Droga krzyżowa 3

 
pobierz: pdf  doc

Wierzę – tajemnica sakramentu pokuty i namaszczenia chorych

 

Przed rozpoczęciem Drogi krzyżowej dzieci oglądają krótką scenkę, która wprowadza w temat sakramentów pokuty i namaszczenia chorych.

Przy stoliku siedzi Franek. W ręce trzyma długopis. Przed nim kartki, na których coś pisze i kreśli (Bardziej nowoczesna wersja to laptop, na którym chłopiec usiłuje coś pisać).Obok kilka książek. Wśród nich widać Katechizm, Pismo święte i Dzienniczek św. Faustyny. Do chłopca podbiega kolega – Tomek - z piłką w ręce.

Tomek: Ej, Franuś, co ty… Umawialiśmy się, że zagramy. Czekamy na ciebie, a ty tu jak w bibliotece...

Franek: Przepraszam. Zapomniałem. Na zbiórce ministrantów ksiądz dał mi zadanie. Mam napisać do naszej ministranckiej gazetki o sakramentach uzdrowienia. Siedzę nad tym już godzinę i nic mi nie wychodzi.

Tomek: O jakich sakramentach?

Franek:  No… O sakramencie pokuty i o sakramencie namaszczenia chorych. One razem tak się nazywają. Bo uzdrawiają nasze dusze. (z namysłem) A czasami i ciała …

Tomek: Acha! To nie możesz przepisać z Katechizmu? Popatrz (bierze Katechizm, szuka i otwiera na odpowiedniej stronie). Tu masz definicję sakramentu. A tu… warunki dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, wyznanie grzechów, pokuta… Co chcesz więcej. Pisz to i idziemy. Chłopaki czekają.

Franek: Ale… to nie o to chodzi. To każdy może sobie przeczytać w katechizmie. Zresztą każdy wie przecież, że (chłopiec wylicza) sakrament to spotkanie z samym Panem Jezusem. I trzeba solidnie zrobić rachunek sumienia. I wszystkie grzechy powiedzieć w konfesjonale. I że bez żalu za grzechy nie ma ich przebaczenia. I że krzywdy trzeba naprawić… I że jak ktoś jest bardzo chory, to Pan Jezus chce go umocnić…

Wiesz, ja chciałbym napisać coś takiego … no,,, takiego innego, nowego… co by pomogło tym, którzy tego nie rozumieją…

Tomek: Ja wiem… (zastanawia się). Wiesz, a może tak o świętych?

Franek: Jak to o świętych?...

Tomek: No… Oni przecież musieli często przyjmować sakramenty święte! Przecież byli tak blisko Pana Jezusa, to jakże by tak bez pomocy sakramentów… I pewnie o tym mówili…

Franek: Masz rację. Tylko gdzie to znaleźć?

Tomek: Poczekaj! Kiedyś mama czytała nam o świętej Faustynie. Ona, w swoim Dzienniczku, zapisywała słowa Pana Jezusa. (bierze Dzienniczek i szuka) O posłuchaj! (czyta) „W trybunale miłosierdzia -  (podnosi głowę i wyjaśnia koledze) to znaczy w sakramencie pokuty – tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odbywać dalekiej pielgrzymki, wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego – (znowu podnosi głowę i wyjaśnia) to znaczy przyjść do konfesjonału, ona tak obrazowo pisze – i powiedzieć swoje grzechy, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” (Dz. 1448). Albo… posłuchaj tutaj: „Córko moja, spowiadasz się przede mną; kapłanem się tylko zasłaniam” (Dz. 1725) – czyli… to znaczy, że naprawdę Pan Jezus jest w konfesjonale, gdy się spowiadamy! On po prostu, zasłania się tylko kapłanem!

Franek: A sakrament namaszczenia chorych? Co o nim napisać?

Tomek: No to posłuchaj świętego Jakuba: (otwiera Pismo Święte i czyta): „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”  (Jk 5,14-15). A święty Jakub to przecież ekspert. Kuzyn Pana Jezusa. Chodził z Nim, słuchał Go i z Nim rozmawiał.

