Droga krzyżowa 2

 
pobierz:  pdf  doc

Wierzę – tajemnica chrztu i bierzmowania

 

Uwagi wstępne:

Przed rozpoczęciem drogi krzyżowej należy przygotować siedmioro dzieci do udziału w krótkiej scence (Jezus, Jan, gołębica, „głos z nieba”, dwie osoby trzymające płótno – rzekę Jordan, lektor).

Potrzebne będą stroje dla Jana Chrzciciela i Jezusa (mogą to być zwykłe białe alby lub jasny materiał czy prześcieradło, odpowiednio przewiązane sznurem), gołębica może być namalowana na kartonie i wycięta – trzymana w ręce przez dziecko, które będzie brało udział w scence jako „gołębica” oraz długi, np. niebieski materiał – płótno symbolizujące rzekę Jordan (ma być na tyle duży, by dało się go rozciągnąć pomiędzy dwiema osobami i by na jego tle mogła się rozgrywać scenka).

Dla wszystkich uczestników drogi krzyżowej należy wydrukować małe karteczki z poniższą modlitwą, pod którą dzieci będą się podpisywać. Następnie przyczepią te karteczki do płótna – rzeki Jordan, która po odegraniu scenki znajdzie się pod stałą dekoracją drogi krzyżowej:

 

Jezu, przez chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym. Tak jak Ty mogę mówić do Boga Ojca: Tato… Ty zaś, Jezu, jesteś moim Bratem i Przyjacielem. Chcę z Tobą ciągle kroczyć – nawet w tej krzyżowej drodze. Duchu Święty – pomagaj mi zawsze podążać za Jezusem.

…………………………………..

Mój podpis

Dzieci czytające tekst rozważania kolejnych stacji drogi krzyżowej podpisują swoją karteczkę z modlitwą jeszcze przed rozpoczęciem drogi krzyżowej, tak, by mogły ją przypiąć do symbolicznej rzeki Jordan po każdej stacji, zaraz po odczytaniu swojego rozważania. Pozostałe osoby uczynią to po nabożeństwie (stąd należy przygotować również kilka długopisów pod dekoracją, by dzieci mogły podpisać swoje karteczki na miejscu) lub w domu – i przypną je kolejnym razem.

Należy przygotować napisy do zawieszenia na stałej dekoracji: „CHRZEST” oraz „BIERZMOWANIE” (przypną je dzieci pod znaczkami symbolizującymi te sakramenty) i przy nich napis: „SAKRAMENTY, W KTÓRYCH STAJEMY SIĘ DZIEĆMI BOŻYMI I OTRZYMUJEMY DUCHA ŚWIĘTEGO”.

 

Modlitwa wstępna:

Dwoje dzieci odczytuje tekst wprowadzający z ambony:

Dziecko I: Pewnego dnia – może kilka tygodni czy miesięcy po Twoim urodzeniu rodzice przynieśli cię do kościoła – zapewne w odświętnym ubranku i uroczystym nastroju, w towarzystwie innych członków rodziny. Byłeś wtedy tak mały, że nie pamiętasz tej chwili. Kapłan zapytał Twoich bliskich, o co chcą prosić Kościół dla swojego dziecka, a oni odpowiedzieli: o chrzest. Następnie ksiądz, wypowiadając twoje imię powiedział, że wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością, on zaś w imieniu tej wspólnoty znaczy cię znakiem krzyża. Później, twoi rodzice – wspominając swój własny chrzest - wyrzekli się grzechu i wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa. Kapłan podkreślił, że jest to wiara Kościoła, w której ich dziecko otrzymuje chrzest. Następnie wymawiając twoje imię rzekł: … ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, polewając twoją głowę trzy razy wodą.

Dziecko II: Zostałeś wówczas namaszczony krzyżmem świętym na znak, że jesteś włączony do ludu Bożego, otrzymałeś białą szatę – przyoblekłeś się w Chrystusa – czyli otrzymałeś godność dziecka Bożego, została też zapalona świeca, byś postępował jak dziecko światłości, czyli dążył do świętości.

Dziecko I: Nasi rodzice bardzo nas kochają i chcą dla nas zawsze jak najlepiej. To, że przynieśli nas wówczas do kościoła to najpiękniejszy prezent, jaki mogli nam wtedy podarować. Myślałeś o tym kiedyś? Czy potrafisz cieszyć się z tego, że jesteś dzieckiem Bożym? Rozumiesz, jak wielki zaszczyt cię spotkał? A może nigdy nie zwróciłeś na to uwagi…?  Pomyśl o tym przez chwilę w czasie dzisiejszej drogi krzyżowej.


