Z Jose i Laurą - droga krzyżowa

 
pobierz tekst:  pdf  doc 
pobierz zdjęcia:  pdf  doc
pobierz prezentację:  pptDROGA KRZYŻOWA

Z bł.
Jose Luis Sanchez del Rio
i bł.
Laurą Vicuña


Na ekranie rzutnika lub na sztaludze ustawionej na widocznym miejscu znajdują się portrety bł. Laury Vicuña i bł. Jose Luis Sanchez del Rio. W czasie trwania nabożeństwa na ekranie i sztaludze można zmieniać portrety (według uwag zamieszczonych przy każdej stacji).

Przy każdej stacji można odmawiać lub śpiewać tradycyjną aklamację lub wykorzystać aklamację

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

(nuty na stronie)

Ministranci z krzyżem i świecami, wędrujący od stacji do stacji wychodzą po scence – rozmowie Anioła z młodym człowiekiem.

Poszczególne stacje Drogi krzyżowej zapowiada kapłan. Kapłan prowadzi również (śpiewa lub recytuje) aklamację przy każdej stacji.

Wstęp

Ksiądz: Drogi mogą być różne. Są ogromne i maleńkie dróżki, dumne autostrady o trzech pasach i ścieżki zagubione w dżungli, szlaki górskie i drogi, po których biegną koleje, brukowane trakty i cesarskie drogi, ciche ścieżyny i nadbrzeżne promenady. Jest jednak jedna droga wyjątkowa. Nie największa ani najmniejsza. Droga w Jerozolimie, którą szedł Pan Jezus na Górę Ukrzyżowania. Drogę tę nazywamy Drogą Krzyżowa. Jest to najważniejsza droga, bo na jej końcu znajduje się Golgota, miejsce, na którym Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Umierając na Krzyżu zaprosił nas do wejścia na swoją drogę, na drogę, której celem jest świętość. Klękając pod Krzyżem odkrywamy ogrom miłości Pana Jezusa do każdego z nas. Miłości, która prowadzi do świętości…

Śpiew:
1. Pod Twym krzyżem klękam, Panie,
widzę Cię…
Nic mi Ciebie nie przysłoni
kiedy wiem,
że Twa miłość to sprawiła
i Ty sam
- na świętości dar odpowiedź
dać dziś mam.

Ref. Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

2. Twoim darem i Twą łaską
to, co mam…
Na ramiona, choć nie umiem,
wezmę sam
to, co dzisiaj, Święty Panie
dla mnie masz
Święty, Święty – wołam widząc
Twoją twarz.

Ref.

3. W Twoich świętych,  Święty Boże,
widzę Cię…
Z nimi razem pragnę wielbić
Imię Twe.
Adorując krzyż Twój ruszę
Z Tobą dziś.
Twoi święci mi pomogą
z Tobą iść.

Ref.

Ksiądz: Zapraszam do wspólnego wędrowania tą wyjątkową drogą razem z błogosławionymi, którzy swoim życiem odpowiedzieli na dar świętości… Niech nas poprowadzi głos Anioła!

Słychać wyrazisty, dostojny, a zarazem ciepły, głos Anioła – nie widać postaci. Młody człowiek stoi na środku kościoła (kaplicy) i – zdziwiony – zadaje głosowi pytania.

