Droga krzyżowa 5


 
pobierz:  pdf  doc


Wierzę – tajemnica sakramentu Eucharystii

 


Uwagi wstępne.


Poszczególne stacje Drogi krzyżowej zapowiada prowadzący ją kapłan. Do czytania rozważań należy wybrać dwójkę dzieci, spokojnie, wyraźnie i wolno czytających. Przed rozpoczęciem nabożeństwa warto przećwiczyć śpiew.

Przed rozpoczęciem Drogi krzyżowej należy przygotować: napis SAKRAMENT EUCHARYSTII, siedem świec i siedem złotych dwustronnych strzałek (siedem pasków zakończonych grotem-strzałką z obu stron) tak długich, aby sięgały na wielkopostnej dekoracji (zrobionej przy pierwszej Drodze krzyżowej: Wierzę – tajemnica sakramentów świętych) od znaczka sakramentu Eucharystii do znaczka danego sakramentu.

W czasie śpiewu piosenki przy kolejnych stacjach stojące przy danej stacji dziecko (wędrujące za krzyżem) będzie podchodziło do dekoracji i stawiało zapaloną świecę na wysokości znaczka danego sakramentu lub łączyło strzałką znaczek danego sakramentu ze znaczkiem sakramentu Eucharystii (na zmianę). Jest to symboliczne wyrażenie prawdy, że sakrament Eucharystii jest źródłem i szczytem wszystkich sakramentów.

Dzieci przypinające napis i strzałki oraz niosące świece mogą już stać przy poszczególnych stacjach lub wyjść z ministrantami niosącymi krzyż i światło i wędrować z nimi od stacji do stacji. Po wykonaniu zadania zostają prze ołtarzem w wyznaczonym miejscu np. w zarezerwowanych dla nich ławkach. Nie wracają do wędrujących od stacji do stacji, by nie robić niepotrzebnego zamieszania.

Przy dekoracji należy postawić pudełeczko ze szpilkami lub strzałki podkleić dwustronną taśmą. Przypinanie musi iść bardzo sprawnie i być ładnie zrobione.

Zamiast świec można przygotować ładne lampiony.

 
Modlitwa wstępna
 

Śpiew: Rysuję krzyż...

Ksiądz: Panie Jezu, wyruszamy wraz z Tobą drogą krzyżową. Chcemy dziękować Ci za Twoją obecność w sakramencie Eucharystii. Pragniemy uwielbiać Twoje Ciało i Twoją Krew, które są codziennym pokarmem dla wszystkich wierzących na ziemi. Umocnij naszą wiarę podczas tej wędrówki i pomóż zobaczyć, jak wielkim i bezcennym skarbem jest sakrament Eucharystii. Daj nam zrozumieć, że jest źródłem życia i jedności Kościoła. I że wszystkie sakramenty święte w Eucharystii mają początek i do Eucharystii nas prowadzą.

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od pierwszej stacji do dekoracji i pod znaczkiem sakramentu Eucharystii przypina napis SAKRAMENT EUCHARYSTII)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Kochany Panie Jezu, chociaż jesteś czysty i niewinny, to zostajesz skazany na okrutną śmierć. Ale to dla nas przyjmujesz ten niesprawiedliwy wyrok; chcesz nas zbawić. Wierzę, że chcesz na zawsze pozostać z nami w sakramentach świętych.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę w Twoje słowa, które wypowiedziałeś do Apostołów w Wieczerniku: „Bierzcie i jedzcie moje Ciało”, „Bierzcie i pijcie moją Krew”. Ty zostałeś z nami w sakramencie Eucharystii, aby umacniać nas, gdy doświadczamy krzywdy i niesprawiedliwości. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji II do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu Eucharystii)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Kochany Panie Jezu, Ty dobrowolnie przyjąłeś krzyż na swoje ramiona. Objąłeś go i trzymałeś tak mocno, jakby to był Twój największy skarb otrzymany od ludzi.

Osoba II: Panie Jezu, Ty wziąłeś swój krzyż z miłością. Wiedziałeś, że zawiśnie na nim Twoje umęczone ciało i spłynie po nim Twoja krew. Wierzę, że przyjmuję to Ciało i Krew w sakramencie Eucharystii, a Ty dajesz mi Boże życie. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA III – Pierwszy upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko przechodzi od stacji III do dekoracji i łączy swoją strzałką znaczek sakramentu Eucharystii ze znaczkiem sakramentu chrztu)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Kochany Panie Jezu, podczas tej drogi upadasz pod ciężarem krzyża. Bo w ten sposób, jesteś blisko nas, gdy my upadamy.

