Ze św. Teresą i Nennoliną


 
pobierz tekst: pdf doc
pobierz zdjęcia: pdf doc
pobierz prezentację ze zdjęciami: pptDROGA KRZYŻOWA

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


Ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

i Antoniettą MeoNa ekranie rzutnika lub na sztaludze ustawionej na widocznym miejscu znajdują się portrety św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Antonietty Meo (Nennoliny). W czasie trwania nabożeństwa na ekranie i sztaludze można zmieniać portrety (według uwag zamieszczonych przy każdej stacji).

Przy każdej stacji można odmawiać lub śpiewać tradycyjną aklamację lub wykorzystać aklamację

K: Klękam przed Tobą Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany
(nuty na stronie)

Poszczególne stacje Drogi krzyżowej zapowiada kapłan. Kapłan prowadzi również (śpiewa lub recytuje) aklamację przy każdej stacji. O przeczytanie poszczególnych rozważań można poprosić 14 osób spośród młodzieży.

Wstęp

Ksiądz: Dar świętości, który przyjmujemy to bezwarunkowa, bez najmniejszych zasług z naszej strony, miłość Boga do nas. To miłość, która najpiękniejsze swoje wypełnienie znalazła w wydarzeniu, które Pismo Święte opisuje w słowach: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16) Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by z miłości oddać za nas swoje życie. Dzisiejsza Droga Krzyżowa będzie wyjątkowa. Przeżyjemy ją w całości, jako Adorację Najświętszego Sakramentu. Będziemy adorować Ciało Pana Jezusa za nas wydane, umęczone, doświadczone trudami krzyżowej drogi. Będziemy Adorować tę największą Miłość, bo przecież „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15, 13)

Śpiew:

1. Pod Twym krzyżem klękam, Panie,
widzę Cię…
Nic mi Ciebie nie przysłoni
kiedy wiem,
że Twa miłość to sprawiła
i Ty sam
- na świętości dar odpowiedź
dać dziś mam.

Ref. Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

2. Twoim darem i Twą łaską
to, co mam…
Na ramiona, choć nie umiem,
wezmę sam
to, co dzisiaj, Święty Panie
dla mnie masz
Święty, Święty – wołam widząc
Twoją twarz.

Ref.

3. W Twoich świętych,  Święty Boże,
widzę Cię…
Z nimi razem pragnę wielbić
Imię Twe.
Adorując krzyż Twój ruszę
Z Tobą dziś.
Twoi święci mi pomogą
z Tobą iść.

Ref.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Ksiądz: Panie Jezu klękamy przed Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie. Chcemy w blasku Twojej obecności przejść dzisiaj oczami naszej wiary czternaście bolesnych stacji Drogi Krzyżowej. Twoje Ciało upadające na drodze, wyszydzone, obnażone z szat, przybite do krzyża, ale ostatecznie zwycięskie, bo zmartwychwstałe, jest obecne pośród nas. Pozwól nam wpatrywać się w Ciebie i iść za Tobą. Nie będziemy sami, na dzisiejsze wędrowanie bierzemy sobie dwie przewodniczki św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Antoniettę Meo zwaną Nennoliną. One wiedziały, co to znaczy odpowiedzieć miłością na miłość. Zrozumiały, że jedyną odpowiedzią, jaką można Ci dać jest cierpliwe przyjmowanie Twojej woli i oddanie Ci się w miłości. Ucz nas takiej postawy, abyśmy naszym życiem dorównali świętym…

Stacja I    

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Ciebie, gdy z miłości przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok skazujący Cię na śmierć.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 1: Panie Jezu zostałeś niesprawiedliwie osądzony. Twoje Ciało zostało skazane na śmierć. Jednak z miłości do każdego i każdej z nas przyjąłeś ten wyrok. Miłość jest kluczem do zrozumienia cierpienia. Gdy Antonietta mając niespełna 6 lat dowiedziała się, że z powodu choroby lekarze będą musieli amputować jej jedną nóżkę, zniosła to dzielnie. W jednym ze swoich listów do Ciebie napisała: „Chciałabym nigdy nie chorować (...). Jeśli chcesz, spraw, bym zaczęła chodzić, ale jeśli nie chcesz tego - fiat voluntas Tua (niech będzie wola Twoja)”. Panie spraw, abyśmy potrafili przyjmować w swoim życiu wolę Boga…

