Diecezja pelplińska


Poniżej zamieszczane będą kaplice i kościoły diecezji pelplińskiej, w których adoracja Najświętszego Sakramentu trwa codziennie przynajmniej kilka godzin.Kartuzy, ul. Dworcowa 8
parafia św. Kazimierza
adoracja codz 9.00 - 19.00 (od 4.06.2010)