Miłosierne ręce

 pobierz: (pdf)  (doc)

Miłosierne ręce


Droga krzyżowa o miłosiernych rękach pokazuje nam, że nasze małe, codzienne, zwykłe uczynki stają się dla innych wielkie i potrzebne, gdy wypływają z naszego serca. Dlatego powinniśmy dziękować Panu Bogu za nasze ręce, dzięki którym możemy czynić dobro.

Należy przygotować białą twardą kartkę oraz 14 odrysowanych i wyciętych (z tektury lub twardego kolorowego papieru) dłoni – do każdej stacji po jednej z wypisanym na niej słowem, kolejno:
- pomocne
- uczciwe
- dyskretne
- troskliwe
- modlące się
- wrażliwe
- pokorne
- pocieszające
- cierpliwe
- skromne
- oddane
- ofiarne
-opiekuńcze
- przebaczające.

Będą one przyczepiane (np. przyklejane na dwustronnej taśmie) do krzyża stojącego kościele lub kaplicy, umieszczonego w widocznym miejscu – jako symbol tego, że miłosierne ręce, które są pomocne, uczciwe, dyskretne,… itd. pomagają Jezusowi nieść krzyż na Golgotę i pomagają też innym ludziom w niesieniu ich krzyży.

Przy każdej stacji inne dziecko przechodzi wzdłuż kościoła czy kaplicy, by przyczepić do krzyża w widocznym miejscu kolejną „miłosierną rękę”.

Wstęp

Dziecko I: Otrzymałem właśnie białą kartkę, która jest pusta. Przykładam do niej dłoń (czeka…). Podnoszę rękę – i kartka nadal jest pusta. A jednak moja dłoń już pozostała na niej odbita. Tak jest czasem z naszymi dobrymi uczynkami – kiedy zrobimy coś dla innych – często tego nie widać. Przygotuj taką kartkę w domu i odrysuj na niej swoją dłoń. Dziś w czasie tej drogi krzyżowej usłyszysz o miłosiernych rękach. Spróbuj zapamiętać, kiedy nasze ręce są miłosierne. I w najbliższym czasie postaraj się dokonać kilka małych, dobrych uczynków swoimi miłosiernymi rękami. Najlepiej byłoby, żebyś wiedział o nich tylko ty i Pan Bóg. Gdy ci się to uda - wypisz je na palcach swojej odrysowanej ręki.
Dziecko II: Postaraj się, by do końca Wielkiego Postu wszystkie palce tej ręki były zapisane lub by nawet ich nie wystarczyło i byś musiał narysować drugą. Będziesz mógł wtedy wyobrazić sobie, jak swoimi miłosiernymi rękami pomagasz Jezusowi dźwigać krzyż.

Ksiądz: Panie Jezu, w czasie tej drogi krzyżowej pragniemy dziękować Ci szczególnie za dar miłosiernych rąk i za te osoby, które potrafią się dzielić z innymi swoimi miłosiernymi rękami. Od nich chcemy się uczyć i ich chcemy zauważać wokół nas, by móc dziękować Tobie za wszelkie dobro, które od Ciebie przez nich otrzymujemy. Jezu, który jesteś dla nas w całym swoim życiu najdoskonalszym wzorem Miłosiernych Rąk – prowadź nas, byśmy mieli odwagę wykorzystywać nasze ręce zgodnie z Twoją wolą.

Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany

Dziecko podchodzi do krzyża ustawionego w widocznym miejscu i przyczepia do niego pierwszą dłoń z napisem: pomocne. I tak przy każdej kolejnej stacji.

Aklamacja:
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona,
Druga promieniami z serca otoczona,
Tobie - z krzyża belką - ja w swojej podzięce
Chcę dotknąć, przytulić
                                           …Miłosierne Ręce.


