Diecezja łowicka


Poniżej zamieszczane będą kaplice i kościoły diecezji łowickiej, w których adoracja Najświętszego Sakramentu trwa codziennie przynajmniej kilka godzin.Kutno, ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 4
parafia św. Wawrzyńca
adoracja codz. 9.00 - 18.00