Nowenna - spotkanie 7

 

Spotkanie 7: Idź!

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15)

Przyjdź i adoruj

P: Panie Jezu, stajemy przed Tobą w kolejnym tygodniu naszej nowenny. Także dziś prosimy: „Panie, naucz nas modlić się!” Do tej umiejętności należy również przeżycie zakończenia adoracji. Mamy po niej wyjść z kościoła i powrócić do świata. Ty chcesz nas na tę drogę pobłogosławić i napełnić swoim Duchem. Pomóż nam, Panie, głębiej zrozumieć znaczenie tego błogosławieństwa i związanego z nim posłania do świata.
Naszą drogę rozpoczęliśmy od uświadomienia sobie, że to Ty nas zapraszasz do siebie. Wpatrywaliśmy się w Twoje Oblicze i wyciszyliśmy nasze serca, by zrobić w nich miejsce dla Ciebie. Trwaliśmy przed Tobą, przeniknięci wiarą, nadzieją i miłością, by kontemplować Ciebie – osobowego Boga.
Adoracja była piękną przygodą, która ma swoje zakończenie. Ono również jest wydarzeniem i sposób jego przeżycia ma wpływ na całość naszego spotkania z Tobą. Dlatego prosimy, aby objawiła się w nas moc Twego błogosławieństwa, przez które napełniasz nas Duchem Świętym i posyłasz do świata.

L1: Obdarzaj nas wytrwałością na drodze doskonalenia naszej modlitwy. Prosimy Cię, Panie.
Rozpal w nas apostolski płomień, który pozwoli nieść Twoje światło wszystkim ludziom.
Daj nam swojego Ducha, by prowadził nas Twoją drogą ku innym.
Udziel nam błogosławieństwa, byśmy dobrze wypełniali powierzoną nam misję.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Nie bój się, nie lękaj się).

Błogosławieństwo

L2: Panie Jezu, Ty wyjaśniałeś nam, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić (por. J 15,5). Apostołom nie pozwoliłeś odchodzić z Jerozolimy, dopóki nie zostaną uzbrojeni mocą z wysoka (por. Łk 24,49). Nam również wyjaśniasz, że potrzebujemy tego uzbrojenia mocą, potrzebujemy daru Ducha Świętego, aby móc wrócić do świata i być Twoimi świadkami.
Przypomina nam o tej prawdzie Twój Kościół. Bł. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio pisze: „Misja (…) nie opiera się na zdolnościach ludzkich, ale na mocy Zmartwychwstałego” (RM 23). Dlatego mocno prosimy Cię, abyś napełniał nas swoim Świętym Duchem. Prosimy, przede wszystkim o to, byś był z nami w naszych codziennych zajęciach, abyśmy poprzez rzetelne wypełnianie naszych obowiązków żyli na Twoją chwałę. Chcemy odnajdywać Cię w naszej codzienności, która jest naszą drogą do świętości – idealnie skrojoną na naszą miarę. Pragniemy także przekraczać samych siebie i nieść Ciebie tym, wszystkim, do których Ty za naszym pośrednictwem chcesz dotrzeć, a o których my sami byśmy nawet nie pomyśleli. Wiemy, że Twoja hojność i dobroć nie zna granic, posyłaj nas więc do tych, których chcesz i w sposób, jaki chcesz. Pragniemy teraz uwielbiać Cię w tym wszystkim, co przygotowałeś dla nas.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Pan jest mocą swojego ludu).

Posłanie

L1: Panie Jezu, każde ważne i bliskie spotkanie z kimś zostawia w nas ślad. Nasze wspólne przebywanie na adoracji jest ogromnym przeżyciem i wielkim darem. Tego, co się wydarzyło nie możemy zamknąć w czterech ścianach najpiękniejszej nawet kaplicy czy kościoła. Intensywność przeżyć, nasze doświadczenie Ciebie sprawia, że wychodzimy z adoracji przemienieni. Ty sam to sprawiasz i pragniesz za naszym pośrednictwem docierać do ludzi, do których z tego cudownego spotkania z Tobą wracamy. Posyłasz nas, podobnie jak niegdyś apostołów byśmy szli do wszystkich, których spotkamy i nieśli im Dobrą Nowinę o Tobie i Twojej obecności wśród swojego ludu. Wielbimy Cię, Panie, w Twoich darach.

L2: Bądź uwielbiony w naszym dzisiejszym spotkaniu na adoracji. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony w naszych bliskich, dla których pragniemy być odbiciem Ciebie samego.
Bądź uwielbiony we wszystkich innych osobach, które stawiasz na naszej drodze.
Bądź uwielbiony w biegu zdarzeń, który jeszcze jest przed nami zakryty. Niech wszystko, cokolwiek nas spotka, będzie na Twoją chwałę.
Bądź uwielbiony we wszystkich radosnych wydarzeniach naszego życia. Niech one zbliżają nas do Ciebie i pobudzają do jeszcze większej wdzięczności.
Bądź uwielbiony także w ciężkich i trudnych chwilach. Niech również z nich wypływa dobro w naszym życiu.

Chwila ciszy.

(Śpiew, np.: Zostań tu).

Modlitwa indywidualna w ciszy

P: Daj nam, Panie Jezu, łaskę trwania w ciszy przed Tobą. Napełnij nas Twoim Duchem, aby nas prowadził. Niech On spłynie na nas i pozostanie w nas. Niech przeniknie naszą modlitwę i będzie z nami w spełnianiu codziennych obowiązków.

Adoracja w ciszy.

Modlitwa na zakończenie

L1: Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, prosimy Cię ześlij nam Ducha Świętego, aby umacniał nas na drodze powrotu do naszej codziennej rzeczywistości.
Udziel nam swojego błogosławieństwa, aby ono towarzyszyło nam w wykonywaniu codziennej pracy i we wszystkich naszych działaniach.

L2: Pozostań z nami, abyśmy mogli nieść Cię wszystkim ludziom, do których nas posyłasz.
Pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia tak, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.
Spraw by owoce tego spotkania z Tobą trwale przemieniały nasze życie i nas samych.

P: Niech będzie chwała Tobie, Jezu Miłosierny, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i kró­lujesz na wieki wieków. Amen.