Dziecko I: Jezu skazany na śmierć… dziękuję Ci za ręce tych kolegów, którzy nie skazują mnie na wyśmianie – klaszcząc, kiedy się pomylę albo mam inne zdanie. Dziękuję też za ręce kolegów, którzy potrafią dyskretnie pożyczyć mi farbę, nożyczki czy klej, gdy zapomnę zabrać na plastykę… I nie kpią, pokazując na palcach brzydkie znaki, ale zawsze służą pomocą i wsparciem.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – pomocne ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu, biorący krzyż na swoje ramiona… dziękuję Ci za to, że dajesz naszym rodzicom i bliskim siły potrzebne do pracy, do niesienia krzyża swoich obowiązków… Nieważne, czy jest to praca fizyczna, czyli praca rękami czy umysłowa. Dziękuję Ci za to, że pracują oni uczciwie, sumiennie i że takiej pracy mogę się od nich uczyć.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – uczciwe ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu, upadający pierwszy raz pod krzyżem… dziękuję Ci za ręce, które podnoszą mnie, gdy upadam – nawet w małych sprawach. Dziękuję za ręce kolegi, który nie wytyka mnie palcem, że znów coś źle napisałem i jestem najgorszy z polskiego, ale dyskretnie umie pokazać mi, gdzie mam błąd w zeszycie, żebym mógł go poprawić. Dziękuję za ręce kolegi, który nie zasłania dłonią zeszytu, gdy nie widzę czegoś na tablicy i nie mogę przepisać… A gdy jestem chory – przynosi mi swoje notatki.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – dyskretne ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu, który spotykasz swoją Mamę… dziękuję Ci za ręce mojej mamy i mojego taty, którzy mnie pielęgnowali, gdy byłem niemowlakiem, ubierali i karmili, gdy sam tego jeszcze nie potrafiłem. Dziękuję za to, że ciągle troszczą się o mnie i dbają o moje dobro.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne - troskliwe ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V – Pan Jezus przyjmuje pomoc Szymona

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu, przyjmujący pomoc Szymona… dziękuję Ci za ręce tych, którzy – choć sami nie mogą pomóc fizycznie innym – składają swe ręce do modlitwy. Dziękuję za tych, którzy modlą się w intencjach misjonarzy, chorych, cierpiących, samotnych  – i w ten sposób pomagają im dźwigać krzyż. Dziękuję Ci za ręce moich bliskich złożone w czasie modlitwy za mnie.
Dziecko II: Dziękujmy za miłosierne – modlące się ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI – Pan Jezus przyjmuje pomoc Weroniki

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu, którego twarz ociera Weronika… dziękuję Ci za tych, którzy swoimi rękami pomnażają talent, jaki od Ciebie otrzymali. Dziękuję za tych, którzy malują, fotografują czy rzeźbią rękami piękne dzieła sztuki na Twoją chwałę, służące dobru i sprawiające radość. Dziękuję za tych, którzy w swoim tworzeniu wystrzegają się obrazów bezwstydnych lub pełnych przemocy.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – wrażliwe ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII – Pan Jezus upada po raz drugi

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu upadający kolejny raz… czasem dopiero brak czegoś pozwala to docenić… dziękuję Ci za osoby, które dbają o czystość, porządek i ład – w świątyni, domu, szkole… Dziękuję Ci za ręce pań sprzątających czy nalewających zupę na stołówce, które tak często niedoceniane, a bez ich pracowitych, cichych rąk – aż trudno pomyśleć, co by było…
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – pokorne ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…
Dziecko I: Jezu spotykający płaczące niewiasty… dziękuję Ci za tych, którzy towarzyszą mi, gdy jest mi smutno. Dziękuję za dłoń kolegi, który mnie podniósł, gdy upadłem podczas gry, a wszyscy się śmiali. Dziękuję za moją małą siostrę, która przyniosła mi chusteczkę, gdy płakałem. Dziękuję za rękę przyjaciela położoną na moim ramieniu, kiedy zachorował dziadek.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – pocieszające ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu upadający po raz trzeci… dziękuję Ci za pielęgniarki, które starają się wbić zastrzyk tak, by nie bolało. Dziękuję za ich cierpliwie ręce zmieniające opatrunki, ręce – które nie brzydzą się chorych i chcą ulżyć w cierpieniach. Dziękuję Ci za nauczycieli, którzy cierpliwie tłumaczą do skutku pewne rzeczy, gdy zgłaszam się, że znów nie słyszałem, o co chodzi. Dziękuję, że ćwiczą ze mną na tablicy, aż zrozumiem.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – cierpliwe ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X – Pan Jezus zostaje z szat obnażony

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu odarty z szat… dziękuję Ci za kolegów, którzy chodzą skromnie ubrani, a ich ręce nie pokazują w sklepie, że to i to chcą kupić. Dziękuję za koleżanki, które nie chcą strojem i wyglądem przyciągać wzroku ani na każdym palcu nie noszą wielkich pierścionków, lecz dbają o czyste, piękne serce.
Dziecko II: Dziękujemy ci za miłosierne – skromne ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI – Pan Jezus zostaje przybity do krzyża