Osoba II: Panie Jezu, swoim uczysz, że mamy powstawać z każdego upadku. Podnosisz i umacniasz nas swoim Ciałem i swoją Krwią w sakramencie Eucharystii. Dajesz nam siły do wspólnej wędrówki z Tobą. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji IV do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu chrztu)  

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Kochany Panie Jezu, na drodze krzyżowej spotkałeś swoją Mamę. Ona zawsze była blisko Ciebie. W swoim sercu razem z Tobą dźwigała krzyż.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że teraz, gdy pozostałeś z nami w sakramencie Eucharystii, Maryja też jest obecna. Gdy przyjmujemy Twoje Ciało i Krew, Ona pomaga nam adorować Ciebie i być dzieckiem w Twoim Kościele. Bo przecież Maryja jest Matką Kościoła. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko przechodzi od stacji V do dekoracji i łączy swoją strzałką znaczek sakramentu Eucharystii ze znaczkiem sakramentu kapłaństwa)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, Twój krzyż jest ciężki. Trudno go dźwigać, bo jesteś już bardzo zmęczony. Pewnie dlatego chętnie przyjmujesz pomoc od Szymona. Jesteś za nią wdzięczny, chociaż on pomagał ci, bo był zmuszony do tego przez żołnierzy.

Osoba II: Panie Jezu, nam również dorośli czasem przypominają o Mszy Świętej i spowiedzi. Ale chcemy uczyć się od Ciebie postawy wdzięczności wobec nich. Wierzymy, że Ty z radością przyjąłeś pomoc Szymona, byśmy uczyli się przyjmować Cię do swoich serc coraz chętniej i z coraz większą miłością. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VI – Pan Jezus umacnia Weronikę

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji VI do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu kapłaństwa)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, w czasie drogi krzyżowej Weronika przecisnęła się przez tłum i chustą otarła Twoją twarz. Nagrodziłeś jej odwagę – dałeś jej swój wizerunek, w który zapewne wpatrywała się wiele razy.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że gdy patrzymy na Ciebie, ukrytego pod postacią białego Chleba, to widzimy więcej niż Weronika. Widzimy nie tylko Twoje odbicie, ale Ciebie całego; żywego, obecnego i tak bardzo nas kochającego. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VII – Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko przechodzi od stacji VII do dekoracji i łączy swoją strzałką znaczek sakramentu Eucharystii ze znaczkiem sakramentu bierzmowania)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, upadasz po raz drugi pod ciężarem krzyża. Jesteś bardzo wyczerpany. Jednak Ty sam, mimo bólu i trudu, podnosisz się i idziesz dalej.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że wstajesz nie z przymusu, ale z miłości do każdego z nas. Chcesz byśmy – przez Twoją mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie – stali się dziećmi Bożymi. Pragniesz karmić nas sobą w Eucharystii. Chcesz byśmy wędrowali przez życie razem z Tobą. By dar sakramentu Eucharystii czynił nas coraz piękniejszymi Bożymi dziećmi. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VIII – Pan Jezus upomina niewiasty

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji VIII do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu bierzmowania)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, na swojej drodze spotykasz kobiety. Płaczą na widok wielkiej niesprawiedliwości, jaka Cię spotkała. Dostrzegasz je, pocieszasz i uczysz.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że dzisiaj tak samo przychodzisz do nas. Jesteś obecny w Kościele – w Twoim słowie i w sakramentach świętych. Uczysz nas z wiarą przyjmować Twoje Ciało i Twoją Krew. Pomóż nam w Eucharystii widzieć Ciebie, naszego Pana, Przyjaciela i Zbawcę. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IX – Trzeci upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko przechodzi od stacji IX do dekoracji i łączy swoją strzałką znaczek sakramentu Eucharystii ze znaczkiem sakramentu małżeństwa)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, Twój trzeci upadek jest jeszcze trudniejszy i bardziej bolesny. Jednak powstajesz. Idziesz na górę ukrzyżowania wytrwale i z miłością. Przecież od tego zależy nasze zbawienie – to, że będziemy Bożymi dziećmi. I to, że dar sakramentów świętych będziesz mógł dawać każdemu w Twoim Kościele.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że od chwili chrztu świętego jesteśmy dziećmi naszego Ojca w niebie. A Ty, w sakramencie Eucharystii, dajesz nam siebie, byśmy byli coraz bardziej do Ciebie podobni. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA X – Pan Jezus z szat obnażony

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji X do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu małżeństwa)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, kolejny raz doświadczasz bólu. Twoje poranione ciało odarto z szat. Stoisz przed ludźmi bezbronny i poniżony.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że gdy dajesz nam siebie w sakramencie Eucharystii, jesteś tak samo bezbronny. Twoje Cało i Krew spoczywają w dłoniach kapłanów. Wierzę, że wtedy – pod postaciami Chleba i Wina – jesteś żywy i prawdziwy. Czekasz na nas, by odnawiać w nas szatę łaski. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XI – Pan Jezus przybity do krzyża

