Godzina święta według KKK

 

Godzina Święta to szczególna chwila w życiu wierzącego człowieka. Można ją również nazwać chwilą prawdy. Poznajemy pełniej prawdę o Chrystusie, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie, o człowieku, który klęka przed swoim Panem, o dziele zbawienia, którego Chrystus dokonał i do udziału w którym zaprasza. Stąd propozycja, aby w przeżyciu Godziny Świętej pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, który nas doprowadza do całej prawdy. Im lepiej poznamy prawdę o naszym Zbawicielu, którego adorujemy, tym piękniejsze będzie nasze uwielbienie Go, tym głębsze zjednoczenie z Nim i tym owocniejsza nasza modlitwa wstawiennicza, jaką do Niego zanosimy.

Poznając lepiej Jezusa Chrystusa i zbawcze dzieło Boga, które On realizuje, odwołujemy się do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zamieszczone poniżej teksty były przeżywane w kościele św. Krzyża w Krakowie w pierwsze czwartki miesiąca. Adoracje są nadal kontynuowane. Korzystając z nich należy dostosować śpiewy do okresu liturgicznego, a intencje do konkretnej sytuacji wspólnoty.

CZĘŚĆ I – WYZNANIE WIARY

„Wierzę” – „Wierzymy”

01 – Wprowadzenie
02 – Objawienie Boże
03 – Pismo Święte
04 – Wiara człowieka
05 – Symbol Apostolski
06 – Wyznanie wiary 

Wierzę w Boga Ojca

07 – Wierzę w Boga
08 – Tajemnica Trójcy
09 – Ojciec wszechmogący
10 – Katecheza o stworzeniu
11 – Objawienie Boga w stworzeniu
12 – Opatrzność Boża
13 – Bóg stworzył aniołów
14 – Bóg stworzył widzialny świat
15 – Bóg stworzył człowieka
16 – Grzech aniołów i człowieka
17 – Grzech pierworodny
18 – Walka po grzechu pierworodnym 

Wierzę w Jezusa Chrystusa

19 – Syn Boży stał się człowiekiem
20 – Narodził się z Maryi Dziewicy