Diecezja bielsko-żywiecka

Z okazji 20-lecia diecezji bielsko-żywieckiej od 25 marca 2012r  w ustalonym porządku, codziennie jedna świątynia na terenie diecezji przez cały dzień jest otwarta, a wystawiony w niej Najświętszy Sakrament zachęca wiernych do osobistej modlitwy oraz adoracji w grupach i wspólnotach, działających w danej parafii.

  • list biskupa Tadeusza Rakoczego z okazji jubileuszu diecezji
  • lista parafii z rotacyjną adoracją Najświętszego Sakramentu


Poniżej zamieszczane będą kaplice i kościoły diecezji bielsko-żywieckiej, w których adoracja Najświętszego Sakramentu trwa codziennie przynajmniej kilka godzin.Kęty, ul Kościuszki 6
Sanktuarium Wieczystej Adoracji ss Klarysek
adoracja dla wiernych 5.30 - 18.30 (wieczysta adoracja mniszek od 6.02.1910)Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13
parafia Najśw. Serca Pana Jezusa
adoracja codz. 9.00 - 18.00 (od 1984)Cieszyn, Plac Dominikański 2
parafia św. Marii Magdaleny
Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej
adoracja w dni powsz. 8.30 - 18.00, niedz. 13.00 - 18.00 (od 1995)Andrychów, Rynek 37
parafia św. Macieja
adoracja całodzienna (od 25.12.2006)Ustroń, ul. Daszyńskiego 5
parafia św. Klemensa
adoracja w dni powsz. 9.00 - 17.30, niedz. 13.00 - 17.30 (od 20.02.2012)