Chwila adoracji w ciszy.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja II    

Ksiadz: Panie Jezu adorujemy Ciebie, gdy z miłością przyjmujesz na swoje ramiona krzyż.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret św. Teresy)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 2: Panie Jezu, krzyż jest znakiem Twojej miłości. Na nim dokonało się dzieło odkupienia świata. Dla nas jest również znakiem nadziei. Ty Panie wziąłeś krzyż w swoje ramiona i uczyniłeś go kluczem do nieba.  Krzyż cierpienia był wiernym towarzyszem życia św. Teresy. Już w czwartym roku życia przeżyła śmierć matki. Przeżywała wiele niepowodzeń, zwłaszcza w okresie starania się o przyjęcie do zakonu. Wreszcie śmiertelna choroba. Przyjmując z miłością te doświadczenia coraz bardziej upodabniała się do Ciebie. Tak sama o tym pisała: „Męczeństwo, oto marzenie mej młodości; rosło ono ze mną w karmelitańskiej klauzurze. Chciałabym jak Ty, mój Oblubieńcze godny uwielbienia, być biczowana i ukrzyżowana”. Marzenie to spełniło się w swoisty sposób. Panie Jezu, daj nam siłę do niesienia naszych krzyży…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja III  

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało, przygniecione ciężarem krzyża podczas pierwszego upadku.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret św. Teresy)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 3: Panie Jezu, dla naszego zbawienia pokornie podjąłeś trud wędrowania drogą krwi. Pokora to wielka sztuka. Nie jest łatwo z pokorą znosić trudności, które nas spotykają. Ty uczysz nas, że być pokornym, to znaczy nie szukać siebie ani swojej chwały w tym co się robi. To służyć innym, być dla drugiego człowieka. Pewnego razu trzynastoletnia Teresa postanowiła zapomnieć o sobie i oddać się Boskiemu Oblubieńcowi w intencji zbawienia dusz. Szczególna okazja nadarzyła się niedługo. Ojciec wyczytał w gazecie, że groźny morderca Pranzini został skazany na śmierć. Podczas procesu zachowywał się arogancko. O pojednaniu z Bogiem nie chciał słyszeć. Wtedy Teresa powiedziała Jezusowi: „Oto mój pierwszy grzesznik. Jestem pewna, że mu przebaczysz. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał jakiś znak skruchy”. Teresa podjęła wiele umartwień w intencji jego nawrócenia. Po egzekucji gazeta podała, że już na szafocie poruszony łaską Bożą odwrócił się, chwycił krzyż podany mu przez kapelana i ucałował rany Zbawiciela. Na tę wiadomość Teresa zapłakała z radości. Panie Jezu, pomóż nam w pokorze i wyrzeczeniu się tego, co zbędne służyć tym, którzy są przygnieceni swoimi grzechami…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IV  

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Ciebie, gdy spotykasz swoją Matkę - Tę, którą kochasz i która kocha Ciebie.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Wszyscy: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 4: Panie Jezu, Twoje Serce i Serce Twojej Matki biły tym samym rytmem. Był to rytm pełnego zawierzenia Panu Bogu i wypełnienia Jego woli. Rytm miłości. Antonietta mimo swojego młodego wieku bardzo dobrze rozumiała, że bliska obecność Maryi bardzo pomaga. W jednym z listów pisała do Ciebie: „Najukochańszy Jezu (...) ja daruję Tobie Moje serce. Kochana Matko Boża, Ty jesteś bardzo dobra, weź moje serce i zanieś do Jezusa.” Jej małe serce również biło rytmem miłości do Ciebie i Twojej Matki.  Panie Jezu, pozwól nam codziennie na nowo odkrywać siłę, jaką może dać obecność Maryi w naszym życiu…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja V    