Franek: Więc chyba wiedział co napisać…

Tomek: I jeszcze… zobacz! Proboszcz z Ars, święty Jan Vianney – posłuchaj (bierze inną książkę i czyta): "Pan Jezus w sakramencie pokuty udowadnia nam swe nieskończone miłosierdzie i zawiadamia nas o nim", albo: „W chwili rozgrzeszenia Bóg odrzuca za siebie nasze grzechy, to znaczy że je zapomina, unicestwia, że już nie powrócą nigdy”, i jeszcze to - chyba najciekawsze: "Gdy idziemy się wyspowiadać, musimy zrozumieć, co w ten sposób zrobimy. Można powiedzieć, że wyjmiemy gwoździe ukrzyżowanemu Panu".

Franek: Tak to prawda. Dzięki ci Tomuś za pomoc. Wiesz, nie pójdę grać w piłkę. Jak przeczytałeś o tych gwoździach wyjmowanych Panu Jezusowi to sobie przypomniałem, co mówiła siostra na religii. Że łaski, które Pan Jezus daje w sakramentach świętych, to On je daje przez to, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I chyba pójdę na Drogę krzyżową, żeby to wszystko lepiej zrozumieć. Jak chcesz to chodź ze mną.

Tomek: Dobra. Tylko zawołam chłopaków.

(chłopcy wychodzą, rozpoczyna się nabożeństwo)

***   

Śpiew: Zbawienie przyszło przez krzyż…

W czasie śpiewu wychodzą przed ołtarz ministranci z krzyżem i świecami, którzy będą wędrować od stacji do stacji

Ksiądz: Panie Jezu, prorok Izajasz powiedział, że w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53,5). Wierzymy w to. Wierzymy, że Twoja męka i śmierć na krzyżu były potrzebne, byśmy mogli otrzymać dwa wielkie skarby – sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. One są znakami łaski uzdrowienia płynącej z Twoich ran, z Twojego krzyża. Wyruszamy za Tobą, Twoją drogą krzyżową, by tę prawdę lepiej zrozumieć i by Ci za te wielkie dary dziękować.

Śpiew:
Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

W czasie śpiewu wyznaczone dzieci przypinają na dekoracji podpisy pod znaczkami: POKUTA, NAMASZCZENIE, a pod nimi napis: „Sakramenty uzdrowienia”.

Stacja I – Pan Jezus staje przed sądem Piłata

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Ludzie osądzili Cię Panie Jezu. A Ty – niewinny - przyjąłeś ten ludzki wyrok bez bronienia się, bo wziąłeś na siebie grzechy wszystkich ludzi - aż do skończenia świata.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że gdy stałeś przed sądem Piłata, widziałeś każdego z nas. Z troską patrzyłeś, jak przystępujemy do sakramentu pokuty.   Chciałeś, byśmy byli pewni, że w nim Ty nas nie potępiasz, ale z miłością przebaczasz nam wszystkie grzechy. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II – Pan Jezus niesie krzyż

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

 Dziecko I: Włożyli na Ciebie, Panie Jezu, ciężki krzyż, abyś go niósł na Golgotę. Mocno objąłeś go ramionami, bo z nim niosłeś na Golgotę nasze grzechy, choroby, słabości.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że niosłeś krzyż z taką wielką miłością, bo pragnąłeś nam przebaczać, uzdrawiać i umacniać w cierpieniu. I ofiarować nam te dary w sakramentach świętych. Dziękujemy Ci za nie i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III – Pan Jezus po raz pierwszy upada

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Panie Jezu, to nie krzyż przygniótł Cię do ziemi, ale nasze złe myśli, słowa i uczynki, niemyślenie, że trzeba się ciągle nawracać i pracować nad sobą. Dlatego powstałeś i szedłeś dalej. Wiedziałeś, jak bardzo ten Twój niewyobrażalny trud i ból jest potrzebny, abyśmy mieli siłę i wytrwałość, by się poprawiać.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że w sakramentach pokuty i namaszczenia chorych podnosisz nas i odnawiasz łaskę uświęcającą, którą ciągle niszczą nasze grzechy. Dziękujemy Ci za to i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę. 