Kapłan:
Panie Jezu, przychodzimy dziś tutaj, bo chcemy wraz z Tobą kroczyć krzyżową drogą. Będziemy w czasie jej trwania rozważać tajemnicę dwóch sakramentów: chrztu świętego i bierzmowania (dzieci, które odczytywały powyższy tekst podchodzą do stałej dekoracji i przypinają lub przyklejają pod znaczkami nazwy dwóch sakramentów). Pierwszy z nich to sakrament, w czasie którego staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła świętego. Drugi jest związany z przyjęciem Ducha Świętego i Jego darów (dzieci przyczepiają napis).Choć większości obecnych tutaj dzieci dopiero będzie on w przyszłości udzielony – to już teraz pragniemy za niego dziękować i wskazywać na to, jak wielkim darem jest on dla całej wspólnoty Kościoła.

Przedstawiana scenka to fragment Ewangelii wg św. Mateusza (3, 13-17). Odgrywające scenkę dzieci stają w widocznym miejscu. Dwoje z nich - stojąc naprzeciw siebie - trzyma długi  materiał symbolizujący rzekę Jordan, mogą delikatnie poruszać rękami, by materiał się lekko unosił, jak fale. Jezus i Jan Chrzciciel stoją za płótnem – rzeką. Rozpoczyna lektor:

Lektor:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

Jan: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?

Lektor: Jezus mu odpowiedział:

Jezus: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.

Lektor: Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego (wchodzi dziecko trzymające w ręku symbol - obraz gołębicy) zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił:

Głos z nieba: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Kapłan: Panie Jezu,przywołany obraz Twojego chrztu w rzece Jordan pozwala nam się przez moment zatrzymać, zanim wyruszymy wraz z Tobą na Golgotę. Bóg Ojciec mówi o Tobie, że jesteś umiłowanym Synem. My, jako dzieci jednego Ojca, też możemy nazywać się Jego synami, Jego dziećmi, a więc i Twoimi – braćmi…

Dziecko II:  Jezu, przez chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym. Tak jak Ty mogę mówić do Boga Ojca: Tato… Ty zaś, Jezu, jesteś moim Bratem i Przyjacielem. Chcę z Tobą ciągle kroczyć – nawet w tej krzyżowej drodze. Duchu Święty – pomagaj mi zawsze podążać za Jezusem.

Każde dziecko w kościele otrzymuje karteczkę z powyższą modlitwą – są one rozdawane w tym momencie.


Śpiew:
Golgoto, Golgoto…

(wchodzą ministranci z krzyżem i świecami)

 

Stacja I – Pan Jezus przyjmuje wyrok

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko I: Panie Jezu, Ty tak spokojnie przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok. Choć wiesz, że przecież to wyrok śmierci na krzyżu. A ja ciągle się na coś buntuję, złoszczę, nawet wtedy, gdy inni chcą dla mnie dobrze. Zapominam, że przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym i mam umierać dla grzechu, dla siebie, dla własnego egoizmu – aby żyć dla Boga. Ale jeśli wiem, że Ty tak łagodnie patrzysz na tych, którzy Cię oskarżają – chcę czynić podobnie. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko II: Panie Jezu, na Twoje ramiona wkładają krzyż. Jest ciężki, wielki i przygniatający – a jednak przyjmujesz go. A mnie czasem przerastają nawet takie małe krzyżyki, chciałbym zdjąć z siebie każdy ciężar. Zapominam, że jako dziecko Boże jestem powołany do świętości. Nawet w małych rzeczach nie umiem być wierny. Świadomość, że Ty jesteś przy mnie, dodaje mi jednak siły. Jesteś mi tak bliski, chcę czynić jak Ty. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany