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Ciebie, gdy Szymon Cyrenejczyk pomaga Ci w niesieniu krzyża.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 5: Panie Jezu, całe Twoje życie było wypełnione dobrem. Twoją siłą była siła dobrych uczynków. Przebaczałeś grzechy, uzdrawiałeś, wskrzeszałeś zmarłych. Teraz sam potrzebujesz pomocy, dobrego uczynku. Pomaga Ci Szymon. Antonietta mimo młodego wieku też potrafiła pomnażać dobro. W ostatnim liście z 2 czerwca 1937 roku napisała: „Najukochańszy, ukrzyżowany Jezu, ja Ciebie bardzo kocham! Chciałabym być przy Tobie na górze Kalwarii. (...) daj mi koniecznie siłę znosić te cierpienia, które za grzesznika ofiarowałam”. Nie mogła wiele. Ale zrobiła dużo. Ofiarowała swoje cierpienie za nawrócenie grzesznika. Nikt nie mógł pomóc mu lepiej. Panie Jezu, daj nam siłę i odwagę do czynienia dobra…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VI  

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Ciebie, gdy święta Weronika ociera Ci twarz.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret św. Teresy)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 6: Panie Jezu Twoje serce wypełnione było wdzięcznością wobec Boga Ojca. Wiele razy w modlitwie powtarzałeś słowo: dziękuję. Odwdzięczyłeś się również Weronice za jej bohaterski czyn. Na chuście pozostawiłeś odbicie swojego Świętego Oblicza. Ojciec Teresy uwrażliwiał swoją córkę na biedę bliźnich. Pod wpływem jego przykładu odwiedzała ona ludzi wiekowych i chorych, by im usłużyć, posprzątać, uprać brudne ubrania. Teresa sama uboga, dzieliła się z innymi tym, co miała. W ten sposób dla wielu stała się tą, która przywraca nadzieję. Pani Jezu, spraw abyśmy potrafili służyć Tobie obecnemu w najuboższych, potrzebujących naszej pomocy…

Chwila adoracji w ciszy. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VII 

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało, przygniecione po raz drugi ciężarem krzyża.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 7: Panie Jezu, gdy po raz drugi upadłeś pod ciężarem krzyża nie krzyczałeś, nie złorzeczyłeś. Milczałeś! Jezu mogłeś się bronić. Mogłeś przemówić jako Bóg w swojej obronie. Mogłeś, ale tego nie zrobiłeś. Milczałeś. Pokazałeś nam, że są takie sytuacje, w których trzeba milczeć. Nawet wtedy, gdy wiemy, że moglibyśmy krzyczeć. Gdy zbliżał się koniec życia Antonietty wezwano doktora Vecchi, lekarza domu papieskiego. Ten patrząc na jej cierpienia był zdumiony, jak bez słowa skargi tak małe dziecko może znosić ból. Doktor Vecchi jeden z listów Antonietty do Jezusa zaniósł Ojcu Świętemu Piusowi XI. Następnego dnia rano papież wysłał do domu państwa Meo specjalną delegację z błogosławieństwem dla dziecka. Panie Jezu, daj nam cierpliwość do mężnego znoszenia bólu i błogosław nam w cierpieniu…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja VIII

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Cię, gdy upominasz płaczące kobiety.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret św. Teresy)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 8: Twoje słowa Panie Jezu niosły nie tylko pocieszenie, ale również upomnienie. Upomniałeś tych, którzy w Świątyni Jerozolimskiej urządzili sobie targ. Upomniałeś też kobiety, które zamiast żałować za grzechy swoje i swoich dzieci, płakały nad Tobą. My wiemy Panie Jezu, że płakać nad Tobą nie trzeba. Ale wiemy też, że Twoje upomnienie trzeba przyjąć. Posłuszeństwo zależało u Teresy od kaprysu, jak zwykle u dzieci. Pewnego razu ojciec wołał ją: Królewno moja chodź do mnie! To ty, tatusiu, pofatyguj się do mnie - odpowiedziała buńczucznie z wyżyn huśtawki. Zdumiał się ojciec i zdecydowanym krokiem poszedł do domu. Fe! - Skarciła ją wtedy starsza siostra Marynia - jak mogłaś tak brzydko odpowiedzieć tatusiowi. Wtedy Teresa zeskoczyła z huśtawki i pobiegła, by przejmującym głosikiem przeprosić ojca. Panie Jezu, spraw abyśmy przyjmowali wszystkie życzliwe uwagi i upomnienia kierowane pod naszym adresem…

Chwila adoracji w ciszy.

W:Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja IX  

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało, które po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 9: Panie Jezu, Twoje Ciało musiało być już bardzo przemęczone. Dlatego upadłeś na samym końcu swej wędrówki Drogą Krzyżową. Gdy człowiek podejmuje wysiłek ponad swoje fizyczne możliwości, to wtedy słabnie jego ciało. Ciało potrzebuje odpoczynku. Panie, Antonietta wiedziała, że gdy słabnie ciało, najlepiej odpocząć przy Tobie na modlitwie. W liście napisała do Ciebie: „Kochany Jezu, znoszę tę chorobę, aby weszły do nieba liczne dusze, aby Ciebie uwielbiać”. Modliła się nie tyle o dobro dla siebie, co dla innych. Panie, spraw byśmy u ciebie szukali pomocy w trudnościach życia… Prosimy Cię o dar wytrwałej modlitwy… 

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja X    

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało obnażone na górze ukrzyżowania.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret św. Teresy)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 10: Panie Jezu Twoje Ciało było Ciałem czystym. Żaden grzech Go nie splamił. I nasze ciała po chrzcie były czyste. Niestety, każdy grzech nas brudzi. Potrzeba wielkiej miłości do ciebie i do drugiego człowieka, aby w każdej sytuacji uszanować godność ludzkiego ciała. Potrzeba wielkiej miłości… Św. Teresa zanotowała: „Miłość dała mi klucz do mego powołania. Zrozumiałam, że skoro Kościół jest Ciałem Mistycznym złożonym z różnych członków, to posiada serce i że serce to płonie Miłością. O Jezu, Miłości, nareszcie znalazłam powołanie. Moim powołaniem jest Miłość. W Sercu Kościoła będę miłością.” Panie, daj nam zrozumieć, że Ty żyjesz w drugim człowieku… I w nim, w naszym bliźnim musimy uszanować Ciebie… O wielką miłość dla wszystkich ludzi tworzących Mistyczne Ciało Chrystusa… o czyste serca… prosimy Cię Panie…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XI  

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało przybite do Krzyża na Golgocie.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 11: Panie Jezu, ukrzyżowanie było jednym z najboleśniejszych sposobów umierania. Po przyjściu na miejsce egzekucji należało skazańca przybić do krzyża, na którym miał umierać. Tak postąpiono też z Tobą przybijając Twoje ręce i nogi do krzyża. Ból, który temu towarzyszył jest trudny do wyobrażenia. Twoja uczennica i przyjaciółka Antonietta mimo młodego wieku potrafiła mężnie znosić ból. Przy bolesnych zmianach opatrunków mawiała: „Teraz jadę, jako misjonarka do Afryki”. Ofiarowała swoje cierpienie za misje. Dzisiaj spełniają się misyjne marzenia Antonietty: w Burundi i w Peru działają centra jej imienia pomagające sierotom. W Mozambiku powstaje ośrodek pomocy chorym na AIDS a jedna z pracujących w Chinach zakonnic przyjęła imię Nennolina. Panie Jezu, daj nam siłę, abyśmy potrafili nasze cierpienia ofiarować w intencji misji…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XII 

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje martwe Ciało wydane na śmierć dla naszego zbawienia.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret św. Teresy)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 12: Panie Jezu Twoje rozciągnięte na krzyżu ramiona obejmują cały świat. W momencie Twojej śmierci uczyniłeś krzyż drogą, która prowadzi do nieba. Swoimi ramionami, które są gotowe przygarnąć każdego, jakby mówisz, przyjdźcie do Mnie, nie ma innej drogi. Ja jestem Drogą… Św. Teresa Pisała: „Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką. Żyjemy w epoce wynalazków i nie ma już potrzeby wchodzić na górę po stopniach. U bogatych ludzi zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości. Windą, która mnie uniesie aż do nieba, są Twoje ramiona, o Jezu! A do tego nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą”. Panie Jezu, daj nam znaleźć w Twoich ramionach ukojenie, a w Twoim krzyżu drogę do Ciebie…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIII