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…
Dziecko I: Jezu przybity do krzyża… dziękuję Ci za Twoje przybite ręce. Przebite ręce, które błogosławiły, rozmnażały chleb, wskrzeszały z martwych, uzdrawiały i były całkowicie oddane ludziom – we wszystkim.
Dziecko II: Dziękujemy Ci za miłosierne – oddane ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu umierający na krzyżu… dziękuję Ci za miłosierne ręce tych, którzy oddaliby innym wszystko, co mają. To nie sztuka dać coś, co mi już niepotrzebne, czego nie używam… Dziękuję Ci za kuzyna, który dał mi kiedyś swoją ulubioną zabawkę, bo mi się spodobała. Wiele mnie tym nauczył. Dziękuję Ci, że wciąż stawiasz na mojej drodze osoby, które pomagają mi walczyć z pokusą chciwości.
Dziecko II:  Dziękujemy Ci za miłosierne – ofiarne ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII – Ciało Pana Jezusa zostaje oddane Maryi

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu oddany w ręce Maryi… dziękuję Ci za ręce ratowników górskich, którzy śpieszą z pomocą turystom. Nie tylko jednak wielkie i spektakularne akcje czy pomoc w trudnych warunkach są dowodem miłosiernych rąk. Dziękuję Ci za ciepłe ręce babci, które ogrzewały mnie, gdy zmarzłem na sankach albo zrobiły gorące kakao… Mogłem wówczas czuć się bezpiecznie.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – opiekuńcze ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV – Ciało Pana Jezusa zostaje złożone w grobie

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: Jezu, ja przed Tobą, Twoja dłoń wzniesiona…

Dziecko I: Jezu złożony w grobie… dziękuję Ci za Twoje zwycięstwo nad śmiercią. Dziękuję  za kolegów, którzy potrafią zwyciężać zło – dobrem i nie chcą rozprawiać się siłą z każdym, kto wobec nich zawini. Dziękuję za tych, którzy nie używają pięści ani nie grożą wskazującym palcem, gdy coś się stanie. Dziękuję za tych, co wyciągają rękę na zgodę.
Dziecko II: Dziękujemy za miłosierne – przebaczające ręce.
Wszyscy powtarzają modlitwę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Dziecko I (do wszystkich): Usłyszeliśmy przed chwilą, że miłosierne ręce to ręce pragnące pokoju, ręce przebaczające. Jeśli jest obok ciebie ktoś, kto skrzywdził ciebie albo ktoś, kogo ty skrzywdziłeś, miej odwagę podejść do niego teraz i tak jak w czasie Mszy świętej na znak pokoju – podać rękę.

(chwila ciszy)

Dziecko II: Ręce miłosierne to także ręce dążące do jedności, starające się o owocną współpracę z innymi. Teraz wszyscy powstańmy i chwyćmy się za ręce – tak, by nikt nie został sam. Nie chciej za wszelką cenę stanąć obok swojego najlepszego kolegi. Pamiętaj, że miłosierne ręce są gotowe przyjąć każdego takim, jaki jest. (chwila na ustawienie się)

W czasie modlitwy na zakończenie drogi krzyżowej stójmy w skupieniu, trzymając się za ręce. Zobaczcie, jak wiele można zrobić razem, wspólnymi siłami, wspólnymi rękami.

W czasie modlitwy, którą wypowiada ksiądz – wszyscy w kościele/kaplicy stoją, trzymając się za ręce. Może zaistnieć potrzeba wyjścia z ławek, by wszyscy mogli się połączyć i nikt nie został sam.

Ksiądz: Panie Jezu,  w czasie tej Drogi krzyżowej uczyliśmy się pomocnego, uczciwego, dyskretnego, troskliwego, modlącego się, wrażliwego, pokornego, pocieszającego, cierpliwego, skromnego, oddanego, ofiarnego, opiekuńczego, przebaczającego posługiwania się naszymi rękami. Dziękowaliśmy Ci za miłosierne ręce ludzi, którzy nas otaczają. Teraz, stojąc przed Tobą, chcemy wspólnie modlić się o to, by w naszych dłoniach każdego dnia przynosić do Ciebie czyny miłosierdzia wobec innych. Chcemy pomagać sobie nawzajem w tym postanowieniu. Gdy zaś klękniemy za chwilę adorując Cię – powierzymy Ci nasze niedoskonałe ręce. Amen.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu

Ksiądz: Panie Jezu, klękamy przed Tobą, by uwielbiać Twoje Miłosierne Ręce i nasze ręce Tobie powierzać. W chwili ciszy pomyślę zaraz o tym, jak czyniłeś cuda, uzdrawiałeś, brałeś na ręce dzieci… Weź mnie, Jezu, za rękę i pokaż, co mam czynić, gdy moje ręce nie są miłosierne.

5-7 minut adoracji w ciszy

Ksiądz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Twoje Miłosierne Ręce są dla nas zawsze otwarte. Prowadź nas i czyń nasze ręce na wzór Twoich. Jezu ufamy Tobie. Amen.

Pieśń i zakończenie adoracji.

Rozważania przygotowała Monika Nikiel