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV – Pan Jezus przyjmuje miłość Maryi 

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Maryja, Panie Jezu, rozumiała Cię najlepiej ze wszystkich ludzi. Była zawsze przy Tobie. Szła z Tobą na Golgotę i bardzo cierpiała, bo tak jak Ty pragnęła, byśmy byli dziećmi Bożymi.

Dziecko II: Wierzymy, że Ty, Panie Jezu, bardzo chcesz, by Twoja Mama była przy nas zawsze, gdy się nawracamy. Pragniesz, by wypraszała nam łaskę uzdrowienia i pomagała stawać się świętymi. Dziękujemy za Maryję i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V – Pan Jezus przyjmuje pomoc Szymona z Cyreny

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Szymon z Cyreny musiał nieść Twój krzyż, Panie Jezu. Kazali mu żołnierze. Przyjąłeś jego pomoc tak, jakby robił to najchętniej na świecie. Zaufałeś mu.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że przyjąłeś pomoc Szymona dla nas. Chciałeś, byśmy potrafili Ci bardzo ufać, gdy przystępujemy do sakramentu pokuty i gdy prosimy o sakrament namaszczenia dla chorych. Dziękujemy za dar ufności i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI – Pan Jezus przyjmuje serce Weroniki

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Panie Jezu, gdy Weronika otarła Twoją twarz, ofiarowała Ci swoje serce. Byłeś wdzięczny za jej wielką miłość, bo w niej zobaczyłeś też nasze małe serca. Wiedziałeś, że umocnione Twoją łaską w sakramencie pokuty, będą umiały tak kochać, jak serce Weroniki.

Dziecko II: Na chuście Weroniki pozostawiłeś, Panie Jezu, odbicie Twojej twarzy. Wierzymy że zawsze, gdy przyjmujemy sakrament pokuty, Ty odnawiasz swój wizerunek w naszych duszach. Dziękujemy za Twój obraz w nas i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

 

Stacja VII – Pan Jezus po raz drugi upada

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany. 

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Nie dlatego znów upadłeś, Panie Jezu, że brakło Ci sił, że popychali Cię i szarpali, że krzyż Twój taki ciężki. Upadłeś, bo widziałeś, że my ciągle upadamy i bez Twojej pomocy, nie damy rady powstawać.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że w sakramencie pokuty i w sakramencie namaszczenia chorych, Ty sam pochylasz się nad nami i nas podnosisz. Dziękujemy Ci za to i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

 Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII – Pan Jezus przyjmuje łzy niewiast

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Nie przeszedłeś obojętnie, Panie Jezu, obok płaczących niewiast. Powiedziałeś im, żeby nie płakały nad Tobą, by myślały o tym, co naprawdę ważne. Chciałeś, byśmy pamiętali te Twoje słowa zawsze, gdy odkładamy spowiedź na później, gdy rezygnujemy z poprawy.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że zawsze, gdy staramy się sumiennie wypełnić warunki dobrej spowiedzi, Ty dodajesz nam mądrości i wytrwałości w pracy nad sobą. Dziękujemy za to i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada 

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Tak bardzo cierpiałeś, Panie Jezu, gdy kolejny raz upadłeś. Gdy leżałeś przygnieciony krzyżem do ziemi. Chciałeś, byśmy w Tobie widzieli wszystkich bardzo chorych i umierających i im służyli.

Dziecko II: Wierzymy Panie Jezu, że powstałeś mimo takiego wielkiego bólu i zmęczenia, by dawać chorym umocnienie. Czynisz to szczególnie w sakramencie namaszczenia chorych. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X – Pan Jezus okrywa nas swoją szatą

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą. 

Dziecko I: Na Golgocie, Panie Jezu, żołnierze zdarli z Ciebie szatę. To był kolejny, ogromny ból. Przyjąłeś to cierpienie, by nim – ciągle na nowo - otwierać nam drogę do nieba.  Dziękujemy Ci, Jezu, za to.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że oddałeś wszystko, nawet ubranie, by każdego, kto się przystępuje do sakramentu pokuty albo przyjmuje sakrament namaszczenia, okryć szatą łaski uświęcającej. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI – Pan Jezus obdarza wolnością

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Przybili Twoje ręce i nogi, Panie Jezu, do krzyża. Przyjąłeś niewyobrażalny ból krzyżowania dla nas, bo widziałeś jak trudno nam będzie odwracać się od grzechu, rezygnować ze złych przyzwyczajeń i słabości. Wiedziałeś, jak bardzo wtedy będziemy potrzebować Twojej łaski. 

