jesteś z nami, gdy staramy się świadczyć o Tobie wśród naszych koleżanek i kolegów,  w domu, w szkole, na podwórku, w klubie sportowym i wszędzie, gdzie uczymy się, bawimy i odpoczywamy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

W: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Pieśń np.: Tylko mnie poprowadź, Panie mój…

P: Panie Jezu, na każdej adoracji modlimy się nie tylko śpiewem, słowem, trwaniem przed Tobą w ciszy, również znakiem. Wyraża on to, co powiedzieć najtrudniej, głębię naszej miłości do Ciebie. Dzisiaj - wychodząc z adoracji podejdziemy do Ciebie, aby od Ciebie przyjąć dar posłania. Pomóż nam iść tam, gdzie nas poślesz.

Pieśń np.: Wy jesteście solą, wy jesteście światłem…

Chwila ciszy

Pieśń np.: Idźcie na cały świat…

P: Pozostańmy na modlitwie w ciszy tak długo jak potrafimy.

Wychodząc z adoracji każde dziecko klęka przed ołtarzem na którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, prosi Pana Jezusa o dar posłania i siłę, by iść tam, gdzie On nas posyła, i zabiera „posłanie” skierowane do niego.