Stacja III – Pan Jezus po raz pierwszy upada

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko III: Panie Jezu, upadasz pod ciężkim krzyżem. A czynisz to z miłości do każdego człowieka, z miłości do mnie. Zniżasz się nawet do tego, który bezradnie leży na ziemi. Ileż to upadków jest w moim życiu… Przykro mi, że nie są to jednak upadki z miłości, jak Twoje, ale z grzechu. Widząc Ciebie – takiego silnego Brata, który choć upadł – powstaje, pragnę Cię naśladować. W sakramencie chrztu zostałem z Tobą złączony, w bierzmowaniu Duch Święty umocni mnie w braterskiej miłości. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko IV: Panie Jezu, staje przed Tobą Twoja Mama. Mocniej bije Twoje serce. Jej wzrok dodaje Ci siły. To Ona zawsze czuwała przy Tobie, jest z Tobą i teraz. Dziękuję Ci, Jezu, że dzielisz się ze mną swoją mamą, że dałeś Ją także i mi za Matkę, by mi towarzyszyła w życiu. Ona jest mamą całego Kościoła, do którego jesteśmy włączeni przez chrzest. Ona poznała moc darów Ducha Świętego, które otrzymujemy w czasie bierzmowania.Dziękuję Ci za Maryję. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja V – Pan Jezus przyjmuje pomoc Szymona z Cyreny

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko V: Panie Jezu, Ty tak pokornie przyjmujesz pomoc człowieka, którego przymuszono, by niósł Twój krzyż. A ja często nie chcę niczyjej pomocy, dumny i pyszny, że sam wszystkiego dokonam i nikogo nie potrzebuję, choćby mnie wszystko przygniatało. Mogę się od Ciebie uczyć pokory i przyjmowania wszelkiej pomocy… Mocno wierzę, że w bierzmowaniu otrzymam dary Ducha Świętego, które mi w tym pomogą. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja VI – Pan Jezus obdarowuje Weronikę

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko VI: Panie Jezu, obdarowałeś Weronikę swoim portretem na chuście. Nagrodziłeś tym samym jej odwagę. Ja mam Twój obraz wpisany w sercu od momentu chrztu świętego. We wspólnocie Kościoła, do której zostałem wówczas włączony, jesteś obecny cały czas. Nie trzeba tu szukać Twoich obrazów czy portretów. Krzyżyk lub medalik, który noszę dumnie na piersi, przypomina mi o tym, że jesteś w moim sercu. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja VII – Pan Jezus po raz drugi upada

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko VII: Panie Jezu, upadasz po raz drugi. Chciałbym pomóc Ci wstać. A jednak zawsze to Ty mi pomagasz powstawać z moich upadków. Tak często mam tylko dobre chęci, z których nic nie wynika… Obiecuję, nie dotrzymuję słowa, chciałbym, a lenistwo zwycięża… Pragnę codziennie przypominać sobie o tym, że obok mnie jesteś Ty sam – zawsze gotowy, by mi pomóc. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja VIII – Pan Jezus pociesza niewiasty

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko VIII: Panie Jezu, zwracasz się do płaczących niewiast. Nie chcesz, by płakały. Jakże często ja też niepotrzebnie wylewam łzy. Ubolewam nad sobą zupełnie niesłusznie. Sprawiam przykrość ludziom wokół mnie. A przecież Ty pragniesz mojego szczęścia, chcesz, bym radosnym sercem oddawał chwałę naszemu Ojcu. Wierzę, że w bierzmowaniu otrzymam od Ducha Świętego potrzebne łaski, by mężnie i odważnie iść z Tobą. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko IX: Panie Jezu, kolejny raz upadasz. Gdy patrzę na Ciebie tak trudno mi pojąć, że Boży Syn godzi się na taką mękę, dobrowolnie poddaje się takiemu cierpieniu. Twoja miłość do mnie pozwala mi jednak zrozumieć – jesteś moim Zbawicielem, Jezu i kochasz mnie tak mocno, że uniżasz się i pokornie przyjmujesz ten wielki ból. I powstajesz. Pokazujesz mi, że z upadków ciągle trzeba powstawać. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko X: Panie Jezu, zostałeś odarty z szat. Myślę o Tobie, obnażony mój Przyjacielu i jest mi przykro. Ludzie zabrali Ci wszystko, nawet ubranie. A Ty, upokorzony, nie buntujesz się. Zachowujesz swoją godność nawet bez odzienia. Przepraszam, że tak często moda dzisiejszego świata przysłania mi to, co ważne. Że bardziej myślę o tym, jak wyglądam, niż o tym, kim jestem. Zapominam o godności dziecka Bożego odzianego w białą szatę łaski… Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja XI – Pan Jezus posłuszny aż do śmierci