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko przechodzi od stacji XI do dekoracji i łączy swoją strzałką znaczek sakramentu Eucharystii ze znaczkiem sakramentu pokuty)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, jesteś u celu tej najtrudniejszej drogi. Żołnierze przybijają Twoje ręce i nogi do krzyża. Zgadzasz się na to okrutne cierpienie. I sprawiasz, że Twoja męka i śmierć pozostają obecnie w sakramencie Eucharystii aż do skończenia świata.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że przyjąłeś ten okrutny ból krzyżowania, by dawać nam siebie. W ten sposób odnawiasz w nas siły do wypełniania zobowiązań, które przyjęliśmy w sakramentach świętych. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XII – Pan Jezus daje nam swoje życie

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji XII do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu pokuty)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, przed samą śmiercią dajesz nam Maryję za Matkę. „Wypełniło się!” to ostatnie słowa, które do nas wypowiadasz z krzyża. Swojego ducha powierzasz Ojcu, a z Twojego przebitego boku wypływają woda i krew. Oddałeś wszystko, co miałeś.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że Ty nieustannie dajesz wszystko, bo dajesz nam całego siebie. Jesteś nieustannie obecny i żywy w Kościele pod postaciami Chleba i Wina. Dziękujemy Ci za ten cudowny dar - owoc Twojej męki i śmierci na krzyżu. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XIII – Pan Jezus złożony w ramiona Maryi

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko przechodzi od stacji XIII do dekoracji i łączy swoją strzałką znaczek sakramentu Eucharystii ze znaczkiem sakramentu namaszczenia chorych)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Panie Jezu, Twoje martwe ciało, zdjęte z krzyża, przyjęła Maryja – Twoja Mama. Ona wytrwała przy Tobie do końca. Teraz, gdy Ty już nie cierpisz, Ona cierpi jeszcze bardziej.

Osoba II: Panie Jezu, wierzę, że Maryja jest naszą Mamą od chwili chrztu świętego. I pewnie bardzo cierpi, gdy nie pamiętamy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Gdy niedbale i w roztargnieniu przyjmujemy Cię w sakramencie Eucharystii. Pomóż nam, byśmy Jej nie zasmucali. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIV – Pan Jezus otwiera grób - zmartwychwstaje

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (wyznaczone dziecko idzie od stacji XIV do dekoracji i stawia swoją świecę na wysokości znaczka sakramentu namaszczenia chorych)

Ty – Jezu ukryty jesteś w białym Chlebie,
Do mojego serca wciąż przyjmuję Ciebie.
W Eucharystii dajesz mi potrzebne łaski,
bym rozlewał w świecie chwały Twojej blaski.

Osoba I: Kochany Panie Jezu, zostałeś złożony do grobu. Jednak to nie jest koniec wielkich wydarzeń. Po trzech dniach zmartwychwstałeś. Jest to najważniejsze wydarzenie w historii świata.

Osoba II: Panie Jezu, Ty zmartwychwstałeś i żyjesz! I my razem z Tobą będziemy żyć na zawsze w niebie. Wierzymy w to całym sercem. W sakramencie Eucharystii pomnażasz w nas Boże życie. Chcesz byśmy stawali się do Ciebie coraz bardziej podobni. Byśmy byli świętymi. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Ksiądz: Prowadziłeś nas, Panie Jezu, Twoją drogą krzyżową. Otwierałeś przed nami tajemnicę sakramentu Eucharystii. Dlatego teraz chcemy uklęknąć przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie. Chcemy prosić Cię, abyś umacniał naszą wiarę w Twoją obecność pod postaciami Chleba i Wina. Spraw, Panie Jezu, aby nasza wiara stawała się coraz większa i mocniejsza.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz: Panie Jezu, podczas drogi krzyżowej dobrowolnie oddawałeś się ludziom. Twoje ciało było biczowane, cierniem ukoronowane, odarte z szat, przybite do krzyża, aż w końcu umarłeś. Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie każdego dnia uobecniają się podczas Mszy Świętej. W ciszy naszych serc pragniemy dziękować Ci za ten wielki dar. I za największy skarb, jakim mogłeś nam pozostawić – za sakrament Eucharystii. Przymnóż nam wiary, że przyjmując Twoje Ciało i Twoją Krew, uczestniczymy w Twoim dziele zbawienia.

5 - 7 minut modlitwy w ciszy

Wszyscy: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ksiądz: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w sakramencie Eucharystii. Umacniaj nas, byśmy byli Twoimi wiernymi świadkami. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie adoracji.

 

Rozważania przygotowała Marta Prochacka