Ksiadz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało zdjęte z krzyża i złożone w ramionach Matki.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portret Antonietty)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 13: Panie Jezu Twoje Ciało umarło. Twoje serce przestało bić, ale nie utraciło zdolności kochania. Umęczone Ciało znalazło się w rękach dobrych ludzi. W rękach ludzi, których serca wypełnione były dobrocią. To bardzo ważne, żebyśmy i my zawsze znajdowali się w dobrych rękach. Przede wszystkim w rękach Pana Boga, ale również dobrych ludzi: rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów. Antonietta zmarła 3 lipca 1937 r., w sobotę, w dzień poświęcony Matce Bożej. Umierała w ramionach matki. Po wielu latach - 3 maja 1999 r. - jej ciało zostało przeniesione z cmentarza Verano do bazyliki Santa Croce w Rzymie. Do świątyni, w której znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Opodal mieści się dom rodzinny Antonietty. Panie Jezu, przyjmij naszych bliskich zmarłych do chwały świętych w niebie…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Stacja XIV

Ksiądz: Panie Jezu adorujemy Twoje Ciało złożone do grobu.
(na ekranie lub sztaludze pojawia się portrety św. Teresy i Antonietty; portrety pozostają do końca nabożeństwa)

Aklamacja:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
lub:
K: Klękam przed Tobą, Jezu kochany
W: Uwielbiam Twoje najświętsze rany

Śpiew:
Uwielbiony bądź,
gdy patrzę na Ciebie…
Ze świętymi chcę
uwielbiać Cię w Niebie.

Osoba 14: Panie Jezu, Twoje Ciało umarło i ożyło! To największy cud w historii świata a nawet wszechświata. Twoje zmartwychwstałe Ciało adorujemy teraz w Świętej Hostii. Postanowiłeś zostawić nam swoje Ciało w tabernakulum. Dzięki temu zawsze będziesz z nami! Aż do skończenia świata! W 1980 roku papież Jan Paweł II, w czasie pobytu we Francji, oddał hołd św. Teresie. Powiedział: „Dziękujmy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za świętych. Dziękujmy za świętą Teresę z Lisieux. Dziękujmy za to piękno i głębokie, i proste i czyste, które objawiło się w niej Kościołowi i światu. To piękno zachwycało. A teraz z Lisieux ma szczególny dar zachwycania pięknem swojej duszy. Nawet jeżeli wiemy, że to piękno było trudne i że wzrastało w cierpieniu, nie przestaje ono radować swym czarem oczu naszej duszy”. Panie Jezu, przyjmij naszych bliskich zmarłych do chwały świętych w niebie…spraw, aby radowali się z nimi na wieki Twoją świętą obecnością… I daj nam przez trudy codzienności i cierpienia kiedyś do nich dołączyć… o zbawienie nas wszystkich prosimy Cię Panie…

Chwila adoracji w ciszy.

W: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Ksiądz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za te chwile adoracji. Za to, że mogliśmy przejść krzyżową drogę w Twojej świętej obecności. Razem ze św. Teresą i Antoniettą mogliśmy podziękować Ci za dar odkupienia, a od nich uczyć się miłości ufnej, odważnej i cierpliwej. Nikt nie kocha nas tak, jak Ty Panie. Na śmierć i życie! Oddałeś dla nas swoje życie, a to najwyższy dowód miłości. Bądź za to wszystko uwielbiony… w życiu swoich świętych i naszym.

Pieśń i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie adoracji.

Jeśli jest czas można na koniec zaśpiewać „Pod Twym Krzyżem”

Drogę krzyżową napisał ks. Jarosław Chlebda