III Sympozjum o adoracji

Dziękujemy Bogu za dar sympozjum o adoracji dzieci, które przeżyliśmy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sobotę, 7 lutego 2015 roku. Dla organizatorów i uczestników było to piękne wydarzenie, w którym obraz dziecka modlącego się przed Najświętszym Sakramentem stał się jeszcze bliższy. Uświadomiliśmy sobie wyraźniej, że bez obecności przy Jezusie, ukrytym pod osłoną chleba, formacja modlitewna dziecka jest pozbawiona bezcennego skarbu.

Refleksja teologiczna

Modlitwa

tekstaudio – video

Wprowadzenie:
Ks. Franciszek Ślusarczyk
Czas przeznaczony na modlitwę nigdy nie jest czasem straconym!

tekstaudio – video

Ks. dr Grzegorz Godawa,
„Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę” - o uwarunkowaniach i rozwoju modlitwy dziecka

tekst – audiovideo

P. mgr Krystyna Karkowska,
Znaczenie dziecięcej modlitwy i adoracji w życiu rodziny, parafii i całej wspólnoty Kościoła

tekstaudiovideo

Ks. dr Stanisław Szczepaniec,
Program formacyjny dla dzieci zwracający szczególną uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu

tekst – audio – video

 

Świadectwa

  tekstaudio – video
  tekst – audiovideo
  tekst – audiovideo
  tekst – audiovideo

 

Modlitwa

Adoracja dzieci

tekst

Homilia w czasie Mszy Świętej

video

 

Galeria zdjęć