Panie przyprowadzaj - adoracja

 

pobierz: pdf  doc

Panie,
przyprowadzaj z nami i przez nas
!
adoracja

Przed ołtarzem w miejscu dostępnym dla klęczącego przed nim dziecka, jest umieszczone duże serce wykonane z czerwonego kartonu zgodnie z opisem zamieszczonym w opisie spotkania grupy.

Pieśń np.: Głoś imię Pana…

Chwila ciszy

Pieśń np.: Mój Pan mocą jest…

P: Panie Jezu dziękujemy Ci, że znowu możemy do Ciebie przyjść, by Cię adorować. Dzisiaj chcesz nas uczyć prawdy, że posyłasz nas do naszych obowiązków, przyjaźni, nauki, zabawy, spotkań, abyśmy świadczyli o Tobie. Chcesz, abyśmy tych, do których nas posyłasz, przyprowadzali do Ciebie.

Chwila ciszy

Pieśń np.: Oto ja, poślij mnie…

D1: Panie Jezu, dziękujemy Ci za naszych rodziców, którzy jako pierwsi przyprowadzili nas do Ciebie. Jako pierwsi uczyli nas znaku krzyża. Cierpliwie odmawiali z nami pierwsze modlitwy. Opiekuj się nimi, prosimy Cię, Panie Jezu.

W: Prosimy Cię, Panie Jezu.

D2: Panie Jezu, dziękujemy Ci, tego za kapłana, który udzielił nam sakramentu chrztu i za tego, który podał nam po raz pierwszy Twoje Ciało w Komunii świętej. Opiekuj się nimi, prosimy Cię. Panie Jezu.

W: Prosimy Cię, Panie Jezu.

D3: Panie Jezu, dziękujemy Ci za naszych katechetów i wszystkich, którzy nieustannie przyprowadzają nas do Ciebie, pomagają nam coraz lepiej Cię poznawać.  Opiekuj się nimi, prosimy Cię. Panie Jezu.

W: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Chwila ciszy

Pieśń np.: Głoś imię Pana…

D4: Dzisiaj nie przyszliśmy sami. W naszych sercach przynieśliśmy Ci, nasz najdroższy Przyjacielu tych, których bardzo pragniemy przyprowadzić do Ciebie. Na znak, że mocno zapisaliśmy ich w naszych sercach, napisaliśmy ich imiona w specjalnym liście do Ciebie.

D5: I na znak, że z całą ufnością zamykamy ich w Twoim Przenajświętszym Sercu, że pragniemy być dla nich apostołami, kochać ich tak, jak Ty kochasz, włożymy nasze listy do serca, które jest przed ołtarzem symbolem Twojego serca.

D6: Tym znakiem, chcemy wypowiedzieć, Panie Jezu,  to wszystko, co tak trudno nazwać, powiedzieć słowami. Chcemy uwielbić Cię najpiękniej jak potrafimy.

Pieśń np.: Idźcie na cały świat…

Chwila ciszy

Pieśń np.: Tylko mnie poprowadź, Panie mój…

(ilość pieśni i chwil ciszy ustala prowadzący tak, aby wszystkie dzieci mogły wykonać znak)

P: Pozostańmy na adoracji w ciszy. Uwielbiajmy Pana Jezusa w naszych sercach.