Anioł: Dziś naszymi przewodnikami na drogach świętości będą błogosławiony Jose Luis Sanchez del Rio i błogosławiona Laura Vicuña.
Młody człowiek: Kto?
Anioł: Błogosławiony Jose Luis Sanchez del Rio i błogosławiona Laura Vicuña. Ci młodzi ludzie, jako dar świętości otrzymali od Pana Jezusa dar ufności i zawierzenia, które zaowocowały w ich życiu męstwem i odwagą…
Młody człowiek: Warto ich poznać bliżej?
Anioł: Tak! Błogosławiony Jose urodził się 28 marca 1913 w Sahuayo w Meksyku. Gdy w 1926 wybuchło Powstanie Cristero, skierowane przeciwko prześladowaniom chrześcijan przez ateistyczny rząd, Jose został na własną prośbę wcielony do grupy powstańczej. Powierzono mu obowiązki noszenia sztandaru. 25 stycznia 1928 podczas odwrotu po przegranej bitwie zatrzymano grupę powstańców, wśród nich Josego. Został osądzony i skazany. W dniu wykonania kary śmierci kazano mu stanąć nad fosą, gdzie miało upaść jego ciało. Pchnięto go nożem i po raz kolejny zmuszano do wyrzeknięcia się wiary. Jose krzyknął „Viva Cristo Rey!” (hisz. Niech żyje Chrystus Król!) i poprosił by go rozstrzelano. Kapitan, zdenerwowany odwagą i zachowaniem chłopca, zastrzelił go z własnego pistoletu.
Młody człowiek: Bohater!
Anioł: Męczennik… oddał życie za wiarę…
Młody człowiek: A błogosławiona Laura?
Anioł: Choć nie była męczennicą, to też oddała życie… A właściwie ofiarowała je za nawrócenie swojej mamy.
Młody człowiek: Czy jej matka się nawróciła?
Anioł: Tak! Po śmierci ojca Laury, jej rodzina przeprowadziła się do Las Lajas w Argentynie. Tam jej mama związała się z Manuelem Morą, z którym żyła w konkubinacie. Laura wraz siostrą uczyły się w katolickiej szkole sióstr salezjanek w Junín de los Andes w Patagonii. Sytuacja w domu rodzinnym była bardzo trudna. Gdy Laura przyjechała do domu na wakacyjny urlop, stała się przedmiotem pożądania konkubenta jej matki. Ponieważ nie chciała mu ulec, została brutalnie pobita. Te wydarzenia były powodem pogorszenia się jej stanu zdrowia. Zmarła 22 stycznia 1904 w wieku trzynastu lat. Kilka godzin przed śmiercią powiedziała matce o swojej duchowej ofierze w jej intencji. Ta zaś przyrzekła zmianę postępowania i słowa dotrzymała.
Młody człowiek: Piękna, poruszająca historia. Wspaniała dziewczyna. Święta.
Anioł: Masz rację. Wspaniali młodzi ludzie. Chodźmy wraz z nimi śladami męki Pana Jezusa…

Stacja I      Pan Jezus na śmierć skazany
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Chłopiec: Droga Pana Jezusa rozpoczęła się w Pałacu Piłata, gdy usłyszał wyrok skazujący Go na śmierć. To trudny początek… Jose został skazany na śmierć, tylko dlatego, że był uczniem Chrystusa. Nauczyciela i ucznia połączył wspólny los. Los niesprawiedliwie oskarżonych. Prośmy dla nas o odwagę pójścia drogą wiary w sytuacji, gdy ktoś nas niesłusznie oskarża. Może o odwagę zwłaszcza wtedy, gdy ktoś się naśmiewa z naszej wiary.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II     Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Laury)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

D: Podczas drogi Pan Jezus musiał nieść ciężką belkę krzyża. Ona przeszkadzała Mu w poruszaniu się. Była ciężarem ponad siły... Laura bardzo cierpiała z powodu choroby. Mimo tego zawierzyła wszystko Panu Jezusowi. Niosła swój krzyż choroby i odrzucenia za Nim, za Jego krzyżem. Prośmy dla nas o odwagę pójścia drogą wiary w sytuacji, gdy w swoim życiu doświadczymy ciężaru krzyża. Krzyża choroby, odrzucenia czy braku zrozumienia.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III   Pan Jezus upada po raz pierwszy
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Pan Jezus upadł na samym początku drogi. Jego ciało było osłabione biczowaniem. Rany po męce sprawiały Mu wielki ból... Jose był torturowany. Przed śmiercią przecięto mu skórę na stopach i zmuszono go, by z kościoła, w którym był uwięziony, doszedł krwawiąc na cmentarz. Odczuwał wielki ból. Prośmy dla nas o odwagę do powstania i pójścia drogą świętości wtedy, gdy upadniemy. Nawet wtedy, gdy wierność Bożym przykazaniom zaboli…

