Z bł. Chiarą i Kasią


pobierz: pdf doc  
pobierz zdjęcia:  pdf  doc
pobierz prezentację na rzutnik: ppt

DROGA KRZYŻOWA

Z bł. Klarą Badano
i z Kasią Piotrowską


Na ekranie rzutnika lub na sztaludze ustawionej na widocznym miejscu znajdują się portrety bł. Klary Badano i Kasi Piotrowskiej. W czasie trwania nabożeństwa na ekranie i sztaludze można zmieniać portrety (według uwag zamieszczonych przy każdej stacji).

Przy każdej stacji można odmawiać lub śpiewać tradycyjną aklamację lub wykorzystać aklamację:
K: Klękam przed Tobą Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany
(nuty na stronie: adoremus.pl)
Ministranci z krzyżem i świecami, wędrują od stacji do stacji.
Poszczególne stacje Drogi krzyżowej zapowiada kapłan. Kapłan prowadzi również (śpiewa lub recytuje) aklamację przy każdej stacji.

Wstęp

Ksiądz: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” (J 15, 12-17)

Śpiew:
1. Pod Twym krzyżem klękam, Panie,
widzę Cię…
Nic mi Ciebie nie przysłoni
kiedy wiem,
że Twa miłość to sprawiła
i Ty sam
- na świętości dar odpowiedź
dać dziś mam.

Ref. Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

2. Twoim darem i Twą łaską
to, co mam…
Na ramiona, choć nie umiem,
wezmę sam
to, co dzisiaj, Święty Panie
dla mnie masz
Święty, Święty – wołam widząc
Twoją twarz.

Ref.

3. W Twoich świętych,  Święty Boże,
widzę Cię…
Z nimi razem pragnę wielbić
Imię Twe.
Adorując krzyż Twój ruszę
Z Tobą dziś.
Twoi święci mi pomogą
z Tobą iść.

Ref.

Ksiądz (nawiązuje do odczytanego fragmentu Ewangelii): Życie ludzi świętych jest zachwycające. Gdzie się pojawią tam rozkwita życie. Są tymi, którzy zostali wybrani przez Jezusa, aby szli i owoc przynosili. On zaprosił ich do niewiarygodnej płodności. Święci są przyjaciółmi Jezusa. Kochają jak On, pracują jak On, żyją i umierają jak On. Zwłaszcza śmierć ludzi świętych pokazuje jak bardzo ich życie było przepełnione miłością. Nawet to życie, które gaśnie na tym świecie przedwcześnie i nic po nim właściwie nie zostaje oprócz nagrobka, zostaje w niezwykły sposób przedłużone na wieczność. A dla nas pozostaje ciągłym wezwaniem, abyśmy się wzajemnie miłowali. Ludzie święci żyli i żyją blisko nas. Są naszymi przyjaciółmi. Dziś naszymi przewodniczkami na drodze krzyżowej będą bł. Klara Badano i Kasią Piotrowska… Zresztą niech same powiedzą coś o sobie…

Dwie dziewczyny wychodzą na środek kościoła (kaplicy) i „przedstawiają się”:

bł. Klara Badano: Urodziłam się 29 października 1971 w Sassello, na Północy Włoch. Gdy miałam 9 lat zaangażowałam się w działalność Focolari. Focolari to w języku włoskim ognisko. Dla mnie była to wspólnota wspaniałych przyjaciół założona w 1943 roku przez moją duchową mamę Chiarę Lubich. Moje życie zmieniło się w 1988 roku, gdy zachorowałam na raka kości. Śmierć przyszła 2 lata później. Zostałam ogłoszona błogosławioną 25 września 2010 w sanktuarium Matki Bożej Miłości pod Rzymem.

Kasia Piotrowska: Gdy Klara umierała, ja przygotowywałam się by zostać uczennicą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Cieszyłam się – myślę, że podobnie jak każda i każdy z was - gdy 1 września 1991 roku przekroczyłam progi tej nowej szkoły, weszłam pierwszy raz do nowej klasy, usiadłam w ławce w szkolnej kaplicy, poznałam nowe koleżanki. Zwłaszcza szkolna kaplica… Wiecie, byłam zwykła dziewczynką, jakich wiele mieszkało i mieszka w Krakowie. Ale… Miałam jedną słabość. Tak kochałam adorację Najświętszego Sakramentu, że często przerywałam odrabianie lekcji, by pobiec na chwilkę do Pana Jezusa wystawionego w monstrancji w pobliskim kościele. Nawet czasem sprawiałam przez to trochę kłopotu rodzicom, którzy musieli na mnie czekać… Niedługo cieszyłam się nauką w liceum. Już w grudniu byłam chora. Szybko okazało się, że nieuleczalnie. W czerwcu w 1992 r. – a więc tylko dwa lata później niż Klara – mój ukochany Pan Jezus zabrał mnie do siebie. I do Klary. W niebie jesteśmy przyjaciółkami.

