II Sympozjum o adoracji

 

Dziękujemy Bogu za dar sympozjum, którego tematem była adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy ludziom, którzy przygotowali to spotkanie, głosili referaty i wypowiadali świadectwa, prowadzili modlitwy i śpiewy, troszczyli się o miejsce i potrzebne rzeczy. Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy materiały z tego sympozjum, prosząc Boga, aby wszyscy, którzy zechcą z nich skorzystać, zostali umocnieni łaską i jeszcze głębiej przeżywali swoje spotkanie z Jezusem obecnym pośród nas w znaku chleba.

 

Refleksja teologiczna

Modlitwa

tekst – audio – tv

Ks. bp Jan Zając, Wprowadzenie

tekstaudiotv

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko, Adoracja w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II

tekstaudiotv

Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Adoracji trzeba się uczyć. Formacja adorujących

tekstaudiotv

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, Troska o rozwój adoracji jako istotna część przygotowania do kanonizacji dwóch Papieży oraz do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku

tekstaudiotv

 

Świadectwa

Ks. Kazimierz Turakiewicz – parafia Dobczyce

tekst – audio – tv

P. Maria Kurczych – Posługa adoracyjna w parafii

tekstaudio – tv

P. Grażyna Bakunowicz – Ruch modlitewny „Adoremus”

tekstaudio – tv

P. Helena Konopka – Adoracja młodzieży

tekstaudio – tv

P. Krystyna Karkowska – Adoracja dzieci

tekstaudio – tv

P. Barbara Wyrwa – Adoracja nocna

tekstaudio – tv

 

Modlitwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

tekst

Ks. Bp Jan Szkodoń, Homilia w czasie Mszy Świętej

tv

 

Galeria