Bł. Jan Paweł II mówi do dzieci - cz.1BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II

MÓWI DO DZIECI - CZ. 1


Z listu do dzieci

Dla iluż dzieci w dziejach Kościoła Eucharystia była źródłem duchowej siły, czasem wręcz bohaterskiej! Jakże nie wspomnieć na przykład tych świętych chłopców i dziewcząt z pierwszych wieków, jeszcze dzisiaj znanych i czczonych w całym Kościele? Wystarczy tu przypomnieć św. Agnieszkę, która żyła w Rzymie, św. Agatę, umęczoną na Sycylii oraz św. Tarsycjusza — chłopca, którego słusznie można nazwać męczennikiem Eucharystii, gdyż wolał poświęcić życie niż oddać Pana Jezusa, którego przenosił pod postacią chleba.

Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju.

Wspomniałem na początku o ogromnych cierpieniach, jakich doświadczyło wiele dzieci w tym stuleciu i doświadcza w chwili obecnej. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój.

Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach.

Z przemówienia wygłoszonego po francusku 2 I 2000 r., na placu św. Piotra, w czasie Jubileuszu Dzieci.

Drogie dzieci, tylko z Chrystusem można dokonać wielkich rzeczy, że tylko z Nim można być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych.

Chciejcie wszystkim mówić głośno o tym, jak bardzo cieszycie się z daru, jaki ofiarował nam Ojciec, posyłając swego Syna Jezusa, aby stał się naszym bratem. Dawajcie świadectwo światu, że przyjmując Jezusa wśród nas, możemy uczynić z ludzkości jedną wielką rodzinę.

Z przemówienia wygłoszonego po angielsku 2 I 2000 r., na placu św. Piotra, w czasie Jubileuszu Dzieci.

Kochane dzieci, chłopcy i dziewczęta, na początku nowego roku nie możemy zapominać o tych wszystkich waszych rówieśnikach, którzy cierpią. Bóg wzywa nas, byśmy naprawiali to zło, współdziałając z Jego wspaniałym zamysłem wobec każdego człowieka i całej ludzkości. Jezus potrzebuje także was do tego dzieła. Powierza wam swoje plany i pyta się: czy chcecie być Moimi przyjaciółmi? Czy chcecie Mi pomagać w pracy nad tym, by świat stawał się coraz piękniejszy i bardziej gościnny? Czy chcecie być świadkami Mojej miłości w Kościele i w świecie?

Z przemówienia wygłoszonego po polsku 2 I 2000 r., na placu św. Piotra, w czasie Jubileuszu Dzieci.

Cieszę się bardzo waszą obecnością tu na placu św. Piotra, bo w ten sposób dajecie świadectwo, że kochacie Pana Jezusa i chcecie razem z Nim iść przez życie. On również was kocha, chce być z wami zawsze i chce wam pomagać.

Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały świat. Polecam was opiece Matki Najświętszej.