Dodatkowe informacje - Poznań


SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W POZNANIU

19 kwietnia 2009 roku Arcybiskup Poznański Stanisław Gądecki wprowadził Najświętszy Sakrament do Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sankturaium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu (os. Jana III Sobieskiego 116).

Fragment homilii wygłoszonej przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego podczas Mszy św. odpustowej z poświęceniem nowej kaplicy Wieczystej Adoracji (Poznań, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - 19.04.2009):
W czasie Jubileuszu Roku 2000 sługa Boży Jan Paweł II ogłosił, że niedziela po Wielkanocy, zwana Niedzielą in Albis, będzie w całym Kościele nazywana także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zdawał on sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy, nie wszystkie konflikty, nie wszystkie krzywdy da się wyrównać przy pomocy sprawiedliwości. Jest bezmiar zła i krzywd, które są nie do wyrównania; bezmiar, który może zostać wyrównany jedynie przez miłosierdzie Boga i miłosierdzie człowieka. [...]
Tego miłosierdzia możemy się uczyć bezpośrednio od naszego Zbawiciela na adoracji w święconej dzisiaj nowej kaplicy Wieczystej Adoracji w tutejszym sanktuarium. Adoracja nie jest niczym innym jak tylko rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła; akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej. To w niej mnożą się owoce komunii z Ciałem i Krwią Pana. W tym osobistym spotkaniu z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między Bogiem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem. Dzień po dniu, w samotności i ciszy, w świecie zmęczonym cierpieniem, twarzą w twarz z Chrystusem, uczmy się tam miłosierdzia. [...]
Całą homilię można przeczytać na stronie Archidiecezji poznańskiej

Kaplica otwarta codziennie od godz. 8.30 do 18.30,
godz. 15.00: koronka do Miłosierdzia Bożego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.milosierdzie.poznan.pl.


PARAFIA ŚW. FRANCISZKA W POZNANIU

W poznańskim kościele ojców franciszkanów na pl. Bernardyńskim powstała kaplica Wieczystej Adoracji. Arcybiskup Stanisław Gądecki wprowadził do niej Najświętszy Sakrament na zakończenie uroczystej Mszy św. 2 października 2009 roku.
- Odczucie sacrum, odczucie świętości miejsca, jest cechą prawdziwej religii i nie możemy go zagubić - mówił do uczestników uroczystości abp. Stanisław Gądecki. Arcybiskup poznański przekonywał, że absurdalne żądania niektórych ludzi, by odprawiać śluby w plenerze, świadczą o zaniku poczucia sacrum. - Nie można zawierać przymierza małżeńskiego przed Bogiem nie stojąc na miejscu świętym - mówił wiceprzewodniczący Episkopatu Polski.
W homilii, opartej o rozważanie biblijnej modlitwy Mojżesza na pustyni wobec krzaku gorejącego, metropolita poznański wskazywał na konieczność odkrywania w chrześcijańskim życiu głębi modlitwy. - Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą; adoracja integruje życie ludzkie i chroni człowieka przed rozbiciem wewnętrznym, przed bałwochwalstwem, czyli wypaczeniem jego wrodzonego zmysłu religijnego - podkreślił Ksiądz Arcybiskup.
Arcybiskup przekonywał, że tak jak Mojżesz doświadczył spotkania z Bogiem pośród codziennych czynności - gdy pasał owce, tak współczesny człowiek pośród zwyczajnej codzienności powinien wychodzić ku Bogu w postawie adoracji. - Spotykając Boga w miejscu świętym, Mojżesz doszedł do nowego zrozumienia siebie samego, jego życie zmieniło się radykalnie - mówił abp. Gądecki. Podkreślił, że kaplica adoracji umożliwia nam włączenie się w odwieczny dialog Boga z człowiekiem.
Więcej informacji można przeczytać na stronie Archidiecezji poznańskiej