Wydrukuj tę stronę

Dziękczynienie w czasie nabożeństwa majowego


Nabożeństwa majowe rozpoczynają się w wigilię dnia beatyfikacji. W tym roku ich przeżywanie będzie miało również dziękczynny charakter. Może to być odmówienie modlitwy dziękczynnej lub ukształtowanie całego nabożeństwa w duchu dziękczynienia. Oto kilka sugestii duszpasterskich na ten temat.

Modlitwa po wystawieniu Najświętszego Sakramentu

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, zamin zacznie się śpiew Litanii loretańskiej, można odmówić jedną z poniższych modlitw.

Klękamy przed Tobą, nasz Panie i Zbawicielu. Ty nam dałeś udział w swoim boskim życiu. Ty z wysokości krzyża dałeś nam Maryję za Matkę. Ty dajesz nam nieustannie prawdziwych świadków wiary. Ty dałeś nam błogosławionego Jana Pawła II, który uczył nas całkowitego oddania się Maryi, a wraz z Nią i przez Nią prowadził nas do Ciebie. Dziękujemy Ci za jego beatyfikację i prosimy, abyśmy postępowali w umiejętności modlitwy i coraz dojrzalej powtarzali słowa "totus Tuus". Pozwól nam doświadczać jego obecności w naszym zyciu. Pomóż nam wołać do Maryi tak, jak on to czynił. Naszą prośbę wyrazimy najpierw w cichej modlitwie, a potem włączymy się w śpiew litanii.
Chwila ciszy, a następnie śpiew Litanii loretańskiej.

albo po wystawieniu Najświętszego Sakramentu modlitwy odmawiają dzieci.

Dziecko 1: Panie Jezu! Wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy Ci za błogosławionego Jana Pawła II, który nas do Ciebie prowadził i uczył nas modlitwy. Dziękujemy Ci za to, że on w niebie modli się za nami i wyprasza nam potrzebne łaski.

Dziecko2: Prosimy Cię, najlepszy Jezu, o głęboką miłość do Matki Najświętszej. Ty nam Ją dałeś za Matkę, gdy wisiałeś na krzyżu. W czasie śpiewu litanii ku Jej czci powtarzamy wiele razy słowa: "Módl się za nami!". Mamy wiele próśb w naszych sercach. Chcemy Ci, Panie Jezu, opowiedzieć o nich w cichej modlitwie, a potem będziemy śpiewać Litanię do Twej Najświętszej Matki.
Chwila ciszy, a następnie śpiew Litanii loretańskiej.

Nabożeństwo majowe z dziękczynieniem - raz w tygodniu

Raz w tygodniu nabożeństwo majowe może mieć nieco inny przebieg. Włączamy w nie więcej modlitwy dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II oraz modlitwy prośby, zanoszonej do Boga przez jego wstawiennictwo. Praktyka taka może być zaczątkiem stałego nabożeństwa, odprawianego w każdym tygodniu, do błogosławionego Jana Pawła II. Na początek, w maju i czerwcu, byłaby to krótka modlitwa, złączona z iostniejącymi nabożeństwami parafialnymi, potem mogłoby się rozwijać bardziej samodzielne nabożeństwo. Odpowiednie propozycje będą podane później. Poniżej zamiesczone są sugestie na temat dziękczynnego nabożeństwa majowego, przeżywanego raz w tygodniu.

Wskazane jest, aby tym wybranym dniem był czwartek, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby to był inny dzień. Za czwartkiem przemawia w szczególny sposób fakt, że w każdy czwartek, bez wyjątku, Jan Paweł II przeżywał "godzinę świętą". W tym też kierunku mogą iść wysiłki duszpasterskie, aby w każdej parafii, w każdy czwartek, miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez godzinę. Dla Jana Pawła II "godzina święta" była modlitwą indywidualną, nie wspólnotową. Konieczne jest więc, aby ci, którzy pragną uczyć się modlitwy od Jana Pawła II, zadbali również o dłuższe chwile ciszy w czasie nabożeństwa majowego i "godziny świętej". Wprawdzie w większych zgromadzeniach konieczne są również wspólnej modlitwy i śpiewy, jednak nie w taki sposób, aby wykluczyć możliwość modlitwy w ciszy.

W tym kierunku idzie propozycja uczynienia nabożeństwa majowego raz w tygodniu jako nabożeństwa dziękczynnego za beatyfikację. Dziękczynienie wyrażałoby się nie tylko w słowach, lecz jeszcze bardziej w wysiłku uczenia się takiej modlitwy, jaką przeżywał Jan Paweł II.  Oto bardziej szczegółowa propozycja (na kolejne czwartki będą podawane odpowiednie propozycje).

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wprowadzenie: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, Zbawicielu świata, za Twoją obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Jesteś zawsze z nami. Nigdy nas nie opuszczasz. Stale dajesz nam nowe znaki Twojego prowadzenia, wśród których szczególnym darem są święci. Oni uczą nas modlitwy i pracy, przeżywania zwycięstw i porażek. Dziś szczególnie dziękujemy Ci za Jana Pawła II. Chcemy powtarzać za nim słowa "totus Tuus", oddając się Maryi, a z Nią zbliżając się do Ciebie, o Panie.

On w każdy czwartek przeżywał godzinę świętą. Trwał w ciszy na adoracji. Przypominał nam znaczenie tej szczególnej modlitwy, jaką jest adoracja, a także tej szczególnej godziny, jaką jest czuwanie z Tobą w czwartkowy wieczór. Zanim rozpoczniemy śpiew litanii do Twej Najświętszej Matki, chcemy pozostać w dłuższej chwili ciszy. Skieruj ku Tobie nasze myśli i nasze serce. Tak wiele mamy powodów do dziękczynienia. Przyjmij, Jezu, nasze dziękczynienie. Tak wiele mamy potrzeb, które chcemy Ci przedstawić. Przyjmij, Jezu, nasze prośby.

Dłuższa modlitwa w ciszy.

Śpiew litanii.

Nie ma już czytanki majowej.

Błogosławieństwo.