Stacja I      Pan Jezus na śmierć skazany
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Myślę, że przede wszystkim powinnam podziękować za swoją chorobę, tak, właśnie za nią. Ktoś zdrowy mógłby uznać mnie w tej chwili za osobę szaloną, być wdzięczną za coś tak strasznego?!”

Chłopiec: Trzeba mieć mocną wiarę, żeby ze spokojem przyjąć nieuleczalną chorobę. Często wokół siebie spotykamy ludzi, którzy żyją z takim wyrokiem. Niewielu jest jednak tych, którzy potrafią przyjąć, to co ich spotyka z wdzięcznością i radością. To przywilej świętych, przyjaciół Jezusa! Panie Jezu, który przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok, przyjdź z pomocą młodym ludziom doświadczonym przez ciężkie i nieuleczalne choroby. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II     Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Klary Badano)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Ważne jest wypełniać wolę Bożą, to znaczy zaangażować się w grę, którą On prowadzi. (…) Czeka na mnie inny świat i nie pozostało mi nic innego, jak mu się oddać.”

Chłopiec: Gdy słyszymy słowa „wola Boża” to często myślimy, że to coś trudnego. Bardzo boimy się obowiązków ponad siły. Zdarza się, że przed obowiązkami uciekamy. Trzeba mieć mocne pragnienie świętości, żeby zrozumieć sens wypełniania woli Bożej w naszym życiu. Panie Jezu, podejmujący się niesienia krzyża dla naszego zbawienia ucz nas przyjmowania i wypełniania Bożej woli.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III   Pan Jezus upada po raz pierwszy
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Uważam, że to, co nastąpiło to, co się zmieniło we mnie i w tych, którzy są ze mną, byłoby normalnie nieosiągalne. Moje cierpienie przysłużyło się wielu osobom, a szczególnie mnie.”

Chłopiec: Nikt nie lubi przegrywać. Często nam się wydaje, że nasze życie będzie zawsze pełne zwycięstw. Wydaje się nam tak do pierwszej klęski. Do pierwszego upadku. Trzeba bardzo ufać Bogu, żeby spokojnie przyjąć klęskę, jaką jest niezawinione cierpienie. Pan Jezus uczy nas swoim przykładem, że trzeba szybko wstać. Zapomnieć o klęsce i iść dalej. Panie Jezu, daj nam coraz lepiej rozumieć, że ostatecznym i najważniejszym celem jest zwycięstwo, świętość... życie wieczne w niebie. 

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV   Pan Jezus spotyka swoją Matkę
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Chwała za wszystko także Maryi, która wraz ze swoim Synem sprawuje nad nami opiekę i czuwa nad naszym losem.”

Chłopiec: Maryja jest dla nas wzorem. Właściwie jej życie można nazwać zawierzeniem, ponieważ w każdym jego momencie ufała Panu Bogu i pełniła Jego wolę. Nam często trudno zawierzyć Panu Bogu. Wydaje nam się nieraz, że jest to zwyczajnie niemożliwe. Wtedy trzeba prosić Maryję z Drogi Krzyżowej zwykłymi, prostymi słowami: Maryjo, nasza najdroższa Mamo, umocnij nas swoim wstawiennictwem, tak żebyśmy mogli w trudnych nawet chwilach zawierzyć swoje życie Panu Bogu.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V     Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Klary Badano)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Nadszedł bardzo ważny moment - spotkanie z Jezusem Opuszczonym. Nie było łatwo Go przyjąć i uściskać, lecz Chiara Lubich tłumaczyła dziewczynkom, że to On powinien być ich Umiłowanym”.

Chłopiec: Tylu ludzi przechodzi obojętnie wobec cierpienia innych. Są tacy, którzy nawet odwracają głowę, żeby nie widzieć człowieka potrzebującego. Są też tacy, którzy zostali przymuszeni do tego, żeby pomagać. Takim człowiekiem był Szymon z Cyreny. Został przymuszony, żeby nieść krzyż Pana Jezusa. Jednak to spotkanie z Jezusem Opuszczonym odmieniło jego życie. Panie Jezu Opuszczony, bądź naszym umiłowanym. Pomóż nam, abyś nigdy z naszego powodu nie był Opuszczonym…

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI   Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Klary Badano)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Czasem czuję się przygnieciona cierpieniem.”

