Dodatkowe informacje - Płock


BAZYLIKA KATEDRALNA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PŁOCKU

W płockiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP od 1 września 2010 wprowadzona zostaje stała, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z dekretem biskupa Piotra Libery, będzie jej towarzyszyć dyżur spowiednika w konfesjonale.

„Zachęcam wiernych do częstego odwiedzania Kościoła, by spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie”, napisał w dekrecie bp Libera. Jednocześnie zarządził, aby adoracji Jezusa Eucharystycznego towarzyszył dyżur spowiedników. W katedrze miały one miejsce już w Roku Kapłańskim.

„Ufam, że modlitewne spotkanie z Panem Jezusem, który powiedział `Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata` (Mt 28,20), pomnożą w wiernych wiarę, umocnią nadzieję i rozpalą miłość”, czytamy w dekrecie ordynariusza diecezji płockiej.

Płocka katedra będzie drugą świątynią w mieście, w której odbywać się będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Aktualnie miejscem adoracji jest również Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy Starym Rynku w Płocku.
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W PŁOCKU

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku - zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego, to miejsce pierwszych i najważniejszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie otrzymała św. Siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 roku s. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miłosierdzia Bożego i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego - „Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie”- czytamy w Dzienniczku siostry Faustyny. „W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” - te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II, który wyniósł na ołtarze skromną siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 22 lutego 1931 roku, właśnie w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego.
Każdy 22 dzień miesiąca stał się dniem szczególnej modlitwy ku czci Miłosierdzia Bożego, na którą bardzo licznie przybywali mieszkańcy Płocka i okolic. W 1992 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego po domach zakonnych i parafiach diecezji płockiej. Siostry podejmowały dzieło miłosiernego czynu w ognisku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich. Kaplica przy Starym Rynku codziennie licznie nawiedzana przez wiernych, stawała się dla płocczan i pielgrzymów źródłem duchowego umocnienia. Wielkim dobrem duchowym dla wiernych było rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i posługi w konfesjonale, której trud podjęli płoccy kapłani. W Roku Jubileuszowym kaplica przy Starym Rynku została podniesiona do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od 2009 r. w sanktuarium znajduje się tzw. okno życia. Poświęcił je 25 marca biskup płocki Piotr Libera.
Msze święte w sanktuarium płockim sprawowane są w następującym porządku: w dni powszednie: godz. 6:30, 17:00: niedziele i święta: godz. 8:00, 17:00. Spowiedź święta: godz. 9:00 - 11:00 i 15:20 - 17:00; Adoracja Najświętszego Sakramentu – godz. 7:00 - 17:00; Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – godz. 15:00; Uroczyste nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego 22 dnia każdego miesiąca - godz. 17:00. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwie w innych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 09-404 Płock, Plac Stary Rynek 14/16. tel.: (0-24) 262-58-83, kom.: + 48 606 70-22-06;fax: (0-24) 268-65-83; e-mail: zsmbm.plock@faustyna.pl;
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://milosierdzie.plock.eu.
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, opiekunki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich pielgrzymów.