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że w sakramencie pokuty dajesz nam tę wielką łaskę. Wierzymy, że w sakramencie namaszczenia obdarzasz chorych siłą do znoszenia cierpienia i ofiarowania go Tobie. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII – Pan Jezus przebacza

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą. 

Dziecko I: Tak bardzo chciałeś nas zbawić, Panie Jezu, że umarłeś za nasze grzechy. Gdy umierałeś ofiarowałeś nam całą Swoją nieskończoną miłość. Żołnierz włócznią przebił Twoje Serce. I wypłynęła z niego krew i woda.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że ta krew i woda dają nam nowe życie – życie Bożego dziecka. Otrzymaliśmy je na chrzcie, a odnawiamy je i umacniamy w sakramencie pokuty i innych sakramentach. Dziękujemy Ci za te niezwykłe dary i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII – Pan Jezus powierza Maryi swoje ciało

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Józef i Nikodem zdjęli z krzyża Twoje ciało. Już nie cierpisz. Ale jak bardzo cierpi Maryja, gdy przytula Cię, martwego, do serca! Ona – dla Ciebie - tak bardzo chce przytulić do serca każdego z nas! Bo za nas Ty oddałeś swoje życie.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że Maryja nie tylko cierpi, gdy patrzy, jak popełniamy kolejne grzechy. Nie tylko nas wtedy przytula. Ona bardzo modli się o łaskę nawrócenia i o dobrą spowiedź dla każdego nas. Dziękujemy Ci za Maryję i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV – Pan Jezus złożony do grobu

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Jezu w Twoim krzyżu dla mnie umocnienie,
z Tobą jest możliwe moje nawrócenie.
Ty uzdrawiasz duszę poprzez spowiedź świętą,
w namaszczeniu dajesz siłę niepojętą.

Dziecko I: Złożyli Twoje ciało, Panie Jezu, do grobu. Grób zamknęli wielkim kamieniem. Mimo to niedługo w nim pozostałeś. Zmartwychwstałeś i dzieło naszego zbawienia zostało wykonane. Niebo jest dla nas otwarte.

Dziecko II: Wierzymy, Panie Jezu, że zawsze, gdy przyjmujemy sakrament pokuty, Ty zmartwychwstajesz w naszych sercach. Nie tylko oczyszczasz nas z grzechów i dajesz nam łaskę do pokonywania wad i słabości. Ty czynisz nasze serca Swoim domem. Dziękujemy, że mieszkasz w nas i prosimy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Ksiądz: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją drogę krzyżową. Dziękujemy za to, że szedłeś nią, by dać nam takie wielkie i cenne skarby – sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. Dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj iść razem z Tobą i uczyłeś nas Twoje dary lepiej rozumieć. Pragniemy Cię teraz za nie uwielbiać - adorować Cię, obecnego w Najświętszym Chlebie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Ksiądz: Bądź uwielbiony Panie Jezu obecny wśród nas pod postacią Chleba. Przyjmij naszą modlitwę, którą cichutko wyszeptamy Ci w naszych sercach.

5 – 7 minut adoracji w ciszy

Ksiądz: Niech Będzie chwała i cześć, Tobie, nasz Panie i Przyjacielu. Dziękujemy Ci za czas naszej modlitwy i prosimy, pomagaj nam coraz piękniej przyjmować sakrament pokuty. Wspieraj w modlitwie za chorych, aby chętnie przyjmowali sakrament namaszczenia dla nich przeznaczony. Obdarzaj nas łaską ciągłego nawracania się. Ucz, jak być coraz lepszymi, bardziej świętymi, Bożymi dziećmi. Amen.

Błogosławieństwo i pieśń i na zakończenie adoracji. 

 

Rozważania przygotowała Krystyna Karkowska