Chłopiec: Chcesz znaleźć kogoś, kto wiedział jak pomóc człowiekowi przygniecionemu cierpieniem? Wystarczy, że pomyślisz o Weronice. Ona odważnie wybiegła naprzeciw Pana Jezusa, żeby otrzeć Jego twarz z potu i krwi. Potrzebowała odwagi, żeby zrobić to mimo tłumu i żołnierzy. Postawa Świętej Weroniki powinna być wzorem dla każdego i każdej z nas. Zwłaszcza wtedy, gdy obok nas żyje ktoś przygnieciony cierpieniem. Jezu najdroższy, dawaj nam codziennie tej odwagi, którą miała Weronika, abyśmy zawsze dostrzegali człowieka bliskiego lub dalekiego, może przyjaciela, któremu trzeba przetrzeć twarz.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII  Pan Jezus upada po raz drugi
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Dlatego jestem pełna dziękczynienia i chwały dla Pana za to, co dla mnie robi. Jesteśmy razem i to załatwia prawie wszystko. Chciałabym Mu jeszcze podziękować za pomoc w modlitwie, za to, że znowu zaczynam czuć jej potrzebę.”

Chłopiec: Nie chce mi się iść do kościoła. Te lub podobne słowa można usłyszeć w niejednym domu w niedzielne przedpołudnie. Wielu ludziom nie chce mu się modlić, spowiadać czy iść na Mszę świętą. A przecież jak można być blisko Przyjaciela, nie spotykając się z Nim. Pana Jezusa, który upada i powstaje już po raz drugi, prośmy o siłę do modlitwy. Panie upadający po raz drugi pod ciężarem krzyża, sprawiaj żebyśmy zawsze odczuwali potrzebę modlitwy.   

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim Niewiasty
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Klary Badano)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Odkryłam na nowo Ewangelię, w nowym świetle. Zrozumiałam, że nie byłam autentyczną chrześcijanką, ponieważ nie żyłam Nią do końca. Teraz chcę uczynić tę wspaniałą Księgę moim jedynym celem. Nie chcę i nie mogę pozostać analfabetką tak nadzwyczajnego przesłania. Tak, jak łatwo mi przychodzi nauczyć się alfabetu, tak samo łatwo powinnam nauczyć się żyć Ewangelią”.

Chłopiec: Musimy żyć Ewangelią! Nie ma innej drogi do świętości. W niej jest to najważniejsze przesłanie, które kieruje do nas Jezus. W Ewangelii poucza nas każdego dnia swoim słowem, tak jak pouczał podczas drogi krzyżowej płaczące kobiety. Jezu pouczający niewiasty sprawiaj, abyśmy każdego dnia bardziej zachwycali się Ewangelią i pełniej Nią żyli.

W:Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX   Pan Jezus upada po raz trzeci
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Chciałam prosić Go cierpliwość, która jest tak bardzo trudna i tak bardzo potrzebna. Bez opanowania i spokoju bardzo trudno jest to wszystko wytrzymać. Człowiek jest istotą strasznie słabą i sam nie jest w stanie dużo znieść.”

Chłopiec: Żyjemy w świecie różnych pokus. Ulegając im marnujemy szansę na czynienie dobra. Często brakuje nam cierpliwości, która jest cechą ludzi świętych. Powstawać z upadku, to znaczy spokojnie znosić wszelkie cierpienie, które na nas spadnie. Wiele jest pokus, dlatego tym większa powinna być nasza modlitwa i zaufanie Jezusowi. Jezu, pomnażaj naszą ufność, sprawiaj, abyśmy nie ulegali pokusom. 

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X     Pan Jezus z szat obnażony
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Zaczęłam pisać o przyjaźni, tak, zajmuje ona wiele miejsca w mym życiu. Szczególnie tym, które teraz prowadzę. Znam tylu serdecznych i niesamowitych ludzi, którzy są ze mną w każdej chwili. Zawsze, gdy ich potrzebuję, mogę liczyć na pomoc, obecność.”

Chłopiec: Ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego. Po zdjęciu szat z Pana Jezusa wszyscy mogli zobaczyć piękno i potęgę tej świątyni. Wielkim kłamstwem jest traktowanie ludzkiego ciała jako byle jakiej budowli nie wymagającej szacunku. Ciało człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo samego Pana Boga domaga się poszanowania. Jezu odarty z szat spraw, abyśmy nieustannie pamiętali o tym.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI   Pan Jezus przybity do Krzyża
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Klary Badano)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Każda kropla [krwi] przypomina mi uderzenia młotka w gwoździe, którymi ukrzyżowano Jezusa”.

