Dzień piąty nowenny

 

Dzień 5
„Zdaj sprawę z nadziei, która jest w tobie”

 

Refleksja: Po raz kolejny przychodzimy do Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy z prośbą o pomoc, ale tę prośbę poprzedzamy zawsze refleksją, wsłuchiwaniem się w słowa Jezusa i wpatrywaniem się w Jego oblicze. Dziś czynimy podobnie. Tematem refleksji jest nadzieja. Właśnie ona może sprawić, że człowiek nie rezygnuje, lecz cierpliwie i wytrwale przychodzi przedstawiając Bogu swoją prośbę. Dziś tę refleksję o nadziei prowadzimy w oparciu o słowa św. Piotr Apostoła: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). Pytamy więc siebie samych: Jakie jest uzasadnienie naszej nadziei? Czy możemy to uzasadnienie wypowiedzieć wobec Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie? Być może On również pyta każdego z nas: Dlaczego pokładasz nadzieję we Mnie? Jak mocne jest twoje zaufanie do Mnie? Od odpowiedzi na te pytania zależy w dużym stopniu owocność naszej modlitwy. Pozostańmy więc z nimi w chwili ciszy.

Chwila ciszy.

Modlitwa nowenny (jak w pierwszym dniu).