Dzień szósty nowenny

 

Dzień 6
„Miłujcie się wzajemnie”

 

Refleksja: Klimat spotkania osób, które się miłują, różni się od klimatu rozmowy ludzi załatwiających między sobą interesy. Adoracja jest sprawą miłości, nie interesu. Przyprowadziła nas miłość, która troszczy się o drugiego człowieka zgodnie ze słowami Jezusa: „Miłujcie się wzajemnie” (por. J 15,17). Miłość sprawia, że wspólne realizowanie trudnego dzieła jeszcze bardziej ludzi do siebie zbliża. Miłość rośnie, a wraz z nią rośnie troska o drugiego i o wszelkie dobro, które chcemy chronić i rozwijać. Tą troską człowiek dzieli się z Jezusem, ale jeszcze bardziej przeżywa prawdę, że to Jezus dzieli się z nim swoją troską o człowieka i jego sprawy. On chce działać w nas i przez nas. Ta ścisła współpraca z Nim, przeniknięta miłością, realizuje się już podczas adoracji. Ona nie jest dopiero wstępem do działania, lecz rzeczywistą i skuteczną aktywnością, która później zostaje dopełniona innymi czynami miłości. Przeżywając nowennę adoracyjną staramy się z dnia na dzień coraz bardziej doświadczać, jak bardzo On kocha nas i wszystkich ludzi. Gorąco więc błagamy, aby wszyscy członkowie naszych wspólnot rodzinnych, parafialnych, apostolskich i innych, ochotnie adorowali Miłość i przez to sami bardziej kochali.

Chwila ciszy.

Modlitwa nowenny (jak w pierwszym dniu).