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko XI: Panie Jezu, jesteś posłuszny – nawet gdy przybijają Cię do krzyża… Nie umiem sobie tego wyobrazić teraz i tutaj, gdy klęczę bezpiecznie i cichutko wpatrując się w Twój krzyż. A może nie chcę sobie tego wyobrażać, bo za bardzo boli myśl, że mój Mistrz – dla mnie – tak cierpi… Ty jednak nie chcesz, bym ubolewał nad Tobą, ale całym sercem zwrócił się do Ojca i Jemu był posłuszny, jak Ty, do końca. Sakramenty chrztu i bierzmowania to przecież oddanie całego siebie na służbę woli Boga.  Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja XII – Pan Jezus powierza siebie Ojcu

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko XII: Panie Jezu, Ty powierzasz siebie Ojcu – umierając dla świata. Byłeś Mu wierny we wszystkim. Twoje posłuszeństwo doprowadziło Cię do ukrzyżowania. Cały oddajesz siebie Bogu. Wiem, że przez chrzest święty zostałem włączony do wspólnoty dzieci Bożych. Tak jak Ty – mam być wierny zawsze. Pan Bóg nie wymaga ode mnie od razu rzeczy wielkich, ale chce mojego posłuszeństwa w małych sprawach. Pragnie, bym podążał za Tobą, odrzucając grzech. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja XIII – Pan Jezus powierza Maryi swoje ciało

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko XIII: Twoje ciało jest już bezpieczne w rękach Matki. Jak dobrze być w ramionach mamy. Jakże jednak cierpieć musi Maryja, trzymając Twoje martwe, umęczone ciało. Ona też całkowicie oddała się na służbę Bogu, mówiąc: „tak”, zgadzając się na Jego wolę. Jej życie tylko pozornie było zwyczajne i takie codzienne. W rzeczywistości – przez przyjęcie woli Ojca – stała się częścią wielkiego planu zbawienia. Pomóż mi szukać zawsze woli Bożej w moim życiu. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Stacja XIV – Pan Jezus zstępuje do otchłani

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,

Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:

Ty mnie swoim dzieckiem przez chrzest czynisz, Boże,
Ducha Swego dajesz, a On wszystko może...
W bierzmowaniu pośle mnie bym dzielnie z Tobą
kroczył każdą - nawet tą krzyżową drogą.

Dziecko XIV: Panie Jezu, przez Twój grób i Twoje zmartwychwstanie – mam życie wieczne. Mój Zbawicielu – dziękuję Ci, że oddałeś dla mnie całego siebie. Dziękuję, że poprzez sakrament chrztu i bierzmowania staję się chrześcijaninem, który może całego siebie powierzać Ojcu, jak Ty. Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że jesteś zawsze ze mną – chcę kroczyć z Tobą.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…


Kapłan:
Panie Jezu, nasz Mistrzu i Przyjacielu - kroczyliśmy z Tobą tą drogą.Każdy z nas ma przed sobą modlitwę, którą będzie mógł przypiąć do symbolicznej rzeki Jordan na znak zjednoczenia z Tobą – poprzez chrzest święty. Prosząc o pomoc Ducha Świętego, którego w szczególny sposób otrzymujemy w sakramencie bierzmowania – pod modlitwą zapiszemy swoje imię po zakończeniu nabożeństwa.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu, np. Przed obliczem Pana

Kapłan: W liście św. Pawła do Rzymian czytamy: wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy wkroczyli w nowe życie. Umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Boga (por Rz 6,3-11). Panie Jezu – dziękujemy Ci, że poprzez Twoją drogę na Golgotę uczysz nas nie tylko tego, jak w wielkich rzeczach, ale także jak przez małe sprawy być wiernym Ojcu. Teraz powierzamy się Tobie, ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Każdy z nas może w ciszy odczytać swoją modlitwę i trwać w zawierzeniu.

5-7 minut adoracji w ciszy

Kapłan: Powtarzajmy wszyscy: Jezu, przez chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym. Tak jak Ty mogę mówić do Boga Ojca: Tato… Ty zaś, Jezu, jesteś moim Bratem i Przyjacielem. Chcę z Tobą ciągle kroczyć – nawet w tej krzyżowej drodze. Duchu Święty – pomagaj mi zawsze podążać za Jezusem. Amen

Pieśń na zakończenie adoracji, np. Ojcze, chwała Tobie.Rozważania przygotowała Monika Nikiel