Dzień ósmy nowenny

 

Dzień 8
„I przyprowadził go do Jezusa”

 

Refleksja: Przychodzenie na adorację Najświętszego Sakramentu wymaga wędrowania. Trzeba wyjść z ziemskiej przestrzeni życia i wejść do domu Boga, w którym pod osłona znaku chleba przebywa w swoim Bóstwie i swoim Człowieczeństwie Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata. Nasze wędrowanie do Jezusa wiąże się z przyprowadzaniem do Niego innych osób. Czynimy to na dwa sposoby. Najpierw w sercu, gdyż tak Jezus uczył św. Faustynę, a przez nią również nas: „Przyprowadź mi dusze”. Wyruszamy więc naszą myślą i naszą modlitwą do tych osób, do których posyła nas Jezus, abyśmy Mu je przyprowadzili. Przyprowadzamy ich mocą naszej wiary i miłości i zanurzamy w miłosiernym Sercu Jezusa. Z tym duchowym działaniem łączymy zewnętrzną aktywność. Jest ona podobna do działania św. Andrzeja Apostoła, który swego brata Szymona „przyprowadził do Jezusa” (por. J 1,42). Staramy się pomóc swoim bliskim i innym ludziom pogłębić wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w znaku chleba i przyprowadzić ich do Tego, który jest ich Drogą, Prawdą i Życiem.

Chwila ciszy.

Modlitwa nowenny (jak w pierwszym dniu).