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV   Pan Jezus spotyka swoją Matkę
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Laury)

Aklamacja:

K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

D: To był najradośniejszy moment podczas tej trudnej drogi. Spotkanie dwóch kochających się osób. To dodało Panu Jezusowi mocy do dalszej wędrówki... Ostatnie spotkanie Laury z matką, było pełne łez smutku i radości. Laura cieszyła się z nawrócenia matki, matka płakała patrząc na cierpienie córki. Na ziemi połączyła je miłość, która ma moc trwać w wieczności. Prośmy dla nas o gorąca miłość do naszych rodziców.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V     Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Szymon na początku nie chciał, ale później pomógł. Dlaczego zmienił zdanie? Pewnie dlatego, że został przymuszony przez żołnierzy... Jose zgłosił się na ochotnika. Powstańcy „ochrzcili” go imieniem Tarsycjusza, starożytnego męczennika, który będąc jeszcze dzieckiem, został zabity, broniąc Eucharystii przed profanacją. Jose, ten, który bronił wiary. Jose, ten, który pomagał Bogu… Prośmy dla nas o męstwo w walce z lenistwem i obojętnością. Oby one nigdy nie wypełniały naszego życia.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI   Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Laury)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

D: Odważna kobieta, która nie bała się tłumu i żołnierzy. Postanowiła otrzeć Twoją twarz chustą i w ten sposób ulżyć Ci w tej trudnej drodze... Na grobie Laury widnieje napis: „Życie jej było poematem czystości, miłości i ofiary wobec matki.” Odważna dziewczyna, która nie bała się pomóc swojej matce… Prośmy dla nas o odwagę, żebyśmy nigdy nie przechodzili obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy. Zwłaszcza tej duchowej.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII  Pan Jezus upada po raz drugi
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Ludziom wydawało się, że to już koniec. Pan Jezus upadł, a przed Nim była jeszcze połowa drogi. On jednak wstał, bo wiedział, dla kogo wędruje. Wiedział, czyje grzechy musi odkupić... Radny z rodzinnej miejscowości Jose, zaproponował mu dwie możliwości w celu uniknięcia kary śmierci: wpłatę 5000 pesos lub dobrowolne wstąpienie do państwowej szkoły wojskowej. Jose odmówił. Wiedział, dla Kogo wędruje… Prośmy dla nas o odwagę do powstawania z naszych grzechów. O to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli drogi do kratek konfesjonału. Pamiętajmy dla Kogo wędrujemy!

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim Niewiasty
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Laury)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

D: Stały przy drodze i płakały. To było ich zajęcie. Towarzyszyły skazanym na śmierć, by opłakiwać ich ciężki los. Pan Jezus powiedział im, żeby nie płakały nad Nim, tylko nad sobą i swoimi dziećmi... Matka Laury nie musiała płakać nad swoja córką. Powinna raczej opłakiwać swoje grzechy. To grzeszne życie było przyczyną wszystkich jej nieszczęść. Prośmy dla nas o odwagę do płaczu nad swoim życiem. Nie do użalania się nad sobą i swoim losem, tylko do płaczu nad swoimi grzechami czy wadami.

W:Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX   Pan Jezus upada po raz trzeci
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Pan Jezus upadł, choć tak blisko było do celu drogi. Ta sytuacja pokazuje nam, że upaść można zawsze. Życie może stać się zbyt ciężkie, a droga zbyt wyboista... Gdy Jose upadł po strzale kapitana, zdążył jeszcze zakreślić własną krwią znak krzyża na ziemi i dopiero wtedy umarł. Nawet leżąc w prochu ziemi wiedział, że swój wzrok musi skierować wysoko, na krzyż! Prośmy dla nas o wiarę w to, że tak jak upaść można zawsze, to zawsze też można powstać. Powstać i iść dalej drogą, której celem jest świętość.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X     Pan Jezus z szat obnażony
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Laury)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