Chłopiec: Człowiek żyje po to, by być darem dla drugiego. Udowodnił to Pan Jezus, który całe swoje życie poświęcił służbie innym. Na Górze Ukrzyżowania potwierdził to w sposób ostateczny. Pozwolił przybić swoje ręce i nogi do krzyża. Już nic więcej nie mógł oddać. Oddał największy skarb, jaki posiadał: ręce, które uzdrawiały i nogi, które śpieszyły z pomocą wszystkim potrzebującym. Zrobił to w obliczu wielkiego cierpienia. Zrobił to dlatego, że kochał. Bądź uwielbiony najdroższy nasz Panie przybity do krzyza. 

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII  Pan Jezus umiera na Krzyżu
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret bł. Klary Badano)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Medycyna złożyła broń. Wszystko zależy od Boga. Ponieważ przerwano zabiegi, nasilił się ból kręgosłupa, spowodowany dwoma operacjami i unieruchomieniem w łóżku. Nie daję już rady obrócić się na bok. Czy zdołam być wierna Jezusowi Opuszczonemu? Czuję się tak bardzo mała, a droga do przebycia jest ciężka. (…) Lecz to Umiłowany przychodzi mnie odwiedzić, prawda? Tak, ja też powtarzam razem z Tobą: Jeśli chcesz tego Ty, Jezu, ja też tego chcę.”

Chłopiec: Śmierć kogoś bliskiego jest zawsze jakąś próbą wiary. Wielu ludzi tę próbę przegrywa i wiarę traci. Pod krzyżem Pana Jezusa jest odwrotnie. Tam wiara albo się rodziła - Setnik, albo umacniała - Nikodem. Umieranie i śmierć Klary stały się lekcją życia dla wielu. Niech krzyż Pana Jezusa będzie dla wszystkich ludzi znakiem wiary, a dla nas umocnieniem nadziei. Panie umierający na krzyżu pomóż nam zawsze powtarzać z Klarą: Jeśli chcesz tego Ty, Jezu, ja też tego chcę.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Kasi Piotrowskiej)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Kasia Piotrowska: „Sądzę, że powoli udaje mi się odkrywać sens tego wszystkiego. Staram się zrozumieć misję, którą Pan mi dał jako błogosławieństwo i łaskę. (…) Teraz wiem, że choruję właśnie po to, by dziękować za swoje zbawienie.”

Chłopiec: Śmierć nazywamy tajemnicą. Boimy się jej. Wielu boi się chodzić na cmentarze, gdzie znajdują się groby naszych bliskich zmarłych. Nie trzeba się bać śmierci, choć ona często przychodzi niespodziewanie, jak złodziej. Trzeba o niej myśleć z nadzieją pamiętając, że to jedyna brama do zbawienia, że to chwila spotkania z Tym, który do końca nas umiłował. Panie Jezu, który swoją śmiercią otworzyłeś bramę  zmartwychwstania, życia z Tobą, w Twoim domu, napełnij nas odwagą i nadzieją.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV Pan Jezus złożony do grobu
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portrety Kasi Piotrowskiej i bł. Klary Badano; portrety pozostają do końca nabożeństwa)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

bł. Klara Badano: „Nie płaczcie po mnie. Ja idę do Jezusa, by zacząć inne życie. Nie chcę na swoim pogrzebie ludzi płaczących, ale głośno śpiewających.”

Chłopiec: Zmartwychwstanie! To podstawowa prawda naszej wiary. Wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa przed dwoma tysiącami lat. I wiara w nasze zmartwychwstanie po śmierci. Śmierć rodzi łzy, nadzieja zmartwychwstania radość. Zmartwychwstały Królu wieków ucz nas radości wielkanocnego poranka.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Ksiądz: Jest taki moment w życiu człowieka, że musi zamilknąć. Są takie sytuacje, w których brakuje słów. Pozostaje wtedy milcząca obecność przed Panem, który przytuli i zrozumie… jak przyjaciel… Uklęknijmy przed naszym Przyjacielem i adorujmy Jego Eucharystyczną obecność wśród nas…

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz: Prośmy Jezusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie, żeby nasze życie było święte, żebyśmy na dar Jego przyjaźni odpowiadali przyjmowaniem tego wszystkiego, co nas spotyka z wdzięcznością i radością. Nawet wtedy, gdy będzie to cierpienie, choroba czy osamotnienie.

5 minut modlitwy w ciszy

Ksiądz: Panie Jezu, bł. Klara i Kasia otrzymały od Ciebie dar świętości i mimo młodego wieku zrealizowały go w swoim życiu. Prosimy Cię daj nam moc, której udzieliłeś naszym dzisiejszym przewodniczkom na drodze krzyżowej. Daj nam moc świętości, moc do świętego życia. Amen!

Pieśń i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie adoracji.

Jeśli jest czas można na koniec zaśpiewać „Pod Twym Krzyżem”

 

Drogę krzyżową napisał ks. Jarosław Chlebda