Dzień pierwszy nowenny

 

Dzień 1
„Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”

 

Refleksja: Rozpoczynamy nowennę od rozważenia słów wypowiedzianych przez młodego Samuela: „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś” (por. 1 Sm 3,5). Staramy się głębiej odkryć prawdę, że to Jezus nas zaprosił. On chce z nami porozmawiać o sprawach, które są wielką troską Jego boskiego Serca. Chce także, byśmy Mu opowiedzieli o naszych problemach i pragnieniach, przeżywanych w codziennym życiu. Zaproszenie, jakie do nas kieruje Pan nieba i ziemi, jest zawsze wielkim zaszczytem i łaską. Miłość, którą nas do siebie przyciąga, jest bezcennym skarbem, który nas przemienia i ubogaca. Powinniśmy więc w naszej modlitwie i refleksji dać pierwszeństwo tym sprawom, które On nam przedstawia. Należy do nich wołanie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11,28). On zaprasza do siebie, chce się spotkać i porozmawiać, pragnie bliskości i zjednoczenia. Jednak wielu ludzi się nie modli, a wielu modli się niedbale. Jeden z największych darów, jakie On nam ofiarowuje, dar rozmowy z Nim i przebywania w Jego bliskości, jest tak często niedoceniony i powierzchownie przeżywany. Dlatego główną intencją tej nowenny adoracyjnej czynimy prośbę o umiłowanie modlitwy, a szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu, przez wszystkich uczniów Pana. Z tą intencją łączymy również inne, dotyczące codziennych spraw naszego życia.

Chwila ciszy.

Modlitwa nowenny (powtarzana w każdym dniu):

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w tajemnicy Twego życia z Ojcem w Duchu Świętym. Ty jesteś prawdziwym Bogiem.
Bądź uwielbiony, Synu Boga wszechmocnego, w tajemnicy Twego Wcielenia. Stałeś się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu.
Bądź uwielbiony, Panie, w tajemnicy Kościoła, Twojej Oblubienicy. Złączyłeś ją z sobą więzami miłości odkupieńczej i oblubieńczej.
Bądź uwielbiony, Zbawicielu świata, w tajemnicy Twojej obecności pośród nas w znaku chleba. Jesteś obecny w swoim Bóstwie i Człowieczeństwie. Jesteś z nami i dla nas.
Bądź uwielbiony, Panie, w życiu osób, które do nas posłałeś i do których nas posyłasz. W każdej z nich zostawiłeś swoje podobieństwo i miłujesz ją, jakby była jedyna na świecie.
Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Zwycięzco, w zadaniach i problemach, z którymi do Ciebie przychodzimy. Prosimy Cię (o łaskę umiłowania adoracji przez wszystkich wierzących w Ciebie, a także o …). Niech we wszystkim spełnia się wola Ojca niebieskiego. Nie dopuść, aby zło zwyciężało nad dobrem, smutek zabijał radość, a grzech oddalał ludzi od Ciebie.
Bądź uwielbiony, Panie nieba i ziemi, w Twojej Matce, Maryi, w Twoich Aniołach i Świętych. Wejrzyj na ich modlitwy, gdyż z miłością wstawiają się za nami u Ciebie.
Niech będzie chwała Tobie, Jezu miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.