D: Pan Jezus został bardzo upokorzony. Zdjęto z Niego ubranie i nagi musiał stać przed ludźmi. Mimo tego, to nie On został w ten sposób zawstydzony, tylko jego oprawcy... Laura była w stanie bronić swojej czystości nawet za cenę cierpienia… nawet za cenę życia. Stała się symbolem obrony godności ludzkiej… godności dzieci Bożych. Prośmy o siłę do wytrwania w sytuacji, gdy ktoś będzie chciał nas poniżyć.  Upokorzyć w jakikolwiek sposób, przecież nieraz wystarczy do tego tylko jedno słowo.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI   Pan Jezus przybity do Krzyża
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Trudno iść drogą, gdy się ma przybite ręce i nogi do belki krzyża. Źli ludzie przybili ręce i nogi Pana Jezusa, żeby nie mógł nimi czynić dobra... Jose przed śmierciom związano ręce. Żołnierze z bronią w rękach bali się bezbronnych rąk piętnastolatka. Źli ludzie boją się dobrych rąk… Prośmy o męstwo dla naszych rąk i nóg. Dbajmy o to, żeby zawsze służyły dobru.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII  Pan Jezus umiera na Krzyżu
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Laury)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

D: Większość ludzi, którzy Ci towarzyszyli w drodze, myślała, że to już koniec. Byli przecież świadkami Twojej śmierci. Ty jednak wiedziałeś, że śmierć to dopiero początek drogi... Laura jest patronką rodzin. Przypomina nam, że prawdziwa miłość między bliskimi ludźmi nigdy nie umiera. A nawet, gdy nam się wydaje, że umiera, to znaczy, że tylko po to by zmartwychwstać. Prośmy dla nas o wiarę w życie wieczne. W to, że nasza droga, choć kończy się na ziemi, to jednak ma swoje przedłużenie na całą wieczność. I tam też spotkamy tych, których tu na ziemi kochaliśmy i kochamy…

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Jose)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Twoje ciało wróciło w ręce Matki. Ona nosiła Cię na swoich ramionach, gdy byłeś małym dzieckiem. Teraz żegna się z Toba u kresu drogi... Ciało zamordowanego Jose oddano w ramiona jego mamy. Ta pożegnała go serdeczną modlitwą i łzami. Prośmy dla nas o pamięć o tych wszystkich, którzy już umarli. O odwagę do odwiedzania ich grobów i do modlitwy w ich intencji.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV Pan Jezus złożony do grobu
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portrety bł. Laury i bł. Jose; portrety pozostają do końca nabożeństwa)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

lub:

K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Ch: Koniec? Nie! Tylko przejście. Grób Pana Jezusa stał się bramą. Przejściem z życia na ziemi, do życia w niebie... Również groby Laury i Josego stały się bramami, przejściem z życia na ziemi do życia w niebie… Stały się bramą świętości…
D: Prośmy o męstwo i odwagę do dobrego życia. Módlmy się często, żeby nasze życie było święte i w ten sposób zaprowadziło nas do nieba.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Ksiądz: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że pozwoliłeś nam pójść drogą, na końcu której oddałeś za nas Swoje życie. Prosimy Cię, aby to dzisiejsze wspólne wędrowanie z błogosławionym Jose Luis Sanchez del Rio i błogosławioną Laurą Vicuña umocniło nas na drodze do świętości.  A na końcu drogi naszego życia doprowadziło do Ciebie...

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz: Panie Jezu, Ty dajesz nam dar świętości, dar ufności i zawierzenia. Prosimy cię, aby zaowocował on w naszym życiu męstwem i odwagą…

5 minut modlitwy w ciszy

Ksiądz: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w Kościele, w życiu swoich świętych i błogosławionych. Bądź uwielbiony również w naszym życiu i prowadź nas zawsze drogami świętości. Amen.

Pieśń i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie adoracji.

Jeśli jest czas można na koniec zaśpiewać „Pod Twym Krzyżem”

 

Drogę krzyżową przygotował ks. Jarosław Chlebda