Dodatkowe informacje - Dębica

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w kościele klasztornym pw. Ducha Świętego
Sióstr Służebniczek w Dębicy

 

Od dnia 6 października 2003 r. w kościele klasztornym jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Inicjatorem tej adoracji był ks. bp Wiktor Skworc. W dniu rozpoczęcia adoracji odprawił w kościele p.w. Ducha Świętego Mszę św. i wygłosił homilię, w której zachęcał:

Z głęboką wiarą w obecność Chrystusa pod postacią eucharystycznego chleba przyjmijcie ten wielki dar dla Was, dla Waszej parafii, dla Waszego miasta i dla Zgromadzenia, jakim jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Niech wiara wyraża się w Waszej obecności i modlitwie przed Panem Jezusem obecnym w Eucharystii. Tym samym odpowiecie miłością na miłość. Wszak brak obecności to brak miłości. Jednak sama obecność nie wystarczy. Miłość wymaga konkretnych słów i czynów, wymaga aktywności, zaangażowania dla dobra drugiego człowieka. Wymaga poświęcenia mu własnego czasu, własnych sił, własnego zdrowia. (…)

Żywię nadzieję, że czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem w kościele Matki Bożej Anielskiej zaowocuje podobnymi postawami – otwarciem się na innych ludzi. Albowiem Chrystus uczy nas w Eucharystii większej miłości. On posyła nas nie tylko do bliskich, ale również do naszych nieprzyjaciół oraz do tych naszych sióstr i braci, którzy są chorzy, biedni, odrzuceni, zrozpaczeni. Do takiego bezinteresownego miłosierdzia zobowiązuje nas miłosierny Jezus, który sam dał nam przykład takiego wychodzenia do tych, którzy się źle mają poprzez sakrament swej obecności i miłości. Adoracja wieczysta jest więc wielkim wołaniem o wyobraźnię miłosierdzia i wrażliwość miłosierną. (…)

Życzę Wam, abyście i Wy przeżywali doświadczenie apostoła Jana i wspierali podczas adoracji Najświętszego Sakramentu swoją głowę na piersi Jezusa. Niech z tej zażyłości eucharystycznej płyną dla Was i dla tych, za których się modlić będziecie strumienie Bożej łaski – siła, pociecha, wsparcie, nadzieja i ofiarna miłość.

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa w dni powszednie od godz. 8.00 – 18.00. O godz. 17.00 siostry i coraz liczniej gromadzący się na wspólną modlitwę wierni świeccy odmawiają różaniec i Nieszpory.

Wiecej informacji na stronie: http://